Raseinių naujienų portalas

Kita

UAB „Raseinių šilumos tinklai“: Apie įmonę paskleista tiesos neatitinkanti informacija

Informuojame, kad 2019 m. spalio 10 d. savaitraštyje „Alio, Raseiniai“ Nr.41,  publikacijoje „Milžiniškas kuro išlaidų šuolis“ visuomenei pateikta tikrovės neatitinkanti, klaidinanti, savivaldybės įmonę UAB „Raseinių šilumos tinklai“ diskredituojanti  informacija.

Straipsnyje skelbiama tikrovės neatitinkanti informacija: „norint ją gauti reikia prirašyti aibes skundų. Informacija slepiama ne tik nuo „Alio Raseinių“ žurnalistų.“. Informuojame, kad iš šio leidinio redakcijos įmonė nėra gavusi jokių skundų. Visa įstatymų numatyta informacija viešinama įmonės internetiniame puslapyje. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ yrą gavę žurnalistų A. Dambrausko ir M. Aleksiūno raštiškus prašymus pateikti biokuro įsigijimo nuo 2011 m. iki 2019 m. duomenis. Įmonės specialistai dirbo keletą dienų  rinkdami šią informaciją ir duomenis pateikė.

Straipsnyje yra pateikiama įmonės vardą diskredituojanti informacija: „Ja susidomėjus „Alio, Raseiniams“, ataskaita buvo „papildyta“ – daugiau nei milijonas eurų migravo tarp eilučių“.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“  Raseinių rajono savivaldybės administracijai kiekvieną ketvirtį teikia finansines ataskaitas, kurios yra preliminarios, ir tik atliekant metinį auditą yra koreguojamas įmonės turto nusidėvėjimas ir peržiūrimos abejotinos pirkėjų skolos. Atsakingai pažymime, kad joks „milijonas“ nepavogtas, tai patvirtina atliktas nepriklausomas auditas, Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimas ir Raseinių rajono savivaldybės auditas. Nei vienoje auditorių ar tarnybų ataskaitoje nebuvo fiksuotas joks finansinis nusižengimas ar neatitikimas.

Pabrėžtina, kad savaitraštis „Alio, Raseiniai“ tendencingai viešina net privačių asmenų nuotraukas, iškreipia informaciją, klaidina rajono gyventojus ir įmonės vartotojus. Publikacijoje „Milžiniškas kuro išlaidų šuolis“ formuojama nuomonė, kad vartotojai, kaip teigiama straipsnyje: „ko gero turėjo plačiau atverti pinigines“. Tačiau atlikti auditai įmonėje nefiksuoja nei vieno fakto, kuris būtų įtakojęs šilumos kainos brangimą Raseinių rajono vartotojams.

Straipsnis skambiai pavadintas „Milžiniškas kuro išlaidų šuolis“. Kuro sąnaudos padidėjo 23 proc. dėl išaugusių kuro kainų. Kintamąją šilumos kainos dedamąją sąlygoja kuro kaina (biokuro kainų lygį reguliuoja šalies rinka, gamtinių dujų (mazuto) kainą reguliuoja pasaulinė naftos rinka ir gamtinių dujų tiekėjai), kurios valstybė (VERT ir Savivaldybės) nereguliuoja ir ši dedamoji keičiama priklausomai nuo kuro kainų pasikeitimo, kiekvieną mėnesį. Įtakos  turėjo iš Savivaldybės (už 2018 m.) negauta dotacija už mažas, įmonei nuostolingas katilines. Žurnalistas M. Aleksiūnas rašo: „kaip dėl negautos dotacijos padidėjo išlaidos įsigyjant biokurą, lieka neaišku“. Informuojame, kad dotacijų dėka yra mažinamos sąnaudos.

Pridedame biokuro kainą 2017 – 2018 metais

Straipsnyje teigiama, kad 2018 m. UAB „Raseinių šilumos tinklų“ pajamos sumažėjo 8 proc. Tai teiginys, kuris skaitytojui gali suformuoti negatyvią nuomonę apie įmonės vadybą. Tačiau pajamų sumažėjimą už praėjusį šildymo sezoną įtakojo šiltesnė žiema ir namų renovacijos duodamas teigiamas efektas.

Straipsnyje rašoma: „Bet 39 puslapyje matome skaičius, kad šilumos energijos 2018 m. pagaminta daugiau nei 2018 m. – 49 tūkst.957 MWh (2017 m. – 48 tūkst. 638)“. Rašęs asmuo, spėjame, turėjo mintyje2017 m. Įmonė šilumos energijos pagamino daugiau, bet įmonė pajamas uždirba nuo realizuoto šilumos kiekio. Reikėtų pabrėžti, kad 2018 m. nuostoliai šilumos perdavime siekė net 20 proc. Minėtu laikotarpiu  įmonė įvykdė 2,3 km trasų atnaujinimą (Europos Sąjungos parama). Įgyvendinant projektą vyko trasų bandymo darbai, 5 kartus vasaros laikotarpiu buvo bandomos trasos, o šilumos energija nebuvo parduodama.

Informuojame, kad pajamų mažėjimą įtakojo sumažėjusi šilumos ir karšto vandens kaina. Iš grafiko matosi, kad šilumos ir karšto vandens kaina 2018 m. (lyginant su 2017 m.) sumažėjo  ir toliau turi tendenciją mažėti. Straipsnyje teiginiai: „Ar tikrai mokame tiek kiek reikia? Gal būtų galima mokėti mažiau?“ formuoja nuomonė, kad šilumos energijos vartotojai galėjo permokėti už teikiamas paslaugas. Šie žurnalisto keliami klausimai nėra pagrįsti jokiais skaičiais ar įrodymais.

Įdedame grafiką ( duomenys iš VERT)

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ iš 60 šilumos energiją tiekiančių įmonių Lietuvoje yra 12 vietoje pagal kainos rodiklį. Tai nenuginčytinai įrodo, kad rajono gyventojai klaidinami, tokiais visame straipsnyje publikuojamais teiginiais, kaip „tikėtina, kad vartotojai permokėjo už šilumą 2018 m.“.

UAB Raseinių šilumos tinklai” administracija

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us