Raseinių naujienų portalas

Nuomonės

Rinkimų komisijų pirmininkai darbus paskirsto, o atsakomybės už savo veiksmus vengia: Raseinių- Kėdainių rinkimų apygardos Lyduvėnų rinkimų komisijos realybė

Praūžė 2020 m. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. 2020m. lapkričio 13 d. išrinktieji prisiekė LR Seime. Kažin, ar visi žino, kaip  dirbo rinkimų komisijos. Šiemet teko ypatingas darbas, tad noriu pasidalinti mintimis. Manyčiau,  situacijos analizė būtina, kad ateityje būtų išvengta dviprasmybių ir abejotinų veiksmų.

Į mūsų Lyduvėnų rinkimų komisiją pirmininkę delegavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Pirmo bendro susirinkimo metu komisijos pirmininkė aptarė darbus, tačiau pasirašytinai nesupažindino komisijos narių su rinkimų apylinkei skirtų finansų sąmata, lėšų naudojimo principais. Akcentuoju, kad  apie skatinimą vienkartine išmoka pirmininkė išvis neprasitarė. Taigi –  dalinuosi liūdna  patirtimi.

 Pirma, transporto išlaidos. Lėšos pervedamos į apylinkės komisijos pirmininkės asmeninę sąskaitą. Lyduvėnų rinkimų komisijos pirmininkės (2020-10-24) paklausėme apie kuro išlaidas, ji konstatavo, jog pinigai skirti apylinkės komisijos pirmininkui. To paties klausimo pasiteiravau ir VRK finansų skyriaus vedėjos (2020-11-13), kuri informavo, jog lėšos skirtos pirmininkui vykti į apygardą. Tada kyla pagrįstas klausimas: ar lėšos skirtos ne rinkimų informacijos pateikimo rinkėjams, ne vykimui pas rinkėjus, balsuojančius namuose? Mūsų apylinkėje rinkėjai nuo rinkimų apylinkės būstinės išsidėstę apie 10 km spinduliu. Tai ar ne paradoksas- komisijos nariai pėsčiomis arba savo asmeninėmis lėšomis turi pasiekti rinkėjus.  Rinkimų komisijos pirmininkė nedalino rinkiminės medžiagos, nevyko į balsavimą namuose, neatvežė balsavimui reikalingos medžiagos į apylinkę – ją atvežė komisijos pirmininkės pavaduotoja.  Apylinkės rinkimų komisijos pirmininkui lėšos skirtos nuvykti į apygardą (tas pats Raseinių miestas) arba atvykti į apylinkę. O kitiems komisijos  nariams nereikia atvykti į apylinkę iš to paties miesto kaip ir rinkimų komisijos pirmininkei? Tada kyla pagrįstas klausimas – kam reikalingi kiti komisijos nariai, jei lėšas gauna pirmininkas- jis ir turi atlikti funkcijas.

 Antra, ryšių paslaugos. Jos irgi pervedamos į rinkimų apylinkės komisijos pirmininko sąskaitą. Darbui reikalingas interneto ryšys, kompiuteris, spausdintuvas. Lyduvėnų apylinkėje komisijos pirmininkė paklausė, ar galės kažkas iš komisijos narių naudotis savo priemonėmis. Komisijos sekretorė naudojo savo asmeninį internetą, kompiuterį, spausdintuvą (remiantis ilgamete patirtimi – šios lėšos ir būdavos išmokamos tam darbuotojui, kuris pasirūpindavo reikalingomis IKT priemonėmis). Šį kartą Lyduvėnų apylinkėje buvo kitaip. VRK finansų skyriaus vedėja paaiškino, kad apylinkės komisijos pirmininkė turėjo kreiptis į apygardą dėl komisijos aprūpinimo reikalingomis IKT priemonėmis, kad  nereikėtų naudoti asmeninių priemonių. Tad patarimas ateičiai- komisijų nariai, detaliai aptarkite visas darbo organizavimo ir atskaitomybės detales. Tegul būna labdara Tėvynei, deja, šiuo atveju ne Tėvynei…

