Raseinių naujienų portalas

Naujienos

Nuo rugsėjo vaikus bus galima mokyti šeimose

Nuo rugsėjo vaikus pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas bus galima mokyti namuose.

Vyriausybė trečiadienį patvirtino vaikų ugdymo šeimoje tvarką ir sąlygas. Anksčiau mokymą šeimose yra įstatymu įteisinęs Seimas.

Tvarka numato, kad tėvai galės ugdyti vaikus namuose su savivaldybės paskirta mokykla sudarę mokymo sutartį, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

„Diskusijos dėl šeimų pasirinkimo mokyti savo vaikus namuose vyksta daugelį metų ir pagaliau šiemet mums pavyks įteisinti tvarką, sudaryti sąlygas tėvams, kurie to nori. Nustatydami tam tikras sąlygas šeimoms, įdėdami saugiklius, kad nenukentėtų vaikai, apibrėždami mokyklos vaidmenį šitame procese, tam galime ryžtis“, – pranešime cituojamas švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

„Tėvai, mokiniai, kurie to nori, kuriems toks būdas tinkamiausias, turi turėti pasirinkimą. Užklupus karantinui visos mokyklos staiga turėjo pereiti prie nuotolinio mokymo ir labai sėkmingai su tuo susidorojo. Sveikintina, kad ir Lietuvos švietimas tampa įvairesnis, atviresnis, priimtinesnis įvairių poreikių mokiniams“, – sako A. Monkevičius.

Šeimos, norinčios mokyti vaikus namuose, turės atitikti tam tikras sąlygas. Vaikus mokyti namuose bus galima, jeigu šeimoje per pastaruosius dvejus metus nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai, taip pat ir susiję su tėvų narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimu, smurtu, nebuvo skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir pan. Tėvai, mokyklai teikdami prašymą ugdyti vaiką namuose, kartu turės pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus informaciją apie tai, kad nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai.

Mokykla, sudariusi mokymo sutartį, mokinius aprūpins vadovėliais, teiks vaikams konsultacijas, sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje.

Du kartus per mokslo metus mokyklos, su kuria bus sudaryta tėvų sutartis, mokytojai įvertins mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą bei tai, ar užtikrinami mokinio socializacijos poreikiai. 

Tėvams nustatyta pareiga ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne fiksuoti vaiko pasiekimus: ko vaikas mokėsi, kokiose aplinkose, ką išmoko ir panašiai. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, mokymas namuose šiuo metu gali būti aktualus 200 Lietuvos mokinių. Iš jų apie 100 ugdytųsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Anot pranešimo, tam papildomai reikėtų 76,6 tūkst. eurų, o 2021 metais – 230 tūkst. eurų. Mokymo lėšos būtų skiriamos mokytojų darbo užmokesčiui už valandas pasiruošti konsultacijoms, pasiekimams vertinti ir t. t., kitoms ugdymo reikmėms, pvz., vadovėliams.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us