Raseinių naujienų portalas

Naujienos

Aiškėja buvusio direktoriaus V. Simonavičiaus galimai padaryta žala UAB „Raseinių vandenys“?

 

Raseinių rajono savivaldybės merui A. Griciui,

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui L. Kavaliauskui,

Raseinių rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pirmininkui D. Ulickui,

Raseinių rajono savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkui E. Juškai,

Rajono žiniasklaidos priemonėms

 

 

 

PRANEŠIMAS

Dėl V.Simonavičiaus veikų dirbant UAB „Raseinių vandenys“ direktoriumi

 

2019 m. vasario 5 d.

Po mano pokalbio su rajono žiniasklaidos atstovais, pastebėjau, kad yra kylančių klausimų dėl UAB „Raseinių vandenys“ veiklos 2014-2017 m. Nusprendžiau surinkti visą detalią faktinę informaciją ir pateikti ją Jums:

 

UAB „Raseinių vandenys“ vykdė projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-072 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose) (toliau – Projektas). Tuo tikslu 2014-10-06 buvo paskelbtas CVP IS Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (defektų šalinimo ir darbų užbaigimo) Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose pirkimas, pirkimo Nr. 156283. Pirkimas buvo paskelbtas nesulaukus informacijos iš Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) dėl pirkimo dokumentų suderinimo. Informacija iš APVA buvo gauta tik 2014-10-10. Raštu Nr. (29-2-2)-APVA-1714 įmonė buvo informuota jog dėl rastų trūkumų APVA nepritaria pirkimo dokumentams ir pateikė sąrašą trūkumų, kuriuos įmonė įsipareigojo iki 2014-10-15 ištaisyti ir patikslinti pirkimo dokumentus. APVA kontroliavo kaip įmonė vykdo savo įsipareigojimus ir 2014-10-17 raštu Nr. (29-2-2)-APVA-1754 įspėjo įmonę kad ji nesilaiko savo įsipareigojimų ir perspėjo kad dėl pirkimo vilkinimo gali būti nutraukta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Pirkimo dokumentai buvo taisomi etapiškai nuo 2014-10-23 iki 2014-11-04 ir tai ne pilna apimtimi. Tai pažymėjo ir APVA 2014-11-07 rašte Nr. (29-2-2)-APVA-1897. Buvo nustatyta, kad įmonė neatsižvelgė į pagrindines APVA pareikštas pastabas ir neišskyrė darbų kurie jau atlikti ir apmokėti, darbų kuriems reikia nustatyti defektus ir juos pašalinti ir naujus darbus  (nebuvo patikslinti ir nebuvo pridėtos schemos, kuriuose aiškiai būtų išskirti šie darbai). Taip pat nesustambinti kiekių žiniaraščiai pagal gatves ir pagrindines darbų grupes. Jau tuomet APVA įspėjo apie galimas tokio aplaidumo pasekmes – dėl neaiškių pirkimo kiekių dalyviai pateiks aukštesnę kainą (kas realiai ir įvyko) o dėl to gali pritrūkti lėšų projekto įgyvendinimui ir įmonei teks sumokėti savo lėšomis viršijančią dalį. Taip pat APVA įspėjo, kad dalis išlaidų jau yra apmokėta už darbus VITI ir gali įvykti dvigubas finansavimas du kartus atlikus tuos pačius darbus. APVA įspėjo kad į tai ji kreips ypač didelį dėmesį ir nustačiusi neatitikimus inicijuos pagal apmokėtas VITI sąskaitas išmokėtų lėšų grąžinimą arba mažins apmokėjimus pagal naujas sąskaitas faktūras. Reikia pažymėti ir tai kad APVA primygtinai rekomendavo įmonei organizuoti tikslų VITI atliktų darbų apmatavimą ir įvertinimą kad kuo mažiau rizikos būtų perkeliama naujam rangovui taip pat sumažinti riziką dėl ginčų su VITI dėl atsiskaitymo už atliktus darbus. Įmonės direktorius V.Simonavičius raštu atsisakė tai padaryti. Nežinant VITI atliktų darbų apimties ir UAB „KRS“ atlikus darbus t.y. ištaisius galimai VITI padarytą broką (ekspertizė parodė kad VITI darbai atlikti kokybiškai) susiklostė labai neaiški ir sudėtinga situacija ir firma VITI pasinaudojo ja ir kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymu priteisti 413 471,56 Eur skolos, 2660,30 Eur netesybų ir 8,05 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos (416 132 Eur) nuo ieškinio pateikimo dienos (2014-11-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šiai dienai procesas dar nėra pasibaigęs.