 Trečia, faktiškai dirbto laiko žymėjimas žiniaraščiuose. 2020 m. rugsėjo mėnesio žiniaraštyje komisijos nariai pasirašė manydami, jog komisijos pirmininkė yra paskirsčiusi lėšas, numatydama ir spalio mėnesio darbo sąnaudas, nes yra pasižadėjusi skaidriai vykdyti finansinę veiklą bei suteikti visą finansinę atskaitomybę komisijos nariams. Tačiau taip neatsitiko! Spalio viduryje pirmininkė pareiškė, kad komisijos nariams  spalio mėnesį galės užrašyti tik po 10 valandų. Tiesa, pirmininkė 2020m. spalio 24 d., apie 18.30 val. atsiuntė sekretorei protokolo projektą, kuriame nurodomos spalio mėnesį  galimos užrašyti darbo valandos. Komisijos nariai nesutiko, nes tai neatitiko faktiškai dirbto laiko. Tad protokole buvo įrašyta komisijos narių nesutikimo nuostata. Kiekvienas komisijos narys pagrindė per visą rinkimų laikotarpį faktiškai dirbtą laiką. Paprašius, kad komisijos pirmininkė pagrįstų savo laiką – komisijos nariai nesulaukė atsakymo.

Rinkimų dieną (2020-10-25) komisijos pirmininkė primygtinai reikalavo pasirašyti žiniaraštį. 4 iš 6 komisijos narių nepasirašė (pasirašė pirmininkė ir pavaduotojas). Komisijos nariai surašė skundą ir pateikė Raseinių- Kėdainių apygardos komisijos pirmininkei. Po pirmojo apygardos posėdžio 2020 m. spalio 27 d. (protokolo Nr.13) gautas atsakymas: „Kadangi rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė dirba pirmą kartą, ji nežinojo, kad komisijos nariai turėjo būti supažindinti pasirašytinai“ (citata iš protokolo išrašo). Taip pat „Rekomenduoti Lyduvėnų apylinkės Nr. 34 rinkimų komisijos pirmininkei peržiūrėti spalio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštyje komisijos nariams darbo valandas pagal faktiškai jų dirbtą laiką“ (citata iš protokolo išrašo). Žiniaraštis  redaguotas apylinkės komisijos nariams nebuvo pateiktas. Apylinkės komisijos nariai buvo atleisti su jais neatsiskaičius. Komisijos nariai pakartotinai kreipėsi į apygardos komisijos pirmininkę, kuri  (ir apygardos buhalterė buvo to paprašiusi) paprašė raštu pagrįsti komisijos narių faktiškai dirbtą laiką (tai buvo padaryta ir nusiųsta informacija raštu prieš posėdį reikalaujant šį klausimą įtraukti į posėdžio darbotvarkę).

Galima daryti prielaidą, jog Raseinių – Kėdainių apygardos komisija taiko skirtingus vertinimo kriterijus Lyduvėnų komisijos nariams ir komisijos pirmininkei. Dėl faktiškai dirbto laiko pagrindimo apylinkės komisijos nariams nuolat buvo akcentuojama: „Jūs privalėsite pagrįsti apygardos komisijos nariams kiekvieną dirbtą valandą“ (šis teiginys girdėtas visų apygardos komisijos narių 2020 m. spalio 25, kai komisijos nariai atvyko su skundu į apygardą).   Tačiau po posėdžio (2020-11-10 protokolas Nr. 16) negautas atsakymas nei raštu, nei žodžiu dėl faktiškai dirbto laiko pagrįstumo ar nepagrįstumo. Nėra fakto ir apie apylinkės komisijos pirmininkės faktiškai dirbto laiko pagrįstumą.  Protokolo nutarime tik nurodytas darbo laikas, kuris turėtų būti įrašytas į spalio mėnesio žiniaraštį (be pagrindimo). Pagal tai komisijos nariai gavo darbo užmokestį už spalio mėnesį 2020 m. lapkričio 13 d. Jeigu ką domintų konkretūs duomenys, esame  pasiruošę tai paviešinti.

