Raseinių naujienų portalas

Politika

Ar Raseinių raj. savivaldybės specialistai bus teisiami už gerus darbus?

Išsiaiškinus visą Raseinių raj. savivaldybės administracijos bei kitų dalyvaujančių pusių veiksmų seką, galima teigti, kad tik savivaldybės darbuotojų dėka Raseinių raj. savivaldybė neprarado 900 000 tūkstančių iš Europos sąjungos fondų, o Lietuvos Teismų nutarimu patyrė tik 23 700 tūkstančių eurų žalą. Šiuos sprendimus teismai  priėmė nagrinėdami UAB „Gensera“ skundus.

Jei Raseinių raj. savivaldybės darbuotojai būtų sustabdę pradėtus UAB „Tilta“ ir UAB „Raseinių statyba“ darbus, žala būtų kur kas didesnė, nei beveik 24 tūkstančių eurų bauda.

Tik Raseinių raj. savivaldybės darbuotojų dėka buvo išvengta žymiai didesnės žalos, tad kiekvienas atsakykime, kodėl 23 700 eurų suma turi būti išieškoma būtent iš Raseinių rajono savivaldybės darbuotojų?

Raseinių raj. savivaldybės specialistus „valgo“ sistema

Anot Justės Tamulytės (Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė), susidariusi situacija tragiška, labai stengiamasi išlikti ramiems ir laukiama, kas bus toliau. Armandas Mockus (Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas) atsakyti į pateiktus klausimus atsisakė, iš to galima spręsti, kad kiekvienas ištartas žodis gali dar labiau pabloginti nepavydėtiną situaciją. Rytis Radavičius (Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas) teigė, jog vyr. specialistai nekalti, tačiau bus priversti suktis tarp teisminių procesų sraigtų ir laukti tolimesnių, prieš paprastus specialistus nukreiptų, veiksmų. Danutė Banienė (Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė) žada toliau nebedirbti, apėmęs bejėgiškumas prieš sistemą verčia toliau nebeeskaluoti, kad nebūtų keliamas stresas šeimai. Sprendžiant iš Raseinių raj. savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos narių žodžių, visi specialistai negali patikėti, jog atsakingas ir savivaldybei naudingas darbas yra nukreiptas prieš juos. Darbuotojai gelbėdami Raseinių raj. savivaldybę nuo milžiniško finansinio nuostolio save pasmerkė linčo teismui.

Išsami situacija

„Nepriklausomybės gynėjų aikštės sutvarkymo Vytauto Didžiojo g., Raseiniuose darbų pirkimas“

2017 m. gegužės 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Raseinių raj. savivaldybės administracija paskelbė atvirą konkursą „Nepriklausomybės gynėjų aikštės sutvarkymo Vytauto Didžiojo g., Raseiniuose darbai“. Dar nepasibaigus konkursui viena iš dalyvių UAB „Gensera“ pareiškė pretenziją dėl Pirkimo sąlygose nurodytų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo taisyklių, nes jos sudarytos pažeidžiat viešųjų pirkimų principus bei LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Šią pretenziją Raseinių raj. savivaldybės administracija oficialiai atmetė.

Konkursui pasibaigus iš visų dalyvavusių tinkamiausia pripažinta UAB „Raseinių statyba“ su kuria 2017 m. liepos 18 d. buvo pasirašyta darbų atlikimo sutartis, įsipareigojant ją įvykdyti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Pilna projekto kaina yra 305,158.53 Eur (trys šimtai penki tūkstančiai šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 53 ct) su PVM.

Kai UAB „Raseinių statybos“ darbai jau buvo pradėti (pabrėžiama, kad neįvykdžius darbų per 12 mėnesių laikotarpį, laukia netesybos), UAB „Gensera“ iškėlė ieškinį Raseinių raj. savivaldybės administracijai dėl tų pačių priežasčių, dėl ko buvo reiškusi pretenziją (dėl Pirkimo sąlygose nurodytų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo taisyklių, nes jos sudarytos pažeidžia viešųjų pirkimų principus bei LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas). 2017 m. liepos 14 d. iš Šiaulių apygardos teismo buvo gautas nuosprendis, kuris patenkina iškeltą ieškinį  ir įpareigoja Raseinių raj. savivaldybės administraciją sumokėti 217,00 Eur (dviejų šimtų septyniolikos eurų) UAB „Gensera“ už bylinėjimosi išlaidas.

Norėdama užginčyti įsigaliojusį Šiaulių apygardos teismo nuosprendį Raseinių raj. savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, kuris 2017 m. rugsėjo 28 d. nusprendė panaikinti Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir pripažinti Raseinių raj. savivaldybę teisia šioje byloje. Apeliacinis teismas priteisė iš UAB „Gensera“ 2667,25 Eur (du tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt septynis eurus, 25 ct) Raseinių raj. savivaldybės administracijai už bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

UAB „Gensera“ kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį teismą, kuris 2018 m. gegužės 3 d. nusprendė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo ir Šiaulių apygardos teismo sprendimus, nestabdydamas sutarties ir skirdamas Raseinių raj. savivaldybės administracijai 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) baudą, mokėtiną į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, o Ieškovei UAB „Gensera“ sumokėti 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo datos.

„Raseinių miesto V. Kudirkos kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo rangos darbų pirkimas“

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Raseinių raj. savivaldybės administracija paskelbė atvirą konkursą „Raseinių miesto V. Kudirkos kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo rangos darbai“. Dar nepranešus laimėtojo viena iš dalyvių UAB „Gensera“ pareiškė pretenziją dėl Pirkimo sąlygose nurodytų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo taisyklių, nes jos sudarytos pažeidžiat viešųjų pirkimų principus bei LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Šią pretenziją Raseinių raj. savivaldybės administracija oficialiai atmetė.

