Raseinių naujienų portalas

KitaLaisvalaikis

Sumažėjo skaitmeninė atskirtis tarp miesto ir kaimo

Sparčiojo internetinio ryšio plėtra šalies teritorijoje yra viena iš sričių, kurioje Lietuva yra tarp pasaulio mastu pirmaujančių šalių.  Šiandien net 93 proc. šalies namų ūkių turi galimybę naudotis plačiajuosčio interneto ryšiu.

              Lietuvoje interneto ryšys atsirado vos atgavus nepriklausomybę. Jis sparčiai tobulėjo ir šiandien galima pasidžiaugti, kad Lietuva pagal interneto pasiekiamumą yra tarp „top“ šalių. Tačiau taip buvo ne visada. Nors miestuose internetas gana greitai buvo prieinamas beveik visiems, kaimo vietovėse gyvenantys vis dar turėjo ribotas galimybes. Tačiau įgyvendinus plačiajuosčio interneto diegimo projektus RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2, skaitmeninė atskirtis tarp miesto ir kaimo smarkiai sumažėjo.

                                                Namų ūkiai, turintys plačiajuosčio interneto prieigą 2012–2018 m., proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2019

Nors plačiajuosčio internetinio ryšio padengiamumo rodikliai Lietuvoje yra neblogi, Europos Komisija kelia tikslą suteikti namų ūkiams plačiajuosčio interneto paslaugas 100 mb/s sparta. Pagal šį rodiklį Lietuva Europos Sąjungos mastu yra vidutiniokė, o imant tik kaimiškąsias vietoves – mes dar atsiliekame.

Vis daugiau kaimo vietovėse gyvenančių asmenų kasdien naudojasi kompiuteriu – 2019 m. tokių asmenų buvo net 52 proc. Nors ši dalis augo sparčiausiai, palyginti su kitomis Lietuvos vietovėmis, tačiau išliko 20 proc. punktų mažesnė nei miestuose.

2019 m. kaimo vietovėse niekada nesinaudojusių kompiuteriu asmenų dalis buvo 7 proc. punktais didesnė nei miestuose ir mažėjo lėčiau nei kitose Lietuvos vietovėse. Internetu kasdien naudojosi 65 proc. kaimo vietovėse gyvenančių asmenų. Ir nors ši dalis augo sparčiausiai, palyginti su kitomis Lietuvos vietovėmis, tačiau išliko 16 proc. punktų mažesnė nei miestuose.

                                                       Asmenys, kurie kasdien naudojasi internetu, 2012–2019 m., proc.

Rodiklis20122013201420152016201720182019Vidutinis metinis kitimo tempas 2012–2019 m., proc.
Visi asmenys49535756606468735,9
Miestuose gyvenantys asmenys58646664727377815,0
Miestuose ir priemiesčiuose gyvenantys asmenys52586161616469735,0
Kaimo vietovėse gyvenantys asmenys39414747505561657,7

Šaltinis: EUROSTAT, 2020Šaltinis: EUROSTAT, 2020

2019 m. net  20 proc. kaimo vietovėse gyvenančių asmenų niekada nesinaudojo internetu, ir ši dalis buvo 10 proc. punktų didesnė nei miestuose.

                                                           Asmenys, kurie niekada nesinaudoja internetu, 2012–2019 m., proc.

Rodiklis20122013201420152016201720182019Vidutinis metinis kitimo tempas 2012–2019 m., proc.
Visi asmenys3129252522191715-9,7
Miestuose gyvenantys asmenys2320181915131010-10,7
Miestuose ir priemiesčiuose gyvenantys asmenys2723202016171514-8,6
Kaimo vietovėse gyvenantys asmenys3938323129262220-9,0

ŠŠaltinis: EUROSTAT, 2020altinis: EUROSTAT, 2020

Panaudodami sukurtą infrastruktūrą, operatoriai tiekia spartaus interneto paslaugas gyventojams, mokykloms, bibliotekoms, valstybės ir vietos savivaldos institucijoms, verslo įmonėms.

Bibliotekoms įdiegus atvirą prieigą ir sudarius sąlygas nemokamai pasinaudoti internetu, išaugo kaimo gyventojų galimybės pasinaudoti įvairiomis elektroninėmis paslaugomis.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us