 Ketvirta, komisijos narių skatinimas vienkartine išmoka. Ši procedūra vykdoma komisijos pirmininko teikimu. Įsivaizduokit situaciją – komisijos nariai parašo skundą dėl neteisėtų komisijos pirmininkės veiksmų – ar pirmininkas teiks skatinimo siūlymą komisijos nariams? Bet čia dar yra ir kita „subtilybė“ – nepaskatinus komisijos narių, visa skatinimui skirta suma gali būti skiriama komisijos pirmininko skatinimui.  Kam skirti komisijos nariams, jei visą sumą gali gauti komisijos pirmininkė? Taip ir nutiko: Raseinių – Kėdainių rinkimų apygarda vienkartinį skatinimą skyrė Lyduvėnų komisijos pirmininkei (sprendimas užfiksuotas apygardos protokole).  Ši informacija komisijos nariams buvo suteikta tik žodžiu, ją raštišką pamatėme tik kitame protokole (kai buvo panaikintas ankstesnis sprendimas). Primenu, jog apylinkės komisija pateikė apygardai skundą dėl apylinkės pirmininko veiksmų.

Rengiantis 2020 m. spalio 10 d. rinkimų apygardos posėdžiui dar kartą buvo iškeltas klausimas ir paprašyta jį  įtraukti į darbotvarkę. Gautas protokolo išrašas rodo, jog panaikintas ankstesnio posėdžio sprendimas ir Lyduvėnų apylinkės pirmininkei nuimtas skatinimas. Tačiau bendraujant telefonu (2020-11-13 ) su apygardos komisijos pirmininke buvo paklausta, kodėl nesvarstytas komisijos narių skatinimas (rinkimus ir balsavimą namuose stebėjo 3 stebėtojai- pastabų neturėjo ir gyrė darbą, iš rinkėjų nusiskundimų taip pat nebuvo). Deja, motyvuoto raštiško atsakymo apylinkės komisija iš apygardos komisijos negavo.  Tad vėl keliu tą patį klausimą- kodėl komisijos narių skatinimas paliktas tik komisijos pirmininko subjektyviai pozicijai? Ar visi pirmininkai elgsis sąžiningai, žinodami, kad nepaskyrus vienkartinio skatinimo apylinkės komisijos nariams, gali papilnėti pirmininkų  asmeninės sąskaitos?

 Taigi, apibendrindama  klausiu, kokią Lietuvą kuriame, kokioje Lietuvoje gyvename, kaip atsakingai, moraliai atliekame prisiimtas prievoles? Ar nereikėtų aiškiai reglamentuoti komisijos darbo apmokėjimo, vadovaujantis demokratiniais principais, kai ir apmokėjimas už darbą, ir skatinimas būtų svarstomas ir tvirtinamas balsuojant komisijos posėdyje. Bet kokie vienasmeniai sprendimai sukuria manipuliacijų ir nemotyvuotų sprendimų galimybes. Manau, kad tik nuo pirmininko priklauso veiklos kokybė ir skaidrumas: ar komisija dirba kaip komanda – tardamasi ir bendradarbiaudama.

Lyduvėnų rinkimų komisijos vardu Jovita Žeižienė

Už straipsnyje išsakytą nuomonę redakcija neatsako

Subscribe
Notify of
guest
36 Komentarų
Naujausi
Seniausi Most Voted
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus
Regina

Esu vyresnės kartos žmogus, bet visiškai pritariu Jovitai ir ypač žaviuosi Jurgitos komentaru. Kartu ir džiaugiuosi, kad taip mąsto ir tokie pilietiški ir teisingi yra jauni žmonės. Nutylėti – tai susitaikyti ir skatinti savivaldžiavimą ir piktnaudžiavimą. Ar toleruotina teisinėje valstybėje?

Vaidas

Pagarba Jovitai.Džiugu matyti, kad yra neabejingų tiesai ir teisybei.Ištvermės Tau.

ELĖ

Techniniai trukdžiai komentaruose???

