Raseinių naujienų portalas


Artėjančios gražiausios metų šventės daugelį mūsų paskatina ištarti nuoširdų „AČIŪ“ už didelius ir mažesnius darbus, už gerą žodį, duonos riekę, o kartais tiesiog už pabuvimą drauge, padėkos vakare „Bendrumas širdį šildo“. Vakaras prasidėjo Paliepių seniūnijos seniūnės Rasos Spurgienės sveikinimu, kuri visada prisideda prie mūsų krašto, bendruomenės grožio ir gerbūvio kūrimo.

Visas gerumo grožis slypi pačiame žmoguje, o tą vakarą gerų žmonių, ištiesusių pagalbos ranką buvo išties daug. Pirmąjį „Gerumo simbolį“ įteikėme Mamai, nepalūžusiai gyvenimo sunkumuose, Vilmai Gėrulienei, užauginusiai šešias nuostabias dukras, kurios yra nueito gyvenimo kelio atspindys. Merginoms įdiegė pačias gražiausias savybes: stiprybę, geraširdiškumą, jautrumą, meilę gyvenimui ir šeimai. Vilma yra žmogus, kuris gyvena vardan kitų gerovės. Šilta ir užjaučianti, visuomet turinti ką pasakyti bei patarti. Niekuomet nestokoja pozityvumo ir savo šypsenos šeimai, kaimynams ir praeiviams.

Be paliovos gerumo sėklas sodina ir jos derlių pjauna moteris, kuri vis skuba, lekia, nesustoja… Visų laukiama ir visiems reikalinga. Atrodo visus rūpesčius palikusi anapus kiemo ribos, pamiršta asmeninį gyvenimą ir gyvena vardan mūsų – mūsų visų. Antrasis „Gerumo simbolis“ įteiktas Linai Kuzmarskienei už neišsenkantį gerumą, už norą padėti ir prisidėti prie kultūrinio gyvenimo. Už tai, kad visada yra šalia ir net nereikia Linai išgirsti mūsų prašymą padėti, kai jau pati skuba ištarti žodžius „Sujainiams – VISADA“…

 Kas gyvenime svarbiau? Iš širdies pasakytas ačiū, ar nuoširdi, plati šypsena? Niekas nesuabejos – vienodai svarbūs abu. Paklausk praeinančių ir jie tau atsakys – svarbiausia būti reikalingam. Reikalingam savo šeimai, vaikams, anūkams, draugams… Tad būkime reikalingi vieni kitiems, išgirskime pagalbos šauksmą. Trečiasis „Gerumo simbolis“ įteiktas Rasai ir Vincui Šebelskiams už ištiestą visada pagalbos ranką respublikinėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“, už bendruomeniškumą, supratingumą ir tiesiog už gerą širdį prisidedant prie kultūrinio gyvenimo.

Gyvenimas keisis tik tuomet, kai pradėsi sau kelti iššūkius. Pastaruoju metu vis labiau populiarėja laisvalaikis gamtoje. Pasivaikščiojimas po Sujainius yra vienas maloniausių užsiėmimų, kokį tik galima įsivaizduoti. Kai sutinkame Tomą, būtinai pakalbiname ir jis mielai pasidalina savo įspūdžiais bei asmenine patirtimi apie gamtos ekosistema, joje esančia biologine įvairove. Ketvirtasis „Gerumo simbolis“ įteiktas Tomui Kybartui už savanorišką veiklą Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Sujainių filiale ir svarų indėlį bei pagalbą ruošiantis respublikinei šlagerių šventei „Skinsiu raudoną rožę“.

Ne be reikalo yra sakoma, jog žmogaus prigimties esmė – dešimtys tūkstančių paprasčiausių gerų poelgių, kuriais nusakoma kiekviena mūsų diena. Prieš ką nors darydami nepamirštame, kiek daug galimybių yra padėti kitiems! O jūsų padaryti geri darbai niekur nedingsta, nors  nesitikėkite greito atpildo… Tačiau geri darbai nepasimiršta, kažkas juos pastebi ir įvertina. Penktasis „Gerumo simbolis“ įteiktas Vytautui Ulinskui už pilietiškumą, bendruomeniškumą ir geranorišką pagalbą Paliepių seniūnijai.

