Raseinių naujienų portalas

Naujienos

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą

Parduodamo turto duomenys Tentinis angaras ŪLA 180-71S (20 m x 9,15 m x 4,5 m). Eksploatacijos pradžia: 2019 m. kovo 29 d. Parduodamo turto esama vieta: Tentinis angaras sumontuotas Raseinių miesto Algirdo gatvėje esančioje automobilių parkavimo aikštelėje (pridedama fotonuotrauka).

Turtas parduodamas viešojo tiesioginio aukciono būdu.* Aukciono rengėjas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“.

 Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina, Eur Kainos didinimo intervalas, Eur Aukciono dalyvio regis­travimo mokesčio dydis, Eur Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis, Eur
5400 su PVM 20 20 100

Sąlygos aukciono laimėtojui (pirkėjui): aukciono laimėtojas (pirkėjas) privalo savo lėšomis išsimontuoti ir išsigabenti tentinio angaro konstrukciją iki su aukciono rengėju sutartos datos. Bendrosios aukciono sąlygos: aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi bū­ti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garanti­niam įnašui ir registravimo mokesčiui sumokėti bei atsiskaityti už nekilnojamąjį turtą – UAB ,,Rasei­nių komunalinės paslaugos“, banko sąsk. Nr. LT82 7300 0100 0257 2960 AB, Swedbank banke (mok. paskirtis: RKP aukcionas). Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, dokumentus registruoti pateikia UAB „Raseinių komuna­linės paslaugos“, Žemaičių g. 10, Raseiniai, aukciono komisijai aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 9.45 val. Turto apžiūra vyks nuo 2020 m. birželio 13 d. iki 2020 m. liepos 11 d. imtinai, nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Dėl turto apžiūros kreiptis tel. 8 612 92147. Aukciono vykdymo vieta: Žemaičių g. 10, Raseiniai (UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ pa­talpose). Aukciono data ir laikas: 2020 m. liepos 15 d. 10 val. Aukciono dalyviai registruodamiesi turi pateikti banko įstaigos išduotą kvitą, kuriame būtų pažy­mėta, kad konkurso dalyvis į UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ banko sąskaitą Nr. LT82 7300 0100 0257 2960, esančią AB Swedbank banke (banko kodas 73000) sumokėjo 100 Eur aukciono garan­tinį įnašą ir 10 Eur dalyvio mokestį. Garantinis aukciono laimėtojo įnašas bus įskaitomas į pardavi­mo kainą. Aukciono dalyviams, pralaimėjusiems aukcioną, pradinis įnašas grąžinamas. *Viešo aukciono sąlygas rasite internetinėje svetainėje www.rkp.lt. Dėl aukciono sąlygų informaciją teikia UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ inžinierius Artū­ras Pareigis, tel. 8 630 53 348, el. p. inzinierius@rkp.lt.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us