Raseinių naujienų portalas

Sveikata

Kas yra privaloma soliariumuose?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento Raseinių skyriaus specialistai primena, kad soliariumo paslaugas galima teikti tik turint šiai veiklai leidimą–higienos pasą, kurį išduoda NVSC.

Pagrindiniai  soliariumų saugos reikalavimai pateikti  Lietuvos higienos normoje HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“.

Įrangos reikalavimai

Soliariumo paslaugų teikėjas turi turėti soliariumo įrangos gamintojo pateiktas įrangos technines charakteristikas, gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaraciją, naudojimo ir priežiūros instrukciją, soliariumo įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių techninių charakteristikų aprašymus lietuvių kalba. Soliariumo įrangos gultas negali būti pažeistas ar įskilęs, turi turėti nepažeistas ultravioletinių spindulių filtrų plokštes. Soliariumo įrangos laikmatis privalo veikti. Draudžiama naudoti soliariumo įrangą, kurios ultravioletinių spindulių spinduoliai skleidžia trumpesnių kaip 280 nm bangų ultravioletinę spinduliuotę. Ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neturi viršyti 0,3 W/m2 (nuo 280 iki 400 nm bangų ruože). Kiekvienai soliariumo įrangai turi būti skirtos ne mažiau kaip dvi apsauginių akinių poros. Apsauginiai akiniai turi būti pažymėti CE ženklu. Ant apsauginių akinių (jų pakuotės, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje) turi būti nurodytas apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius.

Įrangos ir patalpų priežiūra

Soliariumo įranga turi būti techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą. Techninės priežiūros darbai turi būti registruojami Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduoliai keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo nurodytu periodiškumu. Keitimo ir valymo darbai turi būti registruojami Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre. Patalpoms, prietaisams, įrangai valyti naudojamos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas ir laikantis tinkamumo naudoti terminų. Paviršiams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi turėti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba.

Pastebėjus, kad teikiamas nesaugios soliariumų paslaugos ar Jūsų turimais duomenimis paslauga teikiama, neturint leidimo – higienos paso, prašome apie tai  raštu, elektroniniu paštu ar žodžiu informuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Raseinių skyrių, adresu V. Grybo g. 33, Raseiniai arba el. p. raseiniai@nvsc.lt, nurodant paslaugos teikėjo pavadinimą, adresą bei savo kontaktinius duomenis.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us