Raseinių naujienų portalas

Naujienos

Kam nepatogus savivaldybės įmonės UAB „Raseinių šilumos tinklai“ vadovas?

Raseinių rajone veikia labai įdomi praktika. Vietinėje spaudoje pasirodo vienas arba du straipsniai apie neūkiškus, įvairius galimai, savivaldybės įmonių vadovų padarytus, nusižengimus. Taip formuojamas nepalankus požiūris į aprašomą vadovą, jo negebėjimą tvarkytis įmonėje. Tokio pobūdžio straipsnių jau buvo ne vienas ir ne du. Ir ką turime šiandien? Atleisti net keli, savivaldybės įmonių vadovai. Tiesa, prieš tai Savivaldybės administracijos direktorius „paleidžia“ iki tol dirbusią valdybą, kurios viena iš funkcijų – paskirti ar atleisti įmonės vadovą. Tada atrenkama nauja (galimai labiau paklusni valdyba) ir skiriamas naujas direktorius. Pagal tokį modelį jau turime importinį UAB „Raseinių autobusų parko“ direktorių K. Derliūną, kuris pasirodo pažįsta Raseinių karštą, t.y. čia medžioja.

Pagal galiojančią schemą procesas vyksta UAB „Raseinių vandenys“. Tiesa, čia išrinkta profesionalų valdyba kelia triukšmą dėl valdybos nario apmokėjimo, tad dar klausimas ar ir ji nebus atšaukta. Juolab, kad jau tyliai yra kuždama būsimo direktoriaus pavardė, o iš kitų rajonų atvykstantys UAB „Raseinių vandenys“ valdybos nariai, kažin ar ryšis pritarti tokiai kandidatūrai. Tiesa, dažnai kalbant apie buvusius vadovus yra naudojama frazė, „juos išsivedė STT“. Išsivesti išsivedė, bet jų kaltė dar neįrodyta. Gyvenant teisinėje valstybėje galioja nekaltumo prezumpcija, o ją dažnai pamiršta mūsų rajono vadovai.

Dabar pasikartojančius „antpuolius“ iš vienintelio rajone leidžiamo laikraščio (beje, neseniai rajono politikai šiam leidiniui skyrė 15 000 eurų) patiria dar viena savivaldybės įmonė –  UAB „Raseinių šilumos tinklai“. Stebint šios kadencijos politikų vykdomą direktorių atleidimo taktiką, kyla labai pagrįstas klausimas, bus atleidžiamas „Šilumos tinklų“ direktorius Modestas Globys? Šios įmonės valdyba jau atleista.

Ar realūs spaudoje išsakyti kaltinimai, paramstyti teisinę atsakomybę nuo žurnalisto ir redaktoriaus pečių nuimančiais žodžiais „galimai“, „gal“, pokalbis su į „juodąjį“ sąrašą patekusiais UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktoriumi Modestu Globiu ir įmonės vyriausia buhaltere Dalia Poškiene.

– Vietiniame laikraštyje pasirodo nebe pirmas straipsnis, kurio užtenka perskaityti tik antraštę, kad suprastum, jog Jūsų vadovaujamoje įmonėje vyksta neskaidrūs procesai.

M. Globys: – Pastovus, faktais nepagrįstas šmeižtas. Ir tai jau ne atsitiktinumas, tai jau tendencija. Laikraščio redakcija, net nuotraukas nuolat tas pačias naudoja, jau nekalbant apie tai, kad net tekstai praktiškai tie patys. Žurnalistas M. Aleksiūnas prieš kiekvieną mus šmeižiantį sakinį, įterpia žodžius „galimai“, „galbūt“, jam tai reiškia apsidraudimą prieš galimus teisinius procesus, o mus, nieko nepagrįsti jo teiginiai, šmeižia ir glumina mūsų klientus. Mūsų įmonės veikla šiemet išanalizuota, kaip niekad: tikrino savivaldybės auditoriai, vyko nepriklausomas auditas, STT tyrė, kainų komisija tikrino. Ir tai per vienus metus. Taip, kad žurnalisto straipsnyje „Milžiniškas kuro išlaidų šuolis“ teiginys, kad „daugiau nei milijonas eurų migravo tarp eilučių“ yra nieko nepagrįstas. Tokiais sakiniais mėtantis, gal reiktų išmokti skaityti finansinius dokumentus ir milijonais nesimėtyti.

