Raseinių naujienų portalas

KitaVerslas

Paraiškos daugiabučiams modernizuoti ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti – iki gruodžio 31 d.

Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į karantino apribojimus, pusmečiui pratęsia terminą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti ir kompensacinėms išmokoms atsinaujinantiems energijos šaltiniams juose įrengti. Dėl COVID-19 pandemijos buvo draudžiama organizuoti gyventojų susirinkimus, balsavimas raštu ne visuomet vyko sklandžiai, todėl projektų rengėjams pritrūko laiko parengti reikiamus dokumentus.

Paraiškų daugiabučiams namams modernizuoti teikimo sąlygos ir reikalavimai nesikeičia. Jas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, asmuo, administruojantis daugiabučio atnaujinimo projektą, savivaldybės paskirtas energinio efektyvumo didinimo programos administratorius.

Paraiškų atrankos kriterijai lieka tie patys. Prioritetas taikomas, jeigu kartu pateikiamas statybą leidžiantis dokumentas daugiabučiam namui atnaujinti ar iki paraiškų teikimo termino pabaigos paskelbiamas pirkimas jo atnaujinimo techniniam projektui parengti. Kiti kriterijai –kvartalų energinio efektyvumo didinimas, aukštesnė nei C pastato energinio naudingumo klasė, energetinio nepritekliaus bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą mažinimas.

Nesikeičia ir numatytas finansavimas – 150 mln. eurų investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti ir 50 mln. eurų suma valstybės paramai suteikti. Paraiškas priima Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

Paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių – saulės energijos technologijų, šilumos siurblių bei šilumos saugyklų – įrengimui daugiabučiuose, kurie neprijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, arba yra gavę savivaldybės pritarimą, kad atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas juose neprieštarauja savivaldybės šilumos ūkio specialiajam planui, taip pat priima BETA.

Jas gali teikti namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, asmenys, įgalioti butų ir kitų patalpų savininkų.

Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti atsinaujinančios energijos priemones numatyta papildoma 30 proc. parama šilumos ir karšto vandens, elektros gamybos įrenginių iš atsinaujinančių išteklių (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos ar kt.) diegimui, alternatyvios šiluminės ar elektros energijos apsirūpinimo priemonėms, tokioms kaip biokuro katilai ir kt. iš Klimato kaitos programos.

Paraiškos šiems kvietimams  teikiamos iki 2021 m.  gruodžio 31  d. arba iki tol, kol nebus viršyta šioms priemonėms numatytų lėšų suma.

Su aplinkos ministro įsakymų projektais, pratęsiančiais paraiškų teikimo terminus, galite susipažinti čia: Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us