Kartais, geri ir nuostabūs darbai daromi labai tyliai. Jų nelydi nuolatinės kalbos ar vis netylančios pagyros. Jiems reikia tik degančios širdies, kuri vis veda į priekį. Nesvarbu kiek tai pareikalauja laiko ar jėgų. Svarbiausia bendras noras siekti geriausio visiems ir dėl visų. Šeštasis „Gerumo simbolis“ įteiktas Jolantai Meilienei, Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose šokių kolektyvo „Banga“ šokėjai, kuri savo laiko neskaičiuoja, visada dirba su meile ir atsidavimu, pilna entuziazmo, kolektyvo lyderė ir be galo nuostabus žmogus. Prie Jolantos apdovanojimo prisidėjo kolektyvo moterys ir vadovė Laura Balserienė. Spalvinga raudona apranga suspindėjo šokyje, kurį būtent sukūrė šiam vakarui, šiam apdovanojimui.

Koks gražus tas gyvenimas… Tik grožio ir šilumos kupiname žmoguje gyvena tiek daug gerumo ir grožio. Iš pažiūros mažutė, bet savyje talpinanti begalinius klodus švelnumo, gerumo, atsidavimo šeimai, kaimynams, draugams ir dar begalinės meilės ir pagalbos lieka kaimo žmonėms… Tokia visada maloni, besišypsanti ir nepailstanti. Jos rankose pražysta gėlės, kurios papuošė Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose vykusio padėkos vakaro „Bendrumas širdį šildo“ sceną. Septintasis „Gerumo simbolis“ įteiktas Viliūtei Vizgirdienei.

Koks brangus tas mūsų kraštas, tas tyras kaimiškas oras prie tvenkinio. Atsisėdi vakare saulei leidžiantis ir susimąstai nubėgusių dienų prisiminimais. Atrodo visai neseniai likimas atvedė iš Biržų krašto į Sujainius jauną žmogų, dar tik pradedantį ieškoti gyvenimo prasmės tuose sudėtinguose labirintuose. Daug dirbta, daug pasiekta. Dar tarybiniais laikais Raseinių rajone vadinosi stipriausiu „Tarybiniu keliu“ kolūkiu. Dėka šalia esančių puikių specialistų, o dar puikesnio tuometinio vadovo, turime nuostabų kraštą – Sujainius. Tačiau pasibaigus kolūkio laikams, žmogus ir toliau prisidėjo prie bendruomeninio gyvenimo, neskaičiuodamas savo brangaus laiko, stengiasi ir dirba vardan visų gerovės. Aštuntasis „Gerumo simbolis“ įteiktas Stanislovui Balbieriui už atsidavimą ir indėlį mūsų kraštui ir ilgametį darbą kaimų bendruomenės „Sujainiai“ gerbūvio kūrime.

Laikas, gyvenimo vingiai, susidūrimas su nenumatytomis kliūtimis – kartais žmogui atrodo, jog jis pasiekė bedugnę. Laiku ištiesta pagalbos ranka, šiltas ir pagarbus žodis, leidžiantis suvokti, jog tu nesi vienas, jog yra žmonių, kurie supranta, padeda, tai didžiausia dovana, kokios gali sulaukti. Devintasis „Gerumo simbolis“ įteiktas MB „PAS JUSTĄ“. Nuoširdų ačiū tariame direktoriui Justui Dargevičiui ir Simonai Kašinskaitei už bendradarbiavimą, už Jūsų gerumą, kurie nematuojami ir nesveriami, jie tiesiog duodami iš visos širdies. Jūs suteikėte neįkainuojamą pagalbą organizuojant respublikinę šlagerių šventę „Skinsiu raudoną rožę“.