– Publikacijoje yra daug abstrakčių, lyg ir nieko neįrodančių, tačiau kaltinančių frazių: „slepiama informacija“, „nuo visuomenės akių po keliais užraktais laikytoje ataskaitoje“, „skaičiai skyrėsi įvairiose ataskaitose“, „ko, gero turėjo plačiau atverti pinigines“ ir t.t. Juoda dėmė krenta ant jūsų, kaip įmonės vadovo. Ir jau nebe pirmas tokio pobūdžio straipsnis reiškia, kad skaičiuojamos jūsų paskutinės, kaip vadovo, dienos?

M. Globys: – Yra norinčių tai padaryti ir tai – faktas.

– O kiek faktai, Jūsų nuomone, straipsnyje yra iškraipyti?

M. Globys: – Tai, kad straipsnyje išviso nėra teisybės. Na, tiesa galėčiau pavadinti tik visiems žinomą faktą, kad biokuras brango visoje Lietuvoje, o ne Raseiniuose. Kuras perkamas per Baltpool biržą, kainų mes neįtakojame. Mes beje, stengiamės kurą pirkti vasarą, kada jis būna pigesnis. Bet teigti, gal raseiniškiai permokėjo? Juokaujat? Mūsų kaina kaip tik sumažėjo. Taupom kur tik galim.  Jeigu žurnalistas objektyviai vertintų įmonės finansus, norėdamas teisingai informuoti šilumos energijos vartotojus, pažymėtų kad 2017m įmonė uždirbo 107 tūkst. eurų pelno, o 2018m. patyrė 108tūkst. eurų nuostolį,   ir palyginus 2017-2018m. finansines ataskaitas matosi, kad įmonė per 2metus patyrė 653eur. nuostolio. Kadangi žurnalistas remiasi preliminariomis ataskaitomis, kyla klausimas kodėl nekomentuoja įmonės 2019m. I pusm. preliminarių ataskaitų iš kurių matosi kad įmonė uždirbo 84 tūkst. eurų pelno.

– Iš savivaldybės dotacijas, skirtas kainai mažinti, ar gavote?

M. Globys: – už 2018 m. įmonė negavo dotacijų daugiau nei 50 tūkst. eurų. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ didžiausias galvos skausmas yra mažosios mokyklėlės, kurios mums – nemažas nuostolis. Tačiau sukamės iš padėties kaip galime, šiemet rezultatai tikrai geri.

– O respublikos kontekste, Raseinių centralizuotos šilumos kaina labai brangi, vidutinė, pigi?

M. Globys: – Esame vieni iš pigesnių šilumos energijos gamintojų, , kiekvieną mėnesį kainą perskaičiuojama, tai įmonė patenka tarp 12-14 vietos. Pirmos 5 vietos – pigiausios, tai mūsų didmiesčiai, jie turi daug vartotojų, atitinkamai ir kaina mažesnė. Pavyzdžiui jei Raseinius lygintume su Biržais, tai jų kaina beveik dvigubai didesnė negu mūsų. Kalbant apie visą mūsų ūkį, reiktų tik džiaugtis, baigiam atnaujinti visas trasas, šilumos katilus.

– Raseinių politikų veiksmai tampa lengvai prognozuojami. Keli bjaurūs, vadovo kompetenciją žeminantys straipsniai vietiniame laikraštyje, keičiama įmonės valdyba (kuri turi teisę skirti atlesti įmonės vadovą) ir sekantis žingsnis – atleidžiamas direktorius. Jūs būsite sekantis? Manote, kad jus atleis?

