Raseinių naujienų portalas

Kultūra

Sujainiai švenčia 430 metų jubiliejų

Aš nežinau, kas gali būt gražesnio,

Kaip mano kaimas, tėviškė brangi,

Širdyje džiaugsmas, didis, begalinis,

Kai kaimą iš toli regi.

Jonas Daniūnas

Kaip greitai sukasi laiko verpetas atnešdamas vieną šventę po kitos… Prieš šventes vis dažniau žmogus susimąsto apie laiką. Lieka mėnuo, lieka savaitė, lieka kelios dienos, belieka kelios valandos… Laikas tiksi, jį jaučiame visur ir visada, tarsi, vaikščiotų visur kartu su mumis. Tą dieną laikas sustojo akimirkai, nes mums visiems buvo šventė – tai trumpa akimirka žmogaus istorijoje, brangus laikas, kai Sujainiai švenčia 430 metų jubiliejų.

Renginys prasidėjo Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje Šv. Mišiomis už Sujainių gyventojus. Aplankę artimųjų kapus sugrįžome į šventę. „Sujainiams 430 metų“ datai atminti, prie Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose esančiame parke pasodinome ąžuoliuką. Medžių karaliumi tituluojamą medį pasodino Sujainių kaimo gyventojai Aldona Staponienė ir Zigmas Stonys.

Į šventę nešini nuoširdžiais palinkėjimais ir sveikinimais skirtais Sujainių gyventojams atvyko gausus garbių svečių būrys: Lietuvos Respublikos Seimo narė Vida Ačienė kartu su padėjėja Vaida Trumpiūte įteikė sujainiškių bendruomenei istorinę Lietuvos vėliavą, Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas ir administracijos direktorius Edmundas Jonyla sveikindami sujainiškius, dėkojo už ilgametę ir aktyvią veiklą, sėkmingai įgyvendintus projektus skatinančius bendruomeniškumą, Paliepių seniūnijos seniūnė Rasa Spurgienė visus sujainiškius pasveikino su gražiu jubiliejumi ir įteikė didelį šakotį. Kaimynai visada kaimyniški… Šventėje bendruomenę sveikino Lakštučių kaimų bendruomenės nariai ir pirmininkė Loreta Navickaitė – Laurinaitienė.

Pavasarį, kai gyvenimo bėgimą pristabdė karantinas, buvo organizuojamos „Kūrybinės dirbtuvės“. Jų metu 3 dalyviai sukūrė video filmą apie Sujainius. Filmą buvo galima pamatyti internetinėje erdvėje. Minėdami „Sujainiams 430-ies metų“ jubiliejų padėkojome ir įteikėme atminimo dovanėles daugiausiai patiktukų surinkusiam Erildui Rasickui, ilgiausio sukurto video filmo apie Sujainius autorei Angelei Šarkienei ir Odetai Janušauskaitei.

Kiekvienam mūsų gimtasis kraštas yra labai svarbus. Tai pats gražiausias ir širdžiai mieliausias lopinėlis visame pasaulyje. Tai vieta, kurioje mes gimėme ir augome, patyrėme nepakartojamus įspūdžius. Sujainiai – mūsų gimtasis kraštas, kurio negalime pamiršti, kuris palydi išeinant ir pasitinka grįžtant. „Sujainių istorijos“ svarbiausius įvykius priminė Pranas Laurinavičius. Daug darbo ir pastangų įdėjęs, kartais net susigraudinęs, jis skaitė visiems svarbias datas, pasakojo, kokie buvo Sujainiai, kurių jaunoji karta jau neprisimena.

 Tą dieną minėjome dar vieną istorinę datą. 2005 metais buvo pastatytas Sujainių kryžius. Minėdami Sujainių kaimo kryžiaus pastatymo 15-os metų sukaktį, gėlių puokštę prie kryžiaus padėjo Sujainių kaimo gyventojas Antanas Laurinaitis.

Minėdami vis naujas įsimintinas datas ir įvykius, visus susirinkusius savo dainomis džiugino Raseinių rajono kultūros centro Girkalnyje  liaudiškos muzikos kapela „Gojus“ (vad. S. ir A. Vaitiekūnai), Raseinių rajono kultūros centro Berteškiuose duetas (vad. J. Lukonaitienė) ir Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose mišrus vokalinis ansamblis „Šypsena“ (vad. L. Matelienė). Pramogų netrūko ir vaikučiams. Pačiuožinėję nuo batuto, visi vaikučiai skubėjo pas Rimantę Nacienę, kur vyko „Grožio oazė“. 

