Raseinių naujienų portalas

KitaSveikata

Socialinės paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimoms: kas priklauso ir kur kreiptis

ocialinės paslaugos teikiamos žmonėms su negalia, kuriems dėl skirtingų priežasčių nepakanka gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu ar šeimos gyvenimu, dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokios socialinės paslaugos gali būti skiriamos žmonėms su negalia ar juos prižiūrinčioms šeimoms bei kur kreiptis, jeigu tokios paslaugos reikalingos. 

Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Lietuvoje 8 proc. šalies gyventojų turėjo negalią – 236 tūkst. žmonių. Didžioji dalis jų buvo darbingo amžiaus (158 tūkst.), virš 62 tūkst. – pensinio amžiaus, daugiau kaip 15 tūkst.  – vaikai.

Socialinės paslaugos negalią turintiems žmonėms, kuriems nepakanka gebėjimų ir reikalinga pagalba, yra teikiamos visose šalies savivaldybėse. Norintys gauti socialines paslaugas, kurias skiria ir iš dalies finansuoja savivaldybė, negalią turintys asmenys, jų šeimos nariai, globėjai ar artimieji turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę, seniūniją, socialinį darbuotoją ar socialines paslaugas teikiančią įstaigą. 

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos asmens namuose, savivaldybės įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse. 

Gali būti skiriamos bendrosios ir specialiosios paslaugos.

Gali būti skiriamos bendrosios ir specialiosios paslaugos.

Socialinės paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimoms: kas priklauso ir kur kreiptis
Socialinės paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimoms: kas priklauso ir kur kreiptis

Laikino atokvėpio paslauga
Nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų ir suaugusių žmonių su negalia artimieji dėl darbo ar asmeninių reikalų tam tikrą laikotarpį negalintys skirti laiko savo prižiūrimam asmeniui, gali gauti laikino atokvėpio paslaugas. Paslauga gali būti teikiama asmens namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje. 

Atsižvelgiant į prižiūrimo asmens poreikius, negalią, reikalingą atokvėpio terminą ir kitas aplinkybes, gali būti pasirenkamos kelių rūšių paslaugos:
·  pagalba į namus (iki 208 val. per metus),
·  dienos socialinė globa namuose ar įstaigoje (iki 288 val. per metus),
·  trumpalaikė socialinė globa (iki 14 d. ar ilgiau, jei nesinaudojama pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugomis).

Bendra šių paslaugų trukmė vienai šeimai per metus negali viršyti 720 valandų. 

Savivaldybės sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius. Tai reiškia, kad šeima 2 metus gali naudotis laikino atokvėpio paslaugomis: planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, jai nereikia nuolat kreiptis į savivaldybę.

Socialinės paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimoms: kas priklauso ir kur kreiptis

Mokėjimas už socialines paslaugas
Kai sprendimą skirti socialines paslaugas priima savivaldybė, dalį socialinių paslaugų kainos apmoka paslaugos gavėjas, kitą dalį – savivaldybė. Jei kreipiamasi tiesiogiai į socialinių paslaugų įstaigą, pavyzdžiui, į privačius globos namus nepateikus prašymo savivaldybei, gali tekti mokėti visą paslaugos kainą.

Mokėjimo už socialines paslaugas dydis priklauso nuo asmens gaunamų pajamų, paslaugų rūšies, jų teikimo trukmės, asmens šeimyninės padėties. Kai socialines paslaugas skiria savivaldybė, mokėjimo už socialines paslaugas dydį, įvertinęs asmens finansines galimybes, nustato savivaldybės darbuotojas, tačiau asmens mokėjimo dydis neturi viršyti lentelėje nurodytų dydžių.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, seniūniją ar kitą įstaigą, kuriai pavesta priimti prašymus, į socialinį darbuotoją.

Nemokami vairavimo kursai 
Judėjimo negalią turintys asmenys, kuriems nustatytas iki 45 proc. darbingumo lygis, gali nemokamai lankyti vairavimo kursus, išmokti vairuoti ir įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Mokymosi metu suteikiamos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos. 

Pirmosios pagalbos mokymų kursų, teorinių žinių patikrinimo ir praktikos egzamino VĮ „Regitroje“ kainą dalyvis apmoka pats. 

KUR KREIPTIS: į Neįgaliųjų reikalų departamentą.

Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems
Gauti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas gali bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji nuo 16 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti šią paslaugą teikiamas darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Su akluoju asmeniu teikiant kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas dirba kvalifikuoti specialistai – socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas. Pagal specialistų sudarytą individualų planą aklajam teikiamos įvairios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo ugdymo, kasdienių ir komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo.
Visos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos teikiamos nemokamai. 

KUR KREIPTIS: Į Neįgaliųjų reikalų departamentą.

Psichologinė pagalba gestų kalba
Klausos negalią turintiems žmonėms nemokamai teikiama psichologinė pagalba gestų kalba. Atsižvelgiant į klausos negalią turinčių asmenų poreikius, teikiama individuali ar grupinė psichologo paslauga lietuvių gestų kalba, siekiant pagerinti kurčiųjų psichologinę būseną ir užtikrinti jiems prevencinę ir intervencinę psichologinę pagalbą. Paslaugos nemokamos.

KUR KREIPTIS: į kurčiųjų reabilitacijos centrus (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje).

Atvejo vadybos paslaugos turintiems klausos negalią
Atsižvelgiant į klausos negalią turinčių asmenų poreikius ir bendradarbiaujant su savivaldybių, seniūnijų, socialinių paslaugų centrų, vaiko teisių apsaugos skyrių ir kitais specialistais, atvejo vadybos paslaugos padeda spręsti kompleksines klausos negalią turinčių žmonių problemas.
Paslaugos nemokamos, teikiamos lietuvių gestų kalba.

KUR KREIPTIS: į kurčiųjų reabilitacijos centrus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje
Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos neįgaliesiems teikia įvairias paslaugas bendruomenėje: 
•    dienos užimtumo,
•    individualią pagalbą,
•    pagalbą atkuriant ar didinant darbinius įgūdžius,
•    meninių gebėjimų lavinimą būreliuose, kolektyvuose, klubuose, 
•    skatina neįgaliųjų aktyvumą ir sveiką gyvenseną,  
•    teikia pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams.
Paslaugos nemokamos.

KUR KREIPTIS: į neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas savo savivaldybėse.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us