M. Globys: – Nei paneigsiu, nei patvirtinsiu.

– Ar rajono vadovybė yra su jumis tiesiogiai bendravusi? Išsakiusi, kas yra negerai? Kokie jūsų vadovavimo trūkumai?

M. Globys: – Iš tiesioginių vadovų jokių priekaištų nesu sulaukęs. Ką, kai kurie patarėjai „patarinėja“ už mano nugaros, galiu tiks spėlioti. Į akis kritikos dėl darbo nesu sulaukęs. Tačiau šmeižto akcija laikraštyje, kelia įvairias mintis.

– Straipsnyje yra vienas jums kaip buhalteriui mestas kaltinimas apie migruojantį milijoną. Jis skaitytojui gali sukelti labai dviprasmiškų minčių.

D. Poškienė: – Reikėtų žinoti, buhalterių darbo specifiką. Kiekvieną ketvirtį mūsų įmonė savivaldybei teikia finansines ataskaitas. Jos yra preliminarios. Šį darbą dirbantys puikiai žino, kad metų gale yra atliekamos korekcijos. Pasibaigus metams ,kiekvienas buhalteris privalo vadovaudamasis verslo apskaitos standartų nuostatomis, atlikti finansinėms ataskaitoms sudaryti svarbius vertinimus, kad šios ataskaitos pateiktų tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Sutikrinamos skolos, abejotini pirkėjai ir tiekėjai. Kai kurios skolos yra nurašomos arba iškeliamos į nuostolio eilutę, arba išieškotos skolos įtraukiamos į pelną. Įmonė privalo patikrinti ilgalaikio turto likusio naudingo tarnavimo laiką, nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir likvidacines vertes.   Žurnalisto pateiktoje informacijoje, buvo parašyta, kad preliminarioje ataskaitoje buvo nurodyta 393 tūkst. eurų , o paskui atsirado 108 tūkst. eurų. Taip ir buvo, nes susigrąžinom labai daug skolų iš pirkėjų, vyksta intensyvus darbas su nemokiais klientais, tuo rūpinasi naujas mūsų komandos narys, kurio atsiradimas labai pagyvino šią skaudžią įmonei vietą, daug nemokių klientų perduoti antstoliams, prasidėję teisminei procesai. Dėka šių procesų, įmonė susigrąžino daug praterminuotų  skolų. Visur žiūrimi tik metiniai įmonių balansai, o ne ketvirtiniai, šie yra įmonės „špargalkės“. Praėjusios kadencijos valdžia tai suprato. Atlikti auditai, STT tikrinimai buhalterijai pastabų ar neatitikimų metinėse finansinėse ataskaitose nerado. Žurnalistui sunku perprasti balanso vingrybes, kad pataisius vieną balanso eilutę , automatiškai keičiasi  kita, kaip ir atsitiko sumažinus nuostolį , padidėjo ilgalaikis turtas ir panašiai. Prieš rašant straipsnį  reikėtų atsakingiau išsianalizuoti, pasitarti su specialistais, o ne tendencingai per kelis straipsnius spausdinti vartotojus klaidinančią informaciją.

Prieš pasirodant šiam įmonę diskredituojančiam straipsniui, mūsų buhalterijos skyrius ne vieną dieną rinko duomenis šiam laikraščiui. Žurnalistai paprašė duomenų nuo 2011 m. Jūs įsivaizduokite kiek darbo įdeda mūsų darbuotojai. Ar tai nėra žmogiškų resursų švaistymas? Nes iš to, kas parašyta straipsnyje, aišku, kad nieko „įdomaus“ ar „galimo grobstymo “ nerado. Visa informacija, kurią numato įstatymai, yra skelbiama mūsų internatiniame tinklapyje.

– Šilumos kaina, visuomet buvo ir ilgai dar bus, skaudi tema kiekvienam vartotojui. Pasirodžius tokio pobūdžio straipsniams kyla minčių apie galimą vadovų piktnaudžiavimą, neūkiškumą. Toli gražu ne kiekvienas moka skaityti buhalterinius balansus, o straipsnyje ir lentelės ir vadovo parašų kopija, viskas atrodo taip grėsmingai.