Jurgita

Gimiau ir užaugau jau laisvoje Lietuvoje ir tokie dalykai, kurie minimi šiame straipsnyje, mane žeidžia kaip pilietę, patriotę.

Be galo palaikau šio straipsnio autorę ir jos koleges, nes žodžio laisvė ir gebėjimas kovoti už save, aplinkinius turėtų būti demokratiškos valstybės pagrindu.

Komentatoriams, kurie rašo, kad čia „tik keli eurai”, reikėtų suprasti, kad šis straipsnis parašytas visai ne dėl pinigų, o dėl to, kad buvo pažeista žmonių moralė ir Lietuvos, kaip demokratiškos valstybės, kur visi turėtų būti lygūs, suvokimas.

Kaip ir komentatorius „Tadas Blinda”, tikiuosi, kad tokių žmonių, kaip ši rinkimų komisijos pirmininkė, nebeliks valdžios įstaigose, o demokratiška Lietuva bus ne tik Konstitucijoje, bet ir realybėje.

Laima

Teisybė ras kelią į TIESĄ.
MELO KOJOS TRUMPOS (liaudies išmintis). Šaunuolė Jovita ir kitos narės, nytylėkite.
Gal pamoka bus kities rinkimams ir juose dirbantiems…

Laima

Teisybė ras kelią į TIESĄ. MELO, apgaulės kojos trumpos (liaudies išmintis), bet kitaip ir negalima… šaunuolė Jovita ir kitos narės, kurios kalba garsiai… gal tai bus PAMOKA ateičiai… kitiems rinkimams.

Tadas Blinda

Šaunu, kad atsiranda netylinčių žmonių prieš vaidmainius, tokius kaip ši pirmininkė. Palaikau Jovitą ir jos koleges. Tikiuosi teisingumas bus įvykdytas. O tokių žmonių, kaip ši pirmininkė, daugiau neišvysime jokioje valstybė įstaigoje.

Jovita

Manyčiau, jog derėtų paliesti dar vieną opų klausimą- delegavimo į rinkimų komisijas klausimą. Apylinkės rinkimų komisijos sudėtyje nurodoma, kuri politinė jėga delegavo vieną ar kitą asmenį. Lyduvėnų rinkimų komisijos pirmininkė deleguota LVŽS (informacija iš rinkimų komisijso dokumentų). Tačiau nutiko paradoksas: Raseinių – Kėdainių vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktas LR Seimo narys ” išsižadėjo” Lyduvėnų komisijos pirminkės teigdamas, kad „šis asmuo niekaip nėra susijęs su LVŽS” (citata iš susirašinėjimo). Bet čia įdomybės nesibaigia: tas pats Seimo narys sako, kad „deleguoti galima kad ir Petrą iš trečios laiptinės” (citata; kalba netaisyta).
TAIGI, ŠIOJE VIETOJE NEVERTINSIU, NEKOMENTUOSIU, BET PALIKSIU VIETOS PROTINGŲ, ATSAKINGŲ ŽMONIŲ APMĄSTYMAMS

JONAS

Gėda skaityti komentarus, kuriuose stojama neteisybės, nesąžiningumo, neskaidrumo pusėn. Didžiuojuosi, kad yra drąsių žmonių, viešinančių vienasmenes savivales,. Palaikau Jovitą ir jos apylinkės koleges. Šaunuolės

Irena

Mano nuomone privaloma vadovautis rinkimų organizavimo tvarkos aprašo nuostatais.Šitą situaciją galima pavadinti korupcine.Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Todėl daugelis pasaulio valstybių, įskaitant Lietuvą, aktyviai kovoja su korupcija.

Jovita

Kreipiausi į atsakingą asmenį dėl komentarų nerodymo (gal blokavimo, gal slėpimo, gal trynimo, gal techninių dalykų- juk nežinom, kodėl taip vyksta ). Buvau patikinta, kad kartais taip nutinka dėl techninių dalykų. Dėkui. viskas vėl veikia.

