Raseinių naujienų portalas

Naujienos

Kad pirotechnikos priemonės nesukeltų liūdnų pasekmių

Artėjant Kalėdoms ir Naujiesiems metams, Raseinių policija primena pavojus, galinčius kilti dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo, bei teisinę atsakomybę už šių priemonių naudojimo tvarkos pažeidimą.

Kiekvienais metais gruodžio – sausio mėnesiais policija vykdo prevencines priemones, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą civilinių pirotechnikos priemonių apyvartą ir užkardyti pažeidimus, susijusius su civilinės paskirties pirotechnikos priemonių naudojimu, disponavimu ar prekyba. Tokių priemonių metu kasmet surašoma nemažai administracinių nusižengimų protokolų.

2019 metais Lietuvoje buvo užfiksuoti 142 administraciniai nusižengimai, susiję su civilinės pirotechnikos apyvarta. Iš jų – 40 atvejų, kai pirotechnikos priemonėmis buvo padaryta materialinė žala turtui.

Svarbu atminti, kad atsižvelgiant į pirotechnikos gaminių pavojingumo laipsnį, nustatytą įstatymuose, pirotechnikos priemones įsigyti draudžiama vaikams iki 14 metų, o kai kurias – nuo 16 ar 18 metų. Yra tokių pirotechnikos priemonių, kurias naudoti ir įsigyti gali tik profesionalūs pirotechnikai.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 17 str. nustatyti pirotechnikos priemonių naudojimo draudimai. DRAUDŽIAMA:

                      – platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;

                      – naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

                      – jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

Atsakomybė už nusižengimus, susijusius su civilinės pirotechnikos priemonėmis, nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK):

                      – Už Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimą atsakomybė numatyta ANK 483 str. Už šį administracinį nusižengimą gresia įspėjimas arba bauda nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų, pakartotinai nusižengus – bauda nuo 14 iki 60 eurų. Taip pat už tokius administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vienų iki dvejų metų.

                      – Naudojant nenustatytu laiku ar pernelyg triukšmingus fejerverkus, kyla atsakomybė, numatyta ANK 488 str. (Viešosios rimties trikdymas), šis administracinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 20 iki 80 eurų, pakartotinai nusižengus – baudą nuo 80 iki 300 eurų. Už tokius administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

                      – Nesilaikant saugaus elgesio su fejerverkais taisyklių, dėl kurių gali kilti gaisras ar sprogimas, kyla atsakomybė, numatyta ANK 525 str. (Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas). Šis administracinis nusižengimas užtraukią baudą nuo 20 iki 70 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 30 iki 600 eurų.

Už administracinius nusižengimus asmenys atsako nuo 16 metų, tačiau atsakomybė už vaikų iki 16 metų padarytus administracinius nusižengimus gali kilti ir tėvams – tai nustatyta ANK 73 str. (Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams), užtraukia tėvams įspėjimą, o padarytas pakartotinai – baudą nuo 10 iki 100 eurų.

Nepaisant aktyvių prevencinių priemonių, kasmet dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo nukenčia žmonės. 2019 metais naudojant pirotechnikos priemones buvo sužalota 60 asmenų, iš jų – 15 nepilnamečių.

Sužalojimų tikimybę pavyks sumažinti, jeigu gaminys bus naudojamas pagal paskirtį – taip, kaip yra numatyta gaminio instrukcijoje. Tais atvejais, kai pirotechnikos gaminys neveikia, draudžiama jį ardyti ar bandyti uždegti pakartotinai. Būtent gaminių naudojimas ne pagal paskirtį, nesilaikant instrukcijos, gaminio ardymas ar bandymas jį uždegti pakartotinai sukelia didžiausius sužalojimus.

Nors susižaloja sąlyginai nedaug žmonių, sužalojimai dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo būna itin skaudūs – nutraukiamos galūnės, susižalojamos akys, veidas, kitos kūno vietos.

Dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo taip pat gali kilti ir gaisras – priešgaisrinės apsaugos departamento duomenimis, kasmet dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo kyla vidutiniškai 9 gaisrai.

Raseinių rajono policijos pareigūnai primena pirotechnikos priemones naudoti atsakingai bei linki saugių ir ramių švenčių.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us