M. Globys: – Sąžiningai atsakysiu, darome viską, kad šilumos kaina, kuo mažiau spaustų vartotojų pečius. Šiandien įmonei priklauso 18 katilinių ir dirba 50 žmonių (žiemą skaičius padidėja), priminsiu, kad dar ne taip seniai buvo 3 katilinės ir virš 100 darbuotojų. Įmonės resursai suspausti iki minimumo. Dirbam, atnaujinam katilines, šilumines trasas. Įmonė tampa modernia. Atsakingai sakau, darome viską, kad centralizuoto šildymo kaina neaugtų, o mažėtų. Ir mums tai pavyksta. Kategoriškai neigiu bet kokius teiginius, paskelbtus spaudoje, kad gyventojai 2018 m. „galimai“ permokėjo už teikiamą šilumos energiją, kaina 2018 m. lyginant su 2017m. sumažėjo .

D. Poškienė: – Kurą stengiamės pirkti vasarą, kada jo kaina būna mažiausia. Įmonėje prieš savaitę atliktas  auditas, nustatė, kad įmonė yra sėkmingai veikiančia, laiku sumokėti mokesčiai, darbo užmokestis, skolos tiekėjams, bankams.

M. Globys: – 2017 m., kai pradėjome dirbti, radome 800 tūkst. eurų skolas tiekėjams. Per daugiau nei metus laiko buvo išmokėtos skolos darbuotojams, už neteisingai apskaičiuotą darbo užmokestį (60 000 eurų). Kiekvienais metais po truputį didiname darbo užmokestį.

D. Poškienė: – Peržiūrėjome visas paskolas. Įmonė 2017 m. mokėjo net 6 proc. palūkanų, šiandien mokame 1,4-2,5 proc. vien sumažinę palūkanų dydį per metus įmonei sutaupėm virš 50 tūkst. eurų.

– Į šį kėdžių stumdymo žaidimą, Jūs p. Poškiene, esate įtraukta kaip buvusio politiko bendražygė.

D. Poškienė: – Taip, kartu dirbau AB SEB banke  seimo nare su V. Ačiene, vėliau su R. Aču.  Ar nusikaltimas su jais dirbti? Buvo laikas, kai mano vadovas buvo dabartinis LR Prezidentas G. Nausėda. Ar tai su kuo mes dirbam, ar pas ką dirbam, leidžia trypti mano, kaip privataus žmogaus gyvenimą?

Šios savaitės pradžioje UAB „Raseinių šilumos tinklai“ administracija kreipėsi į www.raseiniunaujienos.lt redakciją, išsiuntė raštą savaitraščiui „Alio, Raseiniai“ , kreipėsi į Savivaldybės vadovus, prašydami patalpinti melagingos informacijos, išspausdintos laikraštyje „Alio, Raseiniai“, paneigimą.

Kol kas šio paneigimo neišspausdino nei savaitraštis, nei savivaldybės administracijos oficialus internetinis tinklapis www.raseiniai.lt.

Tekstą rasite čia:https://raseiniunaujienos.lt/2019/10/14/uab-raseiniu-silumos-tinklai-apie-imone-paskleista-tiesos-neatitinkanti-informacija/?preview_id=18835&preview_nonce=ee9ee00dc4&preview=true&_thumbnail_id=18842


Subscribe
Notify of
guest
1 Komentarai
Naujausi
Seniausi Most Voted
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus
Šiluviškis

Nežinau kaip su kitom įmonėm, bet su Raseinių vandenimis tikrai kažkas negerai, pavasarį pradėjo tvarkyti Šiluvoje centralizuotas nuotekas, ir ką paprasti žmoneliai vis dar laukia, turtingesni samdosi privačias įmones, o pasirodo privačiai nuotekas tvarko tie patys vandenų darbuotojai. O jei nori, kad įvestų „valdiškai”, lauk , tik neaišku kiek.

Contact Us