Raseinių naujienų portalas

KitaVerslas

Savarankiškai dirbantiems: penkios istorijos apie įmokų mokėjimą „Sodrai“

Savarankiškai dirbantys gyventojai vis dar neskuba mokėti socialinio draudimo įmokų kiekvieną mėnesį, nors nuo to priklauso, kada jie gaus iš „Sodros“ ligos bei motinystės išmokas. Nuo vasario įsigaliojus naujai tvarkai, svarbu pasirūpinti, kad įmokos „Sodrai“ būtų sumokėtos iki einamojo mėnesio pabaigos.

Žmonės, vykdantys savarankišką veiklą (išskyrus dirbančius pagal verslo liudijimą), kaip ir kiti dirbantys, yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu.

Nuo šių metų vasario mėnesio savarankiškai dirbantys gyventojai laikomi apdraustaisiais ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jei jie yra sumokėję valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas ir pateikę SAV pranešimą „Sodrai“ apie savarankiškai dirbantį asmenį už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į išmoką.

Pirmoji istorija – Daina, 28 metai, kirpėja. Savarankiškai dirbanti moteris šiuo metu laukiasi ir planuoja eiti nėštumo ir gimdymo atostogų nuo balandžio pradžios. Jai labai svarbu sumokėti socialinio draudimo įmokas ir pateikti SAV pranešimą iki kovo pabaigos.

Tokiu atveju motinystės išmoka už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį (126 kalendorines dienas) bus paskirta per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo dienos ir išmokėta per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Jei Daina nesumokės socialinio draudimo įmokų iki kovo pabaigos, motinystės išmokos teks laukti žymiai ilgiau. Ji bus paskirta ir sumokėta tik tuomet, kai 2022 metais moteris deklaruos pajamas už 2021 metus ir sumokės socialinio draudimo įmokas (tarp jų ir už 2021 kovo mėnesį). Deklaravus pajamas ir sumokėjus mokesčius, galės būti paskirta ir išmokėta išmoka, į kurią moteris įgijo teisę 2021 metų balandį.

Sumokėjus įmokas už einamąjį mėnesį, SAV pranešimą galima pateikti ir vėliau – iki kito mėnesio 15 dienos. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad kol SAV pranešimas nepateiktas, duomenys apie sumokėtas įmokas nėra įrašyti į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.

Kuo anksčiau bus pateiktas SAV pranešimas, tuo anksčiau duomenys apie sumokėtas įmokas bus įrašyti į registrą ir žmogus bus laikomas apdraustuoju. Todėl rekomenduojama sumokėjus įmokas, neatidėliojant pateikti ir SAV pranešimą.

Įmokas už tą patį mėnesį, kai atsiranda teisė gauti išmoką, gali sumokėti tik tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie įmokų už praėjusį mėnesį nesumokėjo dėl to, jog praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas arba teisė gauti išmoką atsirado tą patį kalendorinį mėnesį, kurį jie pradėjo vykdyti veiklą.

Antroji istorija – Simonas, 41 metai, maketuotojas. Vyras planuoja pradėti vykdyti individualią veiklą balandžio 6 d. Tarkime, teisę į ligos išmoką jis įgys balandžio 23 d.. Simonas bus laikomas apdraustuoju, jei bus sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka ir pateiktas SAV pranešimas už 2021 m. balandžio mėnesį.

Trečioji istorija – Gabrielė, 35 metai, fotografė. Individualią veiklą ji pradėjo vykdyti 2020 m. spalio 12 d. Pavyzdžiui, nedarbingumo pažymėjimas Gabrielei bus išduotas 2021 m. balandžio  6 d., o VSD įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2021 m. kovo mėn., nebus sumokėta, nes laikotarpiu nuo 2021-03-15 iki 2021-03-24 moteris turėjo išduotą nedarbingumo pažymėjimą. Tam, kad būtų skiriama išmoka, VSD įmoka turi būti sumokėta ir pateiktas SAV pranešimas už 2021 m. balandžio mėnesį.

Ketvirtoji istorija – Tomas, 50 metų, dantų technikas. Savarankišką veiklą jis vykdo nuo 2020 m. liepos mėnesio. Jei nedarbingumo pažymėjimas bus išduotas 2021 m. balandžio 15 d., tačiau VSD įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2021 m. kovo mėn., nebus sumokėta, tokiu atveju Tomas neturės teisės gauti ligos išmoką nuo 2021 m. balandžio 15 d. Ligos išmoka galės būti skiriama tik tuo atveju, jei Tomas iki 2022 metų gegužės 1 d. VMI deklaruos savo draudžiamąsias pajamas ir sumokės VSD įmokas už 2021 metus.

Penktoji istorija – Rimantė, 35 metai, renginių organizatorė. Rimantė vykdo savarankišką veiklą nuo 2020 metų pradžios. Nuo šių metų gegužės 1 d. ji įgys teisę į motinystės išmoką. Tarkime, nuo balandžio 15 d. iki balandžio 30 d. jai bus išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Tam, kad moteris turėtų teisę gauti motinystės išmoką, VSD įmoka turi būti sumokėta ir pateiktas SAV pranešimas už kovo mėnesį.

Jeigu gavėjas teisę į naują ligos išmoką įgyja be pertraukos kitą dieną po ankstesnės ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos mokėjimo pabaigos, tuomet svarbu, kad įmoka būtų sumokėta anksčiau paskirtai išmokai gauti.

Kiek įmokų mokėti kas mėnesį, nusprendžia pats gyventojas. Jis gali pasirinkti, ar mokėti įmokas, pavyzdžiui, nuo 1 MMA, ar nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų.

Jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMA dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas. Jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

Jeigu faktinės pajamos bus didesnės arba mažesnės nei tos, nuo kurių mokėtos įmokos, pateikus metinę pajamų deklaraciją jos bus patikslintos ir išmokos bus atitinkamai perskaičiuotos.

Visais atvejais, norėdamas gauti išmokas, savarankiškai dirbantis žmogus turi būti įgijęs reikalaujamą socialinio draudimo stažą.

Kad gautų ligos išmoką, savarankiškai dirbantis žmogus, kaip ir kiti apdraustieji, iki laikinojo nedarbingumo pradžios dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Tuo tarpu motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokoms gauti gavėjas turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us