Raseinių naujienų portalas

Kita

Vis dar vaidenasi R. Ačo šešėlis?


Prieš porą metų garsiai, daug ir plačiai rašyta, kalbėta apie Viduklės pramonės parką. Net respublikiniai žinių portalai skyrė daug dėmesio šiai idėjai. Dėstyta, kad taip bus sudarytos geresnės verslo sąlygos investuotojams, bus padidintas Raseinių rajono konkurencingumas, skatinamas darbo vietų kūrimas. Ūkio subjektų veikla pramonės parke pagerintų verslo aplinką ir vystymą, skatintų verslininkų bendradarbiavimą, investicijų pritraukimą. Tai padėtų rajone sumažinti nedarbo lygį ir emigraciją ir t.t…

Analizuojant susiklosčiusią situaciją, sunku suprasti mūsų vietos politikų elgesį ir motyvus. 2017 m. rugpjūtį, tarybos nariams buvo pristatytas klausimas „Dėl Viduklės miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo“, tuo metu visi, pabrėžiame VISI tarybos nariai balsavo „UŽ“. Gavę tarybos narių palaiminimą savivaldybės administracijos darbuotojai nuveikė labai daug. Problemos pradėjo kilti 2019 m. sausio mėn. Nors tarybos sudėtis liko beveik ta pati, tiesa, pasikeitė administracijos vadovai, tačiau Viduklės miestelio ateitis pakibo ant plauko. 10 tarybos narių G. K. Galubauskas, Č. Kenstavičius, A. Kilčiauskas, A. O. Račenko, G. Rašimienė, M. Skamarakas, L. Bielskis, V. Karabinas, A. Gricius ir P. Vežbavičius susilaikė, tai yra nepritarė Viduklės miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimui. Kas pasikeitė? Vienintelis mums žinomas pasikeitimas  vietoje R. Ačo savivaldybės administracijos vadovo pareigos atiteko L. Kavaliauskui. Ar todėl pasikeitė tarybos narių požiūris į Viduklės ateitį?

Rinkimai baigėsi. Tai kodėl turėtų rūpėti bendruomenės nuomonė?

Grįžti prie Viduklės pramonės parko klausimo rajono politikus privertė Vyriausybės atstovė. Tokie sprendimai, pareikalavę nemažai darbo ir pinigų, negali „kaboti“ ore. Tad šiemet birželio pabaigoje vykusiame Tarybos posėdyje mūsų rinkti politikai vėl buvo priversti grįžti spręsti šio klausimo.

Rezultatas nemaloniai nustebino, turint mintyje, kad tiek Viduklės seniūnija, tiek bendruomenė, laukė teigiamo politikų atsakymo.

Poziciją „PRIEŠ“ išsakė konservatoriai P. Gedminas, M. Tamaliūnas, A. Bautronis (2017 m. balsavo UŽ), A. Bradauskas, D. Lukminaitė, tvarkiečiai: A. O. Račenko (2017 m. balsavo UŽ), V. Karabinas (2017 m. balsavo UŽ) ir valstiečiai: K. Užemeckas, V. Bulotas, R. Gunevičius.

Poziciją „UŽ“ išsakė tik darbiečių ir RASŲ atstovai. Socdemai pasirinko poziciją patylėti, tai yra „SUSILAIKĖ“ (2017 m. balsavo UŽ).

Taip eilinį kartą sustabdytas progresas mūsų rajone. Visi tyliai šnibždasi, kad didžiajai daliai mūsų „perspektyviai“ mąstančių politikų, vis dar vaidenasi buvusio administracijos direktorius R. Ačo šmėkla (direktoriaus pareigas vykdė nuo 2016 m. iki 2018 m.), kurio pavardė buvo siejama su planuojamu Pramonės parko atsiradimu.

Nepriimtas sprendimas dėl Viduklės bendrojo plano koregavimo įšaldė ir atliktus darbus, ir sumokėtus 10 000 eurų iš Savivaldybės biudžeto. Ir vien tik todėl, kad prie Viduklės Pramonės parko atsiradimo įrašyta R. Ačo pavardė ir minimas Virgainių km? Ar mūsų rajono politikai, tiesiog nesigilina į sprendimo projektus, ir jau į patirtas išlaidas užmerkia akis? Ne iš jų gi asmeninės kišenės apmokami pralaimėti teismai, neįgyvendinami projektai.

Ar politikai analizuoja sprendimų projektus? Kažin…

Apie Viduklės Pramonės parko ateitį klausimai buvo užduoti konservatoriui M. Tamaliūnui, tvarkietei A.O. Račenko, socdemui M. Skamarakui ir buvusiam merui A. Griciui. Tarybos posėdžio metu aktyviai besireiškiantys, savo svarią nuomonę turintys politikai atsakyti matyt, neturi ką. Nes norint turėti nuomonę šiuo klausimu, tektų perskaityti ne vieną šūsnį dokumentų ir išanalizuoti Viduklės miestelio teritorijos bendrojo plano parengtas korekcijas.

