Raseinių naujienų portalas

Naujienos

Nuo pirmadienio abiturientai grįžta į mokyklas: kokių taisyklių turi būti laikomasi

Nuo pirmadienio į mokyklas gali grįžti abiturientai: atsižvelgdama į tai, kad abiturientams lieka vis mažiau laiko iki valstybinių brandos egzaminų, bei į tai, kad aktyviai vykdomas abiturientų skiepijimas, Vyriausybė yra nutarusi nuo gegužės 3 d. ugdymą abiturientams leisti vykdyti mišriu būdu.

Mišrus ugdymas organizuojamas švietimo, mokslo ir sporto ministrės nustatyta tvarka, ne mažiau kaip 50 proc. pamokų turėtų vykti kontaktiniu būdu.

Organizuojant kontaktinį mokymą mokyklose, turės būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo balandžio 29 d. patvirtintos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos saugumo sąlygos.

Visi asmenys švietimo įstaigoje turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Turi būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Vienos klasės (grupės) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje: mokytojai turi atvykti į klasei (grupei) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją.

Esant poreikiui, koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo.

Jei yra galimybė, skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai, numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių.

Organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai.

Mokinių spintelės, jei įmanoma, išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams. Jei rūbine naudojasi kelių klasių mokiniai, drabužinės gali būti įrengiamos prie mokymo patalpų ar jose, pvz., klasėse.

Mokyklos teritorijoje lauke numatomos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų klasių (grupių) mokiniai.

Turi būti maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.

Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei jos vykdomos, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas turi būti reguliuojamas taip, kad būtų užtikrintas klasės (grupės) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

Prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija: apie rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt., apie reikalavimus dėvėti kaukes, taip pat apie draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti  stebima: turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą. Tiek mokiniai, tiek darbuotojai, kuriems ugdymo proceso ar darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas, jiems rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją.

Į švietimo įstaigą draudžiama atvykti asmenims, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.

Turi būti užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas.

Mokiniams rekomenduojama profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Nuo gegužės 3 d. nebelieka reikalavimo organizuojant konsultacijas abiturientams laikytis grupės apribojimo iki 10 mokinių. Konsultacijos galės būti rengiamos ir didesnėms grupėms, taip pat visai klasei.

Su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu galite susipažinti čia.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us