Raseinių naujienų portalas

Nuomonės

Pokyčiai socialinėje srityje Raseinių rajono savivaldybėje

Praėjo kiek daugiau nei metai nuo naujos Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir mero kadencijos pradžios. Šiuos metus lydėjo naujos patirtys ir sprendimai, kurių vienas svarbiausių– naujos socialinės politikos formavimas. Anot rajono Savivaldybės mero Andriaus Bautronio, didžiausi iššūkiai socialinei politikai yra socialinė atskirtis, nedarbas, gyventojų senėjimas ir mažas gimstamumas. Savivaldybė negali likti nuošaly ir privalo aktyviai rūpintis ir skirti daug dėmesio socialiniai sričiai: stiprinti šeimos ir vaiko apsaugą, mažinti nedarbą, aktyvinti ir inicijuoti išmokų didinimą, paramą šeimai, vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką ir kitas priemones.

Socialinių įstaigų reorganizavimas

Raseinių rajono savivaldybė, atsižvelgdama į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) vykdomą Institucinės globos pertvarką, ėmėsi aktyvaus vaidmens įgyvendinant socialinių įstaigų reorganizacijos procesą. Mero Andriaus Bautronio teigimu, socialinių įstaigų – VšĮ Raseinių dienos centro „Vilties takas“ ir VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo centro – sujungimas leido užtikrinti efektyvesnį paslaugų teikimą ir geresnį valdymą. Prieš įgyvendinant šią struktūrinę pertvarką buvo daug neigiamų interpretacijų bei nuogąstavimų, tačiau rezultatas akivaizdus – viena nauja įstaiga dirba efektyviai, dalininkai pretenzijų neturi, paslaugų apimtys išaugo, neįgaliųjų organizacijos efektyviai ir produktyviai dirba, įgyvendinami nauji projektai, jie užtikrina neįgaliųjų užimtumą ir atveria daugiau galimybių. Socialinės paslaugos prasiplės ir kitose įstaigose: grupinio gyvenimo namai Gabšiuose, kuriuos administruos Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai, gaus 321 tūkst. Eur. VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras socialinėms dirbtuvėms sulauks 139 tūkst. Eur. 

Grąžintos lėšos Raseinių rajonui

SADM viceministrė Vilma Augienė pažymi, kad pasikeitus  Raseinių rajono savivaldybės merui, buvo suskubta prisijungti prie globos namų pertvarkos įgyvendinimo:

– Iš pradžių Raseiniai labai vėlavo ir tik pasikeitus merui situacija pasikeitė – buvo skubiai kreiptasi į ministeriją. Praktiškai jau buvo nuvažiavęs traukinys. Raseiniai buvo atsisakę dalyvauti globos namų pertvarkoje, kurią įgyvendinant plečiami ir dienos centrai. Kai buvo skirstomos ES fondų lėšos, rajonas buvo likęs be lėšų, bet Savivaldybei suskubus ir atvykus visai Savivaldybės komandai, administracijos atstovams ir merui išsakius savo planus ir ketinimus, viskas buvo atkurta, finansavimas skirtas. Šiuo metu Centrinė projektų valdymo agentūra dar vertina projekto paraišką: vykdo projekte numatytų išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimą. Savivaldybės projektui įgyvendinti SADM yra suplanavusi skirti 278 486,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.

Aktyvi socialinė politika

Verta apžvelgti ir kitus Raseinių rajonui reikšmingus spendimus, kurie prisidėjo prie gyventojų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo. 2019 m. Savivaldybės mero Andriaus Bautronio iniciatyva pradėta vykdyti aktyvi socialinė politika: buvo patvirtintas Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, pagal kurį nuo 2019 m. birželio mėn. naujagimiams skirta vienkartinė 100 Eur išmoka. Nuo 2020 m. sausio startavo papildoma 195 Eur išmoka globėjams, globojantiems vaikus. Šiuo sprendimu Savivaldybė siekė paskatinti šeimas žengti kilnų ir socialiai atsakingą žingsnį – globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktus vaikus.

Vaiko dienos centro ir Raseinių pagalbos šeimai namų projektui „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“  bus gauta 278 tūkst. Eur ES lėšų. Iš projekto gautų lėšų bus perkami butai ir kuriami bendruomeniniai vaikų globos namai. Raseinių rajono savivaldybė yra sudariusi sutartį su VšĮ „Ariogalos tėkmė“ vaikų dienos centro plėtrai Ariogalos mieste. Savivaldybei skirti papildomo finansavimo nereikės (šios finansavimo galimybės ankstesnėje kadencijoje buvo atsisakyta). Šio projekto tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjams, įtėviams ir kitiems asmenims būtų prieinama, ir suteikiama svarbiausia informacija, ir konsultacinė bei psichosocialinė pagalba.

Mažinamas nedarbas

Savivaldybė taip pat ėmėsi priemonių, kuriomis būtų galima mažinti nedarbą rajone. Nuo 2020 metų pradžios Savivaldybė dalyvauja SADM pilotiniame projekte, kuriuo siekiama šalinti kliūtis įsidarbinimui ir mažinti ilgalaikių bedarbių skaičių. Ilgalaikių bedarbių įtraukimui į darbo rinką gauta 80 tūkst. Eur. 

Užsk. nr. 05-15

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentarai
Naujausi
Seniausi Most Voted
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus
Kęstutis

Meras – šaunuolis! Viceministrei kalbą parašė!

Contact Us