Raseinių naujienų portalas

Kovo 11 –oji  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ji yra viena svarbiausių  Lietuvos istorijos datų. Tai ypatinga diena, kuri mums, lietuviams, labai svarbi, todėl švenčiame prisimindami žmones, kurie prisidėjo, kad Lietuva būtų nepriklausoma. Pagerbiame tuos, kurie kas dieną dirba vardan Lietuvos.

Kovo 10 dieną RRKC Plikiuose minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną surengta  Padėkos šventė „Mūsų darbai tau, gimtine“.  Renginio organizatoriai įteikė padėkas žmonėms, kurie pasiaukojančiai dirba  ne tik bendruomenės, kaimo, bet visos Lietuvos labui. Ši šventė jau tapo gražia tradicija. Džiaugiamės, kad padėkos žodžius už kilnius darbus mes galime pasakyti šiandien garsiai ir nuoširdžiai. Tai rodo kaip vertiname vienas kitą, džiaugiamės ir didžiuojamės vienas kitu.

Padėkos įteiktos: už bendruomenės garsinimą senjorų tarpe – Janinai Krapavickienei, už nuoširdų darbą  telkiant „Gynėvės“  kaimo bendruomenęVilmai ir Juozui Šegždams, už aktyvią visuomeninę veiklą Valentinai Masalskienei, už aktyvią kultūrinę veiklą ir atstovavimą Plikių kaimui Ariogalos seniūnijoje – Daliai Vilkelienei, už gebėjimą rūpintis kitais – Anastazijai Aldonai  Krapavickienei, už aktyvią veiklą bendruomenėje – Laimutei Litvinskienei, už aktyvią  kultūrinę veiklą ir kūrybines iniciatyvas – Jūratei Ragožienei, už vaikų pilietiškumo ugdymą – Aldonai Labutienei, už kultūrinių ir bendruomeninių renginių rėmimą ir palaikymą – Radutei ir Česlovui Labučiams, už iniciatyvų darbą kultūros paveldo išsaugojimui – Juliui Tovtkevičiui, už aktyvų darbą kaimo bendruomenėje, už iniciatyvas organizuojant kultūrinius renginius – Laimutei ir Virgilijui Berštautams.

Visiems nominantams buvo skiriamos eilės, bei muzikiniai kūriniai, kuriuos atliko Lukas Bajorėnas, Plikių vaikų kūrybinė grupė „Lašeliukai“ (vad. A.Ročkienė), Plikių moterų vokalinis ansamblis (vad. V.Štilpa), Plikių tautinių šokių kolektyvas „Gynėvė“ (vad. L.Liaskauskienė).

Padėkos šventė ir nuoširdus ačiū tiems, kurie prisideda prie to, kad mūsų kaimas ir mūsų gimtinė klestėtų.

Tekto autorė:

Raseinių rajono kultūros centro  Plikiuose kultūrinių renginių organizatorė Aldona Ročkienė

Teksto nuotraukos K.Ročkutės ir V.Šegždienės

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us