2015-05-08 buvo sudaryta Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (defektų šalinimo ir darbų užbaigimo) Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose pirkimo pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbtas UAB „KRS“ atstovaujama ūkio subjektų grupė pateikusi mažiausią kainą – 6 703 337,66 Eur be PVM. 2015-05-28 su laimėtoju buvo pasirašyta Preliminari rangos sutartis.

Pirkimo dokumentai ir rangos sutarties projektas buvo pateikti APVA suderinti 2015-07-28. Agentūra atliko patikrą ir 2015-06-06 raštu Nr. (29-2-2)-APVA-1090 informavo įmonę, kad jos nuomone pirkimo būdas, kuriuo buvo atliktas pirkimas (supaprastinto riboto konkurso būdas) buvo netinkamas nes viršyta tarptautinio pirkimo vertės riba. Laimėtoju buvo pripažinta UAB „KRS“ kurio pasiūlyta kaina buvo 6 703 337,66 Eur be PVM. Tai viršijo ne tik pirkimui suplanuotas lėšas (4 054 680 Eur be PVM) bet ir tarptautinio pirkimo vertės ribą (5 186 000 Eur). Agentūros nuomone pagrindinės rangos sutartys neturėtų būti sudaromos o preliminari sutartis turėtų būti nutraukta. Taip pat APVA įspėjo, kad jei įmonė pasirašys pagrindinę sutartį Agentūra inicijuos pažeidimo tyrimą. Įmonės direktorius V.Simonavičius, nepaisydamas VPT išaiškinimų dėl pirkimo vertės skaičiavimo, APVA įspėjimo dėl neteisėto pirkimo būdo ir galimų sankcijų tą pačią dieną kai tik buvo gautas raštas, t.y. 2015-08-07 pasirašė su UAB „KRS“ rangos sutartį Nr. 2015/08/07 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų nustatymo ir darbų atlikimo), o 2015-09-29 pasirašė antrą rangos sutartį Nr. 2015/09/29-2 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų nustatymas ir statybos darbai). Pastarajai sutarčiai įmonė finansavimo nebuvo užsitikrinusi, todėl Aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų įgyvendinimo pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ įmonė teikė paraišką šiems darbams finansuoti. Tuo tikslu APVA buvo pateikta rangos sutartis Nr. 2015/09/20-2 patikrinimui. 2016-03-10 raštu Nr. (29-2-2)-APVA-155 APVA informavimo įmonę jog nustatė esminius trūkumus – buvo pasirinktas netinkamas darbų pirkimo būdas nes viršyta tarptautinio pirkimo vertės riba. Agentūra nustatė, kad pagal preliminarią sutartį buvo pasirašytos dvi rangos sutartys. Pirmosios sutarties vertė 1 506 262,12 Eur be PVM, o antrosios sutarties vertė 3 661 767,19 Eur be PVM, o tai viršija preliminarioje sutartyje nurodytą pagrindinių sutarčių vertę ( 3 203 197, 00 Eur). Kiekių žiniaraščiuose darbų suma nurodyta 7 713 012,61 Eur be PVM.  APVA įspėjo įmonę, kad viršijus pagrindinių sutarčių sumą gali būti pritaikyta 25 proc. finansinė pataisa viso pirkimo sumai. Bandant išvengti galimos sankcijos ir neatsižvelgiant į tai kad gali nepakakti lėšų darbams finansuoti, pirkimo būdo pasirinkimo neteisėtumą, direktorius V.Simonavičius nuėjo lengviausiu keliu – 2016-03-21 pasirašė preliminarios sutarties 4.1.4. p. pakeitimą nustatant kad pagal pagrindines sutartis atliktų ir apmokėtų darbų vertė negali viršyti 4 324 533,20 Eur.

