Raseinių naujienų portalas

Kita

Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“

Šiandien visas pasaulis sustojome kryžkelėje, kurioje turime apmąstyti ir, galbūt, netgi pakeisti ėjimo kryptį vardan sveikatos, gyvenimo, būties, kasdienybės, vardan tikrumo. Lankydamasis Lietuvoje popiežius Pranciškus yra kalbėjęs apie tikrąjį grožį, ne tą, stovint priešais veidrodį: „Bet gražus gyvenimas su kitais – šeimoje, su draugais, kovojant kartu su tauta.“ Būtent dabar, kuomet kiekvienas, atrodo, tapome savo paties kasdienybės įkaitais, mes susivienijame bendroje ir neįprastoje kovoje, galime vėl atrasti vienybės, stiprybės, šviesos prasmę.

Balandžio 2-ąją dieną minima 15 metų, kai popiežius šv. Jonas Paulius II gimė Dangui. Šv. Jonas Paulius II neabejotinai buvo spindinti ir svarbi asmenybė ne tik pasauliui, bet ir Lietuvai ir ypač Šiluvai. Tad nuo šios dienos Šiluvos šventovė ir Šiluvos parapija, Kauno arkivyskupija, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“ bei Lietuvos Caritas kviečia jungtis į akciją ir įžiebti šviesą mus gaubiančioje tamsoje. Šiluvos šventovė, kurioje Švč. Mergelė Marija tituluojama Ligonių Sveikata, kviečia sujungti širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“. Akcijos tikslas – padėti žmonėms kuo gausiau įsitraukti į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir sudaryti galimybę juos paremti savo auka. Šiuo būdu tikimasi skleisti viltį, jog užsikrėtimų ir mirčių statistiką kartu mes galime atsverti maldos, palaikymo, vienybės ir šviesos statistika.

Dabar kviečiame kasdien vienytis į Rožinio maldą ir taip simboliškai uždegti švieselę žemėlapyje adresu http://siluva.lt/sviesos-zemelapis/. Kita galimybė – prisidėti savo pinigine auka ir taip pagelbėti labiausiai pandemijos paliestiems žmonėms, kuriais rūpinasi organizacija Lietuvos Caritas. Balandžio 13-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, atidėjęs savo ingreso iškilmę Kauno arkikatedroje, šią dieną Šiluvoje melsis prašydamas Mergelės Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimo sergantiems ir medicinos darbuotojams, patikėdamas Dievo gailestingumui mirusiuosius (12 val. pamaldos bus transliuojamos Šiluvos šventovės feisbuko paskyroje). Kviečiame visus virtualiai susiburti ir įžiebti vilties žvakutes!

„Skaisčioji Mergele, garsios Šiluvos, nušvietus padangę visos Lietuvos!“

Prieš daugelį amžių Švenčiausiosios Mergelės Marijos žinia iš Šiluvos pažadino žmonių širdis atsivertimui ir tikėjimui. Kasdien girdėdami nerimą keliančių žinių, nesileiskime jų užvaldomi, bet kartu su Šiluvos Mergele nušvieskime Lietuvos ir pasaulio žemėlapį malda ir šviesa!

Junkimės prie šio maldos tinklo kalbėdami Rožinio maldą ir būkime kartu maldos žemėlapyje. O kad malda būtų paveikesnė, pagal išgales paremkime ir stokojančius. Pasidalinkime šia žinia su savo draugais, parapijiečiais, kad neliktų malda neapgaubtų miestų bei miestelių! Dalinkimės šviesa.

Kaip Mergelė Marija kartu su apaštalais ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai laukdama Šventosios Dvasios (plg. Apd 1, 14), taip Ji savo motiniška globa ir užtarimu tepalydi kiekvieną besišaukiantį pagalbos.

Šiluvos Mergelė, Ligonių Sveikata, tepadeda atgauti kūno ir dvasios sveikatą! Kartu su Marija ir per Ją atverkime duris Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris atnaujina mūsų viltį, pasitikėjimą ir meilę.

Aš jau užsiregistravau ir meldžiuosi, o tu?

Vysk. Algirdas Jurevičius

Gerbiamieji, nenuostabu, jog šiandien esame kankinami nežinios, vienišumo ir baimės jausmų. Stebėdami Lietuvos ir pasaulio koronaviruso žemėlapio statistiką, kartais galime pasijausti bejėgiais. Tačiau būtent tokiais momentais yra laikas suvienyti savo širdis bei mintis ir siųsti viltingą žinią šaliai ir pasauliui.

 Kviečiu visus prisidėti prie šviesos akcijos, prie tikėjimo vienas kitu bei žinojimo, kad drauge galime įveikti viruso siunčiamas ne tik fizines, bet ir emocines bei socialines grėsmes. Kaip žinia, Šiluva yra šviesos ir vilties buveinė ne tik Raseinių rajone, tačiau visame krašte ir pasaulyje. Susivienykime maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“ ir kiekvienas tapkime vilties spinduliu pandemijos tamsybėje.

Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us