Nereikia toli keliauti, kad pastebėtume gerumo blyksnius labai artimo ir brangaus žmogaus. Pirmieji žingsniai įspausti pedagoginiame kelyje. Auklėtinių prisimenamas, kaip nuostabus žmogus ir puikus mokytojas. Vėliau save atrado kultūroje ir renginių organizavime bei jų vedime. Ne vienas pamena, kaip liaudies ratelius suko vadovaujami šio žmogaus. Tačiau čia gyvenimo traukinys nesustojo ir nubloškė savo jėgas išbandyti siuvimo srityje, prekyboje, žemėtvarkoje. Apsisukus ratui, vėl save atrado kultūros srityje. Šiandien jis geras darbuotojas, puikus renginių vedėjas, nepakeičiamas kolega, balsingas mišraus vokalinio ansamblio „Šypsena“ dainininkas ir tiesiog nepakartojamas draugas, žmogus, kuriam svetimas žodis NEGALIU. Dešimtasis „Gerumo simbolis“ įteiktas Broniui Stoniui už atsidavimą kultūrai, žmonėms ir gyvenimui!

Šventėje apvainikuotas ir Sujainių gyventojų nuoširdus darbas, o ypač tų, kurių aplinka visada prižiūrima ir skoningai sutvarkyta. Tai — meno žmonės, nes sutvarkyti sodybą vien darbo neužtenka. Kiekvienas savo kiemo šeimininkas — specifinės srities, grožio karalijos architektas. Pas juos nuo pat ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens žydi gražiausios gėlės, auga kruopščiai prižiūrimi želdiniai, žaluma, puikuojasi tvarkingos vejos. Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ Padėkos vakaro metu, už kuriamą ir puoselėjamą grožį, padėkos ir atminimo dovanos įteiktos Rositai Narbutaitei ir Albinui Jokubauskui, Nijolei ir Jonui Volfams, Rasai ir Egidijui Usinams, Vaidai ir Vaidui Tijūnaičiams, Elytei ir Antanui Laurinaičiams.

Netikėtos staigmenos iš RRKC Sujainiuose mišraus vokalinio ansamblio „Šypsena“ rankų sulaukė Ligita Matelienė, kolektyvo vadovė, kuriai dėkojo už jos atsidavimą ir geranoriškumą, begalinę šypseną repeticijų ir koncertų metu. Netikėta staigmena sutirpdė ir Ritos Visockienės širdį, pamiršusi visą jaudulį renginio metu, gėrėjosi dainorėlių staigmena.

Tą vakarą dėkojome kiekvienam sėdinčiame salėje, nes tik žiūrovų ir dalyvių dėka, mes galime pasidžiaugti kultūros žiburėliu ir juo sušildyti visus esančius. Nuoširdų AČIŪ tarėme Gargždų kultūros centro Šiuolaikinės dainavimo studijai ir vadovei Erikai Kripienei bei Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje moterų vokaliniam ansambliui „Vijūnė“ ir vadovei Ligitai Matelienei už skambias melodingas dainas sušildžiusias kiekvieną mūsų širdį. Dėkojome ir Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų meno kolektyvams ir vadovėms, kurios vis pakursto ugnelę, kad ji kuo skaisčiau ir įvairiau mirgėtų. Dėkojome už Sujainių vardo garsinimą, gerus norus, paaukotą laiką. Kuo mūsų daugiau, tuo čia šilčiau ir mūsų svajonės platesnės, gyvenimo džiaugsmas didesnis. Tad dainuokime, šokime, svajokime, nes tik kūryboje gimsta svajonės, o svajonėse  įgyvendinami lūkesčiai ir siekiai…

Teksto autorė:

 RRKC Sujainiuose kultūrinių renginių organizatorė Rita Visockienė

Teksto nuotraukos Prano Laurinavičiaus ir Lauros Balserienės

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us