Jovita

Kadangi Vaida viešai neatskleidė savo tapatybės, bet puikiai žino, kaip elgėsi Lyduvėnų komisijos „delegacija” rinkimų vakarą (vos ne ant neštuvų nešusi komisijos narę), darau prielaidą, kad ji yra Raseinių- Kėdainių rinkimų apygardos komisijos narė (kam smalsu- galite pasižiūrėti šios komisijos sudėtį internete).

O TAI KOMISIJOS NAREI, KURI BUVO VOS NE NEŠAMA ANT NEŠTUVŲ, SIŪLYČIAU PAGALVOTI IR KREIPTIS Į TEISĖSAUGOS PAREIGŪNUS DĖL PATYČIŲ VIEŠOJE ERDVĖJE

Jurga

Patiko straipsnis. Argumentuotai, nuosekliai, kultūringai paviešinta susidariusi situacija. Pagarba straipsnio autoriui.

Elyte

Kur mano komentaras?

Danguolė

Ale kodel trinami komentarai???????????????????

Elyte

Mielosios Lyduvėniškės kreipkitės dar aukščiau gal rasite teisybė…

Jovita

Kadangi Vaida neišdrįso atskleisti savo tapatybės, bet rašo, kad mačiusi neetišką Lyduvėnų rinkimų komisijos „delegacijos” vizitą (vos ne ant neštuvų nešančią vieną iš komisijos narių), darau prielaidą, kad tai yra Raseinių – Kėdainių rinkiminės apygrdos narė (kam įdomu, pasižiūrėkite komisijos sudėtį).

O TAIP ĮŽEISTAI KOMISIJOS NAREI SIŪLAU KREIPTIS Į TEISĖSAUGOS PAREIGŪNUS DĖL PATYČIŲ IR ŽEMININMO. VIEŠOJE ERDVĖJE.

Jūratė

Sako,kad tiesa slypi tik anapus…Pasirodo ji yra čia,žemėje…

Elena

Pritariu, kad labai didelė gėda, jog šiais laikais yra dar tokių pirmininkų. Maniau, kolūkio laikai jau pasibaigė…? Nereikia galvoti, kad į komisiją susirenka finansiškai neraštingi nariai, kurie leidžia manipuliuoti jais ir jiems priklausančiais pinigais. O gal bevalgant, kyla apetitas? Toks elgesys tikrai nedaro garbės rinkiminei apygardai apskritai.

Džudi

Pati buvau pirmininkė, tačiau jokių ginčų ar dvejonių dėl lėšų paskirstymo nebuvo. Daviau nariams už kurą, kad ir ne daug bet liko ir paskatinti, ir darbo valandos išėjo didesnės nei realus darbas. Taigi nereikia skųstis, kad VRK skiria mažai lėšų.

Livija

Gerai, kad viešinami tokie poelgiai. Manau, kad tuo turėtų susidomėti ir Vyriausioji rinkimų komisija. Žmonėms turi būti atlyginama už darbą, o čia jau matosi nešvarūs reikalai.

Asta

Sveikinu Jovitą už drąsą. Juk taip dažnai matydami neteisybę tiesiog tyliai paburnojame ir nutylime…Jei žmonės būtų sąmoningi ir nebijotų viešinti tokios informacijos, vietos piktnaudžiavimui neliktų. Tikiuosi, viešumas Jums padės!

I. M.

Perskaičius straipsnio antraštę įveikiau ir straipsnį. Žinoma ir komentarus perskaičiau.
Kaip suprantu jėgos nelygios, net kalbos kultūros atžvilgiu… Viena pusė konkrečiai argumentuoja, kita nurodinėja ką veikti ir kuom užsiimti 🤦‍♀️
Jei tie keli eurai ne tokie ir svarbūs, tai netrupinant reikėjo pasidalinti.
Kaip tam posaky – „kam viršūnėlės, o kam šaknelės” 🤦‍♀️
Sėkmės tiesos ieškančiam žmogui, kuris šiais laikais jau labai nepatogus pasidarė….

Aš

Gėda ir pikta, kad esama tokių komisijos pirmininkų ir taip buvo organizuotas darbas.