Konkursui pasibaigus iš visų dalyvavusių tinkamiausia pripažinta UAB „Tilta“ su kuria 2018 m. sausio 18 d. buvo pasirašyta darbų atlikimo sutartis, įsipareigojant ją įvykdyti per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Pilna projekto kaina yra 629,562.65 Eur (šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt du eurai, 65 ct) su PVM.

Kai UAB „Tilta“ darbai jau buvo pradėti (pabrėžiama, kad neįvykdžius darbų per 7 mėnesių laikotarpį, laukia netesybos), UAB „Gensera“ iškėlė ieškinį Raseinių raj. savivaldybės administracijai dėl tų pačių priežasčių, dėl ko buvo reiškusi pretenziją (dėl Pirkimo sąlygose nurodytų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo taisyklių, nes jos sudarytos pažeidžia viešųjų pirkimų principus bei LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas). 2018 m. kovo 1 d. iš Šiaulių apygardos teismo buvo gautas nuosprendis, kuris atmeta iškeltą ieškinį ir įpareigoja UAB „Gensera“ sumokėti 2058,11 Eur (du tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 11ct) Raseinių raj. savivaldybės administracijai už advokato teisinės pagalbos išlaidas.

Ginčydama įsigaliojusį Šiaulių apygardos teismo nuosprendį UAB „Gensera“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, tačiau teismas iškart nenagrinėja UAB „Gensera“ skundo, o laukia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo dėl Nepriklausomybės gynėjų aikštės sutvarkymo Vytauto Didžiojo g., Raseiniuose darbų pirkimo konkurso, kadangi DU VIEŠIEJI PIRKIMAI („Nepriklausomybės gynėjų aikštės sutvarkymo Vytauto Didžiojo g., Raseiniuose darbai“ ir „Raseinių miesto V. Kudirkos kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo rangos darbai“) yra pripažinti identiškais. 2018 m. gegužės 3 d. yra gaunamas Aukščiausiojo Teismo nuosprendis dėl Nepriklausomybės gynėjų aikštės tvarkymo, todėl 2018 m. gegužės 9 d. Lietuvos Apeliacinis teismas vadovaudomasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išvadomis, nusprendžia patenkinti UAB „Gensera“ skundą ir skiria Raseinių raj. savivaldybei 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) baudą mokėtiną į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, o Ieškovei UAB „Gensera“ sumokėti 1570 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant visų instancijų teismuose.

Po galutinių visų teismų išvadų Raseinių raj. savivaldybės administracija turi sumokėti 23,700 Eur (dvidešimt tris tūkstančius septynis šimtus eurų) baudą.

Ieškoma „atpirkimo ožių“?

Raseinių raj. savivaldybės darbuotojai, išgelbėję susidariusią situaciją ir pasukę ją mažiausiai žalos turinčia linkme, dabar yra kalami prie kryžiaus? Kyla klausimas, ar mums reikia tokių specialistų, kurie sudėtingoje situacijoje nesiimtų iniciatyvos, ar tokių, kurie bandytų visomis išgalėmis profesionaliai atlikti savo darbą taip, kad atsiradus kebliai situacijai spręstų ją ir savivaldybės administracija patirtų, kuo mažesnę žalą (šioje situacijoje gaunant ir nemenką naudą (europines lėšas)? Kodėl Raseinių raj. Savivaldybės tarybos nariai, o šiuo atveju valdančioji dauguma, ieško „atpirkimo ožių“ ten, kur jų nėra? Kaip toliau dirbti žmonėms, kurių „išrinktieji“ už išgelbėtą situaciją juos „apdovanoja“ ieškiniais? Ar kas nors gali atsakyti, kaip teisingai reikėjo elgtis šioje situacijoje?

Simona Rašinskytė

Subscribe
Notify of
guest
3 Komentarų
Naujausi
Seniausi Most Voted
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus
Saulius

Čia straipsnis apie tai, kad savivaldybės darbuotojai yra šventos karvės ir pažeidę įstatymą neprivalo prisiimti atsakomybės nes.. nes todėl kad jie yra šventos, neliečiamos karvės.

to limpopo

Apgailestauju tikia skaitytojos nuomene.Ji kalba apie Mockaus kompetencija, bet nekalba apie apeliacinio teismo sprendima,kuris ginca buvo issprendes savivaldybes naudai.Primenu siai ponei ,kad apeliacinio teismo byla nagrineja 3 teiseju kolegija. Gal ju kompetencija turetu buti aukstesne nei Jusu kaltinamo Mockaus…Bet pasirodo tu 3 teiseju sprendima panaikino auksciausiasis teismas. Vatokioj mes valstybej mes gyvenam,o kalti lieka ale Mockus,Radavicius,Baniene, o teismai pripjauna gryba…

limpopo

Sakyčiau labai neblogas precendentas. Gal valdininkai nustos žiūrėti tik savo interesų, o pradės laikytis įstatymų. Net ir straipsnio autorė pripažįsta, kad aukščiausiasis teismas pripažino savivaldybę pažeidus įstatymą, taigi yra kalta. Tiek metų dirbant tokiame poste įstatymą reiktų žinoti, ar autorei atrodo, kad nereikia? Tokio Mockaus kompetencija turbūt visiems žinoma ir nei vienas nesupranta, ką jis veikia savo poste. Plius autorė skatina teisinį nihilizmą, tarsi bandydama pateisinti įstatymų laužymą. Ar tai neprasilenkia su žurnalistine etika. Kalti turi būti nubausti, kalti turi atlyginti žalą, tik tuomet jie susimąstys, kad reikia dirbti miestui, o ne sau.

Contact Us