Raseinių naujienų portalas

Sveikata

Sanitarinė apsaugos zona. Kas tai?

SANITARINĖ APSAUGOS ZONA. KAS TAI ?

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos dalyvauja teritorijų planavimo ir statinių statybos procese, pagal kompetenciją atlieka dokumentų vertinimą ir tikrinimą. Šios veiklos tikslas – užtikrinti, kad teritorijų planavimo dokumentai, žemėtvarkos planavimo dokumentai, statinių projektai, pagal juos sutvarkyta aplinka ir pastatyti statiniai atitiktų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

Planuojant vykdyti ūkinę veiklą, kuri susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, privaloma nusistatyti sanitarines apsaugos zonas (toliau – SAZ). SAZ tai teritorija, esanti aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

Veiklos, kurioms būtinos SAZ, yra numatytos Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“. Aerodromams; gamybiniams ir komunaliniams objektams; pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų; kietųjų buitinių atliekų sąvartynams; pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelėms ir surinkimo punktams SAZ dydžiai numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

Norime atkreipti dėmesį, kad žemės sklype, kuriam yra nustatyta SAZ, draudžiama statyti gyvenamosios paskirties pastatus, sodo namus, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu, įrengti minėtų objektų patalpas kitos paskirties pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, išskyrus atvejus, kai minėti objektai naudojami tik įmonės ar ūkininko ūkio reikmėms.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us