Brangus gimtasis kraštas. Vis dar tyras oras prie Sujainių tvenkinio. Atsisėdi vakare saulei leidžiantis ir vėl paskęsti nubėgusių dienų prisiminimuose. Atrodo visai neseniai likimas atvedė iš Biržų krašto į Sujainius jauną žmogų, dar tik pradedantį ieškoti gyvenimo prasmės jo sudėtinguose labirintuose. Daug dirbta, daug pasiekta. Dar tarybiniais laikais „Tarybiniu keliu“ kolūkis buvo minimas, kaip vienas stipriausių Raseinių rajone. Dėka šalia esančių puikių specialistų ir tuomečio vadovo Stanislovo Balbieriaus išsaugojome nuostabų kraštą – Sujainius. Pasibaigus kolūkio laikams Stanislovas ir toliau prisideda prie bendruomenės gyvenimo gerinimo, neskaičiuodamas savo brangaus laiko, stengiasi ir dirba vardan visų gerovės. Minint „Sujainiams 430 metų“ jubiliejų už atsidavimą ir indėlį Sujainiams bei ilgametį darbą kaimų bendruomenės „Sujainiai“ gerbūvio kūrime, Stanislovui Balbieriui suteiktas Sujainių garbės nario vardas.

Yra sakoma, jog žmogaus prigimties esmė – dešimtys tūkstančių paprasčiausių gerų padarytų darbų, gražių poelgių, kuriais nusakoma kiekviena mūsų diena. Marija Aldona Staponienė – ilgametė Sujainių pradinės mokyklos vedėja ir pradinių klausių mokytoja. Dar tarybiniais laikais, už gerą darbą, apgynusi mokytojos metodininkės vardą, išrinkta „Moterų tarybos pirmininke“. Buvo labai vertinama tuometiniame Švietimo centre.Net Šiaulių pedagoginio universiteto studentai mielai atlikdavo praktiką pas gerb. Mariją Aldoną Staponienę. Ji visada buvo ir yra aktyvi visuomenininkė bei kultūros puoselėtoja, Sujainių moterų darbščiųjų rankų būrelio narė. Janina Tautkienė – ilgametė kultūros darbuotoja, aktyvi kaimų bendruomenės „Sujainiai“ tarybos narė, subūrė moterų darbščiųjų rankų būrelį. Būrelis savo rankdarbius demonstravo 2017 metais vykusioje „Viduklės koldūnų“ šventėje, o 2018 metais dalyvavo bendruomenių rajoniniame sąskrydyje  ir rajoninėje Rudens šventėje. Marijai Aldonai Staponienei ir Janinai Tautkienei Paliepių seniūnijos seniūnė Rasa Spurgienė įteikė Lietuvos valstybės vėliavas už bendruomeninės veiklos aktyvumą, kūrybiškumo puoselėjimą bei kultūrinį indelį. 

Viskas ateina ir praeina, o tai kas gražiausia tegul nuguls prisiminimais apie nuostabų laiką ir pabuvimą kartu. Kaip atminimą apie įvykusią šventę „Sujainiams 430 metų“, kiekvienas dalyvis į namus parsinešė puodelį su kaimų bendruomenės „Sujainiai“ logotipu. O, kad šventė įvyktų darbavomės visi drauge. Tai dar labiau parodė, kokie mes esame vieningi ir darbštūs. Nuoširdus AČIŪ šventės rėmėjams ir pagalbos ranką ištiesusiems žmonėms: Valdui ir Česlovui Bartkėnams, Elytei ir Eugenijui  Jasiuliams, Broniui Pranckui, Linai Kuzmarskienei, RRKC Viduklėje kultūrinių renginių organizatorei Aivai Gailienei, Paliepių seniūnijai ir seniūnei Rasai Spurgienei, Elytei  ir Ignui Čirvinskams, Ligitai ir Dariui Mateliams, Donatui Laurinavičiui, Rimantei Nacienei, Viduklės girininkijai ir Raimondui Juzikiui, kaimų bendruomenės „Sujainiai“ tarybai ir jų šeimos nariams bei visiems padėjusiems ir prisidėjusiems prie šventės organizavimo, jos įgyvendinimo.

Teksto autorė RRKC Sujainiuose kultūrinių renginių organizatorė Rita Visockienė

Teksto nuotraukos Prano Laurinavičiaus

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us