Raseinių naujienų portalas

NaujienosNuomonės

Antrą kartą Lietuvos ateitis yra mūsų rankose!

Kodėl tai svarbu kiekvienam lietuviui?

Pirmasis Lietuvių tautos referendumas skirtas  Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti įvyko 1992 m. spalio 25 d. Savo valią išreiškė beveik 2 milijonai mūsų šalies gyventojų (1 919 073). Tad daugiau nei 75 % dalyvavusių (balsavimo teisę turinčių), pritarė šiuo metu galiojančiai Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

1992 m. Lietuvoje vyko net trys referendumai. Tai kertiniai akmenys, mūsų laisvos tautos statyboje, kurioje savo valią pareiškė patys žmonės.

Referendumais buvo nuspręsti išvesti okupantų kariuomenę, grąžinti Lietuvos prezidento instituciją ir priimti patį svarbiausią ir galingiausią Lietuvos Respublikos įstatymą – tai įstatymas, kuris apjungia mūsų, lietuvių, teises ir pareigas. Jame surašyta, kaip turi veikti mūsų Respublika.

Šiais keistais pokyčių, ligų ir ginčų laikais pagrindinis Lietuvos įstatymas vis primirštamas ir pradedama remtis potvarkiais, nutarimai ir viskuo, kas tik gali pakreipti įvykius kažkam naudinga linkme. Tik kam  tai naudinga? Suinteresuotoms grupėms, santvarkoms ar politikams, kurie vis pamiršta, ką turi veikti ir kieno interesus ginti?

Jau labai senai mes neperrenkame mus atstovaujančio Seimo. Kas 4 metus, LR konstitucijoje numatyta teisė į rinkimus. Mes, tauta, išrenkame seimūnus, atstovauti mus ir ginti mūsų teises. Tik jau kitą dieną, gavus stebuklingą Seimo nario pažymėjimą, tