Raseinių naujienų portalas

Sveikata

Atnaujinta į gydymo įstaigas vykstančių asmenų testavimo dėl COVID-19 tvarka

2013-05-14, Vilnius, Lietuva. VUL Santariðkiø klinikø Plastinës ir rekonstrukcinës chirurgijos centras. VUL Santariðkiø klinikø Plastinës ir rekonstrukcinës chirurgijos centras jau du mënesius veikia naujame Akuðerijos ir chirurgijos korpuse. Èia atliekamos amputuotø galûniø replantacijos ir chirurgiðkai gydomos sudëtingos virðutinës galûnës traumos bei jø pasekmës. Skyriaus vadovas prof. Kæstutis Vitkus pakvietë þurnalistus á paþintinæ kelionæ ir leido þvilgtelëti á reanimacijos palatas bei chirurgø atliekamas mikrooperacijas.

Siekiant užtikrinti efektyvų COVID-19 tyrimų atlikimą prieš stacionarines paslaugas ir medicininę reabilitaciją, atnaujinta tyrimų dėl koronaviruso tvarka. Atsirado galimybė tokiems pacientams atlikti tyrimą paimant ėminį iš paciento nosiaryklės ir ryklės mobiliame punkte. 

Nuo šiol ėminys tyrimui dėl COVID-19 pacientams prieš vykstant gydytis į ligoninę dėl planinės  stacionarinės paslaugos, dienos chirurgijos paslaugos ar dienos stacionaro paslaugos bei medicininei reabilitacijai galės būti paimamas ne tik ligoninėje bet ir mobiliame punkte. 

Tad toli nuo gydymo įstaigų gyvenantiems žmonėms, jei jiems reikalinga planinė operacija, vaistų lašinimas ar kitos gydymo paslaugos, nereikės ieškoti, kaip nuvykti į kitame rajone ar regione esančią ligoninę dėl koronaviruso tyrimo. Ėminys tyrimui turi būti paimamas ne vėliau kaip prieš 72 val. ir iki stacionarizavimo asmuo privalo laikytis izoliacijos reikalavimų.  

Asmenys, norintys, kad jiems būtų paimtas ėminys tyrimui mobiliame punkte, turės registruotis elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 internetiniame tinklapyje https://selfreg.myhybridlab.com/. Pildant elektroninę registracijos formą būtina pasirinkti punktą „Prieš planinę stacionarinę paslaugą (įskaitant dienos chirurgijos, dienos stacionaro paslaugą) ir medicininę reabilitaciją“. Taip pat savivaldybės nustatyta tvarka asmenį gali užregistruoti ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo paskirtas specialistas. 

Tyrimai dėl koronaviruso prieš vykstant gydytis į ligoninę dėl planinės stacionarinės paslaugos, dienos chirurgijos paslaugos, dienos stacionaro paslaugos, medicininės reabilitacijos, į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, socialinės globos įstaigą, prieš gimdymą arba prireikus skubiosios medicinos pagalbos nėra tikslingi jei:
•    asmenys yra pasveikę nuo koronaviruso ir neturi virusui būdingų simptomų 90 dienų laikotarpiu nuo pirmųjų koronaviruso simptomų atsiradimo dienos;
•    asmenys yra paskiepyti vakcina nuo COVID-19 pagal pilną skiepijimo schemą 90 dienų laikotarpiu.

Tyrimas dėl koronaviruso yra būtinas tais atvejais, kai asmenims yra imunosupresija.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us