2016-12-05 Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadas dėl pirkimo Nr. 156283 pirkimo būdo teisėtumo ir rangos sutarčių su UAB „KRS“ vertinimo. VPT nustatė, kad įmonė vykdydama „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (defektų šalinimo ir darbų užbaigimo) Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose pirkimą“ pažeidė VPĮ 9 str. 1 d. ir 4 d., 3 str. 1 ir 2 d., 39 str. 2 d. 3 p. VPT nustatė, kad įmonė neatsižvelgė į tarnybos pateiktą nuomonę dėl pirkimo vertės skaičiavimo pagal galimai didžiausią sutarčių vertę, preliminarios sutarties projekte nurodant maksimalią preliminarios sutarties vertę, kuri nebūtų viršijama. Įmonė sudarė preliminarią sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymo kaina 6 703 337,66 Eur be PVM viršijo ne tik perkančiosios organizacijos pirkimui skirtų lėšų sumą 4 054 680,26 Eur be PVM bet ir pirkimo metu galiojusio tarptautinio pirkimo vertės ribą 5 186 000 Eur be PVM. Tarnyba konstatavo „kad perkančioji organizacija netinkamai apskaičiavo pirkimo vertę ir pasirinko neteisėtą pirkimo būdą“. Įvertinusi sudarytas rangos sutartis tarnyba konstatavo, kad įmonė priėmė defektų šalinimo darbus ir už juos sumokėjo, tačiau šių defektų šalinti nereikėjo, nes VITI tinkamai ir kokybiškai atliko darbus (tarnyba rėmėsi ekspertizės akto duomenimis). „Tarnybos vertinimu įmonė dvigubai apmokėjo už tuos pačius darbus, t.y. neracionaliai naudojo lėšas ir tuo pažeidė VPĮ 3 str. 2 d.“. taip pat nustatė, kad sudarydama sutartis įmonė pakeitė sutarties projekto sąlygas ir tuo pažeidė VPĮ 85 str. 2 d., 18 str. 3 d. bei 3 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą. Atsižvelgdama į nustatytus VPĮ pažeidimus Tarnyba rekomendavo nutraukti 2015-09-29 sudarytą rangos sutartį su UAB „KRS“ Nr. 2015/09/29-2 (2015-08-07 pasirašyta rangos sutartis Nr. 2015/08/07 jau buvo įvykdyta). Įmonė kategoriškai atsisakė tai padaryti (oficialiu raštu VPT).

Gavusi VPT išvadą 2016-12-09 APVA pradėjo pažeidimo tyrimą pagal projektus VP3-3.1-AM-01-V-02-072 (toliau – 072 projektas) (darbai atlikti pagal 2015-08-07 pasirašytą rangos sutartį) ir 05.3.2-APVA-V-013-01-0029 (toliau – 029 projektas) (darbai atlikti pagal 2015-09-29 pasirašytą rangos sutartį). Buvo atliktos kelios projektų patikros vietoje ir 2017-05-03 agentūra pateikė išvadas.

027 projekte agentūra nustatė, kad „atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vertinama, jog pripažindama laimėjusiu pasiūlymą ir sudarydama preliminariąją sutartį su tiekėju, kurio pasiūlyta kaina viršijo ne tik pirkimui skirtas lėšas, bet ir tarptautinio pirkimo vertės ribas, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 9 str. 3 d. nuostatas, kad pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad galima būtų išvengti VPĮ nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo bei pasirinkimo procedūrų vykdymo nuostatas, taip pat VPĮ 3 str. 1 bei 2 d., 39 str. 2 d. 3 p.“, t.y. įmonė pasirinko neteisėtą pirkimo būdą. Agentūra rėmėsi civilinėje byloje atlikta VITI atliktų darbų kokybės ekspertize, kurios metu buvo nustatyta, kad vykdant rangos sutartį įmonė priėmė defektų šalinimo darbus, tačiau defektų šalinti nereikėjo, nes rangovas VITI tinkamai ir kokybiškai atliko darbus. Vandentiekio ir nuotekų tinklai buvo finansuojami tiek iš sutarties su VITI tiek iš sutarties su UAB „KRS“, t.y. įmonė priėmė tuos pačius darbus du kartus ir juos apmokėjo taip pat du kartus. Atsižvelgdama į padarytus VPĮ  pažeidimus APVA pritaikė 25 proc. finansinę pataisą nuo pirkimo sutarties vertės – 165 642,00 Eur, o už dvigubai finansuotus vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus netinkamomis finansuoti pripažino 102 669,68 Eur. Viso 268 311,68 Eur. Kadangi ši suma įmonei buvo išmokėta iš ES fondo lėšų tai agentūra informavo Aplinkos ministeriją ir 2017-07-26 įsakymu Nr. D1-628 Aplinkos ministras įpareigojo įmonę per 90 dienų grąžinti 221 150,17 Eur į valstybės biudžetą.

Atlikus 029 projekto tyrimą buvo nustatytas analogiškas pažeidimas dėl neteisėto pirkimo būdo ir dvigubai finansuoti darbai. Atsižvelgdama į padarytus VPĮ  pažeidimus APVA pritaikė 25 proc finansinę pataisą nuo pirkimo sutarties vertės – 915 441,80 Eur, o už dvigubai finansuotus vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus netinkamomis finansuoti pripažino 189 139,68 Eur. Viso – 1 104 581,48 Eur. Negavus šių lėšų iš APVA įmonė liko skolinga už atliktus darbus pagal antrąją sutartį UAB „KRS“ 1 073 750,43 Eur. Įmonei negalint sumokėti už atliktus darbus UAB „KRS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos, palūkanų ir 8 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimo išlaidų priteisimo. 2018-02-19 Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-364-883/2018 ir priteisė iš UAB „Raseinių vandenys“ ieškovei UAB „KRS“ 1 073 750,43 Eur skolos, 45 887,66 Eur palūkanų, 12 435 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteista 1 132 073,09 Eur plius 8 proc. procesinės palūkanos.

