Raseinių naujienų portalas

KitaNaujienos

Būk pilietiškas – tapk savanoriu ugniagesiu!

Šiuo metu Lietuvoje yra sukurta ir funkcionuoja dviejų lygių – valstybės ir savivaldybių – bendro valdymo nelaimių atvejais civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Šią vientisą sistemą sudaro priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos: valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, žinybinės (objektinės) pajėgos ir savanoriškos ugniagesių formuotės.

Savanoris ugniagesys – asmuo, kuris yra pasirengęs savanoriškai dalyvauti gesinant gaisrus ir (ar) aktyviais veiksmais atlikti kitą visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje, atitinka jam nustatytus amžiaus, sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus ir yra sudaręs rašytinę savanoriškos veiklos sutartį su savivaldybės priešgaisrine tarnyba ar kitu šios savanorių ugniagesių veiklos organizatoriumi. 

Pagal oficialius rašytinius šaltinius pirmosios savanorių draugijos Lietuvoje įsikūrė XIX a antroje pusėje. Savanorija ypač išplito tarpukario Lietuvoje, dvidešimto amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje veikė 491 savanorių ugniagesių komanda, apie pusė visų ugniagesių buvo savanoriai ugniagesiai.

Kaip tapti savanoriu ugniagesiu?

Savanoriai ugniagesiai yra dviejų tipų – dalyvaujantys gaisrų gesinime ir nedalyvaujantys gaisrų gesinime, bet vykdantys visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.

Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gaisrų gesinime, gali tapti ne jaunesni nei 18    metų ir ne vyresni kaip 65 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai. Jie turi atitikti tam tikrus sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus. Norint tapti savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, pretendentas turi pateikti prašymą savivaldybės priešgaisrinei tarnybai ar kitam savanoriškos veiklos organizatoriui, pasitikrinti sveikatą ir bendrąjį fizinį parengtumą. Tuomet pretendentas turi baigti įvadinius mokymus, po kurių reikia išlaikyti egzaminą. Įvadinių mokymų nereikės baigti esamiems ir buvusiems savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams. Sėkmingai išlaikęs egzaminą ir atitikęs savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito savanoriškos veiklos organizatoriaus įsakymu bus priimamas į savanorius ugniagesius. Su juo bus pasirašoma 4 metų savanoriškos veiklos sutartis, kurioje savanoris ugniagesys raštu pasižadės vykdyti savanorio ugniagesio funkcijas, įgis teises ir pareigas Priešgaisrinės saugos įstatyme ir Savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos apraše numatytomis sąlygomis ir pagrindais. Po to jam bus išduodamas pažymėjimas ir atpažinimo ženklas. Po 4 metų savanoriškos veiklos sutartį bus galima pratęsti.

Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gaisrų gesinime, bet vykdančiais visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje gali tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai. Pretendentai turi pateikti prašymą savivaldybės priešgaisrinės tarnybai ar kitam savanoriškos veiklos organizatoriui, kad būtų organizuojami rekomendacinio pobūdžio įvadiniai mokymai. Įvadinių mokymų nereikės baigti esamiems ir buvusiems savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams. Priešingai nei pretendentams į savanorius ugniagesius dalyvaujantiems gaisrų gesinime, po įvadinių mokymų, egzamino laikyti nereikės. Baigus įvadinius mokymus pretendentas galės sudaryti savanoriškos veiklos sutartį iki 4 metų.
           Savanoriais ugniagesiais negali būti teismo nustatyta tvarka pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, taip pat kiti asmenys, kuriems užsiimti tokia veikla draudžia įstatymai. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, savanorių ugniagesių savanoriškoje veikloje gali dalyvauti, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.

2015 metais parengti teisės aktai numatantys savanorių mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, mokymo programas, tipinių funkcijų vykdymo tvarką, taip pat patvirtintas savanorių pažymėjimas ir atpažinimo ženklas bei apmokėjimas už sugaištą laiką, praleistą mokymosi metu ir dalyvaujant gaisrų gesinime ar vykdant visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.

Laukiame Jūsų.

Informaciją parengė: Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Artūras Vilčinskas

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us