Ar tikrai gyventojai svarbiausi? Vidukliškiai prašė palaikymo

Į pateiktus klausimus atsakė mero pavaduotojas K. Užemeckas, kuriam pirmiausiai kilo klausimas dėl sprendimo projekto suformulavimo. Koregavimas  numatomas ne Viduklės miestelyje, o Virgainių kaime arba buvusioje Viduklės geležinkelio stotyje, todėl formaliai tai dvi skirtingos teritorijos. Neformali priežastis tai vis dar neaiški Virgainių  kaimo gyventojų pozicija, dėl jiems priklausančių žemės sklypų įtraukimą į rengiamo plano teritoriją ir sprendinių konkretizavimą. Prieš porą metų buvo didžiulis pasipriešinimas Viduklės geležinkelio stotyje planuojamam pramonės parkui ir vykdomai parko steigimo politikai. Gyventojų interesai patys svarbiausi, todėl projektas turėtų būti labiau pritaikytas, gyventojų interesų ir investicijų pritraukimui į Virgainių k.,“- savo poziciją aiškino K. Užemeckas

Vicemerui reiktų pasidomėti, kaip rengiami bendrieji planai. Pavyzdžiui – Raseinių miesto bendrajame plane yra įtraukti aplinkiniai kaimai (Arškainiai, Sūkuriškės ir t.t.). Bendrieji planai nerengiami kaimams. Virgainių km. arba Viduklės geležinkelio stotis, Viduklės pervaža yra dalis viso projekto, nėra jokio teisinio pagrindo ir galimybės iš konteksto ištraukti vieno kaimo. Ir deja, ar Raseinių rajono savivaldybei neteks atsakyti už tokius sprendimus, didelis klausimas. Viduklės miestelio bendrasis teritorijos planas parengtas jau seniai, jau yra įvykęs viešas svarstymas. Visas procedūras patikrino Valstybinė teritorijų planavimo ir Statybos inspekcija. Mūsų žiniomis, planas įvertintas teigiamai ir yra pasiūlyta jį tvirtinti.

Už 10 000 eurų atliktas koregavimo planas po politikų sprendimo – tik popierių krūva

Namų darbus, prieš balsuodama, atliko tarybos narė, RASŲ atstovė J. Garliauskienė:

Pasirodo privalėjome  padaryti tai, ko ankstesnioji taryba 2019-01-24 d. posėdyje nepadarė. Mes turime įgyvendinti Teritorijų planavimo įst. 28 str. 3 d. ir Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 1 dalies nuostatas ir priimti sprendimą tvirtinant šį planą, kad jau koreguotas planas (dėl racionalaus žemės naudojimo bei papildomų teritorijos paplanavimų, prioriteto pramonei ir t.t.) jau padarytas, už jį sumokėta iš biudžeto beveik 10 000 eurų,  gautos išvados iš Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos. Besiruošiant posėdžiui, ir šio klausimo svarstymui, išsamesnės informacijos paprašiau rajono architekto. Kreipiausi į seniūnaitiją ir bendruomenę, klausdama kokia jų nuomonė šiandien (nes rengiant teritorijų planus visuomenės nuomonė turi būti svarbi). Visuomenės atstovai buvo tik UŽ.  Ir aš balsavau UŽ. Todėl kad, jei jau planas padarytas, visuomenei sutinka ir nori, investitorių rajonui reikia, patrauklesnio rajono ir suplanuotų teritorijų, ir palankesnių sąlygų sudarymo verslui – reikia (teritorija tikrai nėra pritaikyta ūkininkavimui, tai pramoninė vieta), savivaldybė jau padarė nemažas investicijas (išasfaltuota gatvė, sutvarkyta vietovė). 

Patvirtintas planas, mano nuomone, nedraudžia žmonėms ir toliau gyventi, užsiimti tuo, kuo užsiėmė. Tai dokumentas, kuris numatys šios teritorijos vystymo galimybes. O dabar išėjo taip, kad visuomenės nuomonė nesvarbi, palankių sąlygų verslui ir investitoriams tarybos nariai kurti nesiruošia, tad ir vėl ši didelė teritorija bus nefunkcionali,“– savo poziciją argumentavo tarybos narė J. Garliauskienė.

Mistinė 10 000 eurų suma

Neseniai rašėme apie Savivaldybės administracijos vadovybei nepalankų teismo sprendimą. Nuoroda į straipsnį :

Savivaldybė pralaimėjo bylą prieš savo darbuotojus – kompensacijas sumokėsime mes

Iš savivaldybės administracijos darbuotojų norėta prisiteisti 10 000 eurų tariamai patirtos žalos. Galbūt dabar reikėtų mums, gyventojams, ginti savo interesus ir neleisti mūsų politikieriams padaryti finansinės žalos už 10 000 eurų? Gal tarybos nariai, balsavę „PRIEŠ“ ir „SUSILAIKĘ“ susimes po kelis šimtus eurų ir kompensuos biudžetui padaryta žalą? O Viduklė ir toliau lai merdėja, nes kažkur ten gyvena Viduklės pramonės parko idėjos autorius? Nesinori ir galvoti, ko gali sulaukti link Šiluvos pradėtas kurti Kryžių kelias. Idėjų autorius tai tas pats.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us