Danga

Gal kitiems sunku suprasti, kas nebuvo rinkiminės komisijos nariais, iš šalies stebėti dėl ko čia po visko reikia ieškoti teisybės. Tačiau kada jautiesi blogai, kada tavo nuomone, kažkas pasielgė neteisingai- viešumas padeda. Suprantu Jovitą, ji tik išsakė savo nuomonę.

Jovita

Sprendimas atvykti į apygardos rinkimų komisiją buvo priimtas po konsultacijos su jūsų (apygardos ) komisijos nariu (jei bus reikalinga įvardinsiu ir šį asmenį).
Aš esu tik viena iš komisijos narių ir kalbu ne savo, o komisijos vardu.
O kokia jūsų moralė kalbėti apie žmogaus fizinę negalią (jūsų citata: „o viena ponia vos ne su nestuvais ten nesete”)?

Danguolė

Miela Vaida 🙂 Kaip Jus galit ižeidineti tas moteris kurios atvyko i rinkimine (a jos nešamos a vežamos) ,bet jos atvyko ieškoti teisybės del iškilusiu klausimu.

Aurelija

Waida, yra garso irasai padaryti, gal reiktu ir tuos pawiesint, kaip uzstojat pirmininke? Matyt tie pinigai pasidalinti kartu!

Teisybe

Tai nera keli eurai. Mes kowojam uz sawo uzdirbtus pinigus. Atejom dirbti, ir kad tai butu atlyginta. Bet kai kas(pirmininke) wisai nedirbo ir wisus pinigus sau susikiso i kisene. Mes sawo masinas lauzem balsawimui namuose, po miskus ir duobes, o ji plentu pasiwazinejo ir kuro pinigus pasieme. MES IESKOM SAWO PINIGU IR TEISYBES! Bet kai turi gera uznugari nebijai nieko tik atsakai, kad „neturiu ka jums pasakyti „

Vaida

Ponia Jovita, labai neetiska ir negrazu buvo stebet is sono, kai visa Lyduvenu ,,delegacija” brovesi i apygardine komisija ir trukde sunku vakaro darba, ne tik apygardai, bet ir komisiju pirmininkams is kitu apylinkiu, o viena ponia vos ne su nestuvais ten nesete, kazin koks buvo tikslas tikrasis trikdyti sunku ir atsakinda komisijos darba su savo neadekvaciom pretenzijom, kitasyk pagalvokite, ar verta dirbti komisijoje su tokiom paziurom ir kirsinimais

Jovita

Dar tai pačiai Vaidai- išdrįskite ir Jūs pasirašyti savo tikrą vardą ir pavardę. Tada galėsim diskutuoti.

Jovita

Gerbiama komentatore Vaida, Jūsų leksika ir požiūris rodo Jūsų vertybines nuostatas.

Jovita

Gerbiama komentatore Vaida, jūsų leksika ir pozicija rodo Jūsų moralę ir vertybines nuostatas.

Aistė

Atkreipiu dėmesį, kad apylinkės komisijų narių atlyginimas reglamentuojamas LR Seimo rinkimų įstatymu, todėl čia ir ieškoti ar aiškintis nieko nereikia. Esminis ginčas kilo dėl darbo laiko apskaitos žiniaraštyje neteisingai įrašytų darbo valandų komisijos nariams…

Vaida

Matyt neturit kas veikt, kad skambinat saukstais po pietu ir ieskot siknoj slieku? I darba rinkimu komisijose niekas su botagu nevaro, apmokejimas niekada nebuvo seimo nariu lygio, tad zinojot kur einat, ir dar ne pirma syk. O gal labai supykot, kad nepaskyre pirmininke, kad darot kriminalus, tad apsiraminkit ir laukit svenciu, o ne viesoj erdvej beptrasmiskai rasinekit ir kirsinkit zmones del keliu euru, pirmininkas tam ir yra kad vadovautu, o ne pasiduotu pletkams ir intrigoms.

Jovita

Labas vakaras. Atsiprašau – LR Seime prisiekta 2020-11-13.

Contact Us