Šiluva

2016-06-28 paskelbtas atviras konkursas „Projektavimo ir darbų pirkimas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“, pirkimo Nr. 283402. 2016-09-08 nustatyta pasiūlymų eilė ir paskelbtas konkurso nugalėtojas UAB „Gensera“. 2016-09-23 UAB „LitCon“ pateikė ieškinį Šiaulių apygardos teismui dėl PO neteisėtų veiksmų viešajame pirkime. Neatsižvelgiant į tai 2016-10-24 direktorius V.Simonavičius pasirašė Preliminariąją rangos sutartis Nr. 2016/10/24 su UAB „Gensera“. Sutarties 3.2 p. numatyta, kad pagrindinė rangos sutartis/sutartys bus sudarytos jei per preliminarios sutarties 3.1. p. nustatytą terminą (3 mėnesiai, t.y. iki 2018 m. sausio 24 d.) užsakovas gaus lėšų darbų finansavimui. 2016-11-21 direktorius V.Simonavičius pasirašė rangos sutartį su UAB „Gensera“ dėl darbų atlikimo Šiluvoje, nors Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-48 dėl lėšų skyrimo Šiluvai buvo pasirašytas tik 2017-01-13, FAS sutartis pasirašyta 2017-01-20. 2016-11-30 buvo perduota statybvietė UAB „Gensera“ ir įmonė pradėjo vykdyti darbus. 2016-12-12 Šiaulių apygardos teismas civ. B. Nr. e2-937-883/2016 nustatė, kad PO (UAB „Raseinių vandenys) tinkamai neįsitikino UAB „Gensera“ pasiūlymo kainos pagrįstumu ir tuo pažeidė VPĮ 40 str. nuostatas. Teismas pripažino neteisėtu ir panaikino 2016-09-08 PO sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir tiekėjo UAB „Gensera“ pripažinimo viešųjų pirkimų atviro konkurso laimėtoju.

2016-12-29 Šiaulių apygardos teismas UAB „LitCon“ prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo UAB „Raseinių vandenys“ sustabdyti su pirkimo laimėtoju sudarytos sutarties vykdymą iki sprendimo visiško įsiteisėjimo. 2017-02-27 Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį civ. b. Nr. e2A-472-302/2017 kuria pripažino, kad UAB „Gensera“ pateikė bendro pobūdžio, niekuo nepagrįstą informaciją apie įmonės veiklą, kuri negalėjo būti pakankama PO įsitikinti, kad paslaugos galės būti realiai suteiktos. PO buvo nepagrįstai pasyvi, kadangi gavusi tik bendro pobūdžio informaciją papildomai nesikreipė į trečiąjį asmenį (UAB „Gensera“) kad šis pagrįstų tiekėjo deklaracijoje nurodytą informaciją, pateikdamas papildomus duomenis, kuriais remiantis būtų galima realiai įsitikinti jog tiekėjas tikrai sugebės įvykdyti pirkimo sutartį jo pasiūlyme nurodyta kaina. LApT šia nutartimi pripažino negaliojančiomis ab initio 2016-10-24 pasirašytą preliminariąją sutartį ir 2016-11-21 pasirašytą rangos sutartį tarp UAB „Raseinių vandenys“ ir UAB „Gensera“

2017-07-14 UAB „Gensera“ Šiaulių apygardos teismui pateikė ieškinį dėl skolos už darbus 92 255,76 Eur, 2648,82 Eur palūkanų, bylinėjimosi išlaidas ir 8 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo ir paprašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – įmonės turto areštą ieškinio sumai. 2017-07-19 Šiaulių apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones civ. b. Nr. e2-895-883/2017 ir areštavo įmonės turtą už 94 904,58 Eur. Antstolė 2017-07-21 areštavo įmonės sąskaitose esančias lėšas skolos sumai. Byla dar nagrinėjama teisme.

Buvo kalbėta su APVA dėl galimo lėšų gavimo šių atliktų darbų apmokėjimui. APVA atsakymas buvo toks – kadangi sutartys teismo buvo nutrauktos dėl VPĮ pažeidimo tai APVA šių darbų nefinansuos.

 

UAB „Raseinių vandenys“

teisininkė Eligija Jonylienė

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us