Raseinių naujienų portalas

Nuomonės

Pareiškėjai kartu su investicine parama gali gauti ir lengvatines paskolas

Žemės ūkio produktų gamintojai ir perdirbėjai, planuojantys investicijas į žemės ūkio valdas, nuo 2021 metų gali gauti ne tik investicinę ES paramą, bet dar ir lengvatinę paskolą.

Ši galimybė atsirado žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui įsakymu patvirtinus  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo 2021 m. taisykles.

Paramą galės gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Nuo 2021 metų, kaip ir iki šiol, bus remiama žemės ūkio produktų gamyba, taip pat žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Pareiškėjai galės gauti investicinę paramą, taip pat investicinę paramą kartu su lengvatine paskola (investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti). Planuojantieji investicijas galės gauti ir lengvatinę paskolą investicijoms bei apyvartiniam kapitalui arba lengvatinę paskolą tik apyvartiniam kapitalui.

Pareiškėjai, pretenduojantys gauti investicinę paramą, investicinę paramą ir/ ar lengvatinę paskolą, iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių gauti iš šios veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 tūkst. Eur. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja kooperatyvo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus. Pareiškėjai taip pat turi atitikti ir kitas taisyklėse nustatytas sąlygas bei reikalavimus paramai gauti.

Patyrusiems sunkumų dėl koronaviruso – lengvatinės paskolos

Ūkio subjektai, patyrę sunkumų nuo COVID-19 ligos protrūkio, gali gauti lengvatinę paskolą apyvartiniam kapitalui finansuoti. Pareiškėjas  – labai maža, maža arba vidutinė įmonė  – turi būti gavęs investicinę paramą pagal šią veiklos sritį. Taisyklėse nurodytos sąlygos, kurias atitinkantis pareiškėjas laikomas patyrusiu sunkumų dėl COVID-19 ligos protrūkio.

Atkreiptinas dėmesys, kad investicinės paramos intensyvumas, tinkamos finansuoti išlaidos ir projektų atrankos kriterijai 2021 m. nesikeičia. Didžiausia galima investicinės paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur. Kai teikiama investicinė parama kartu su lengvatine paskola, parama projektui negali viršyti 400 tūkst. Eur, t. y. investicinės paramos suma – 200 tūkst. Eur, o lengvatinės paskolos suma –  200 tūkst. Eur.

Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties pasirašymo. Metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc.

Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ taisykles galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70533a7066f711eb9dc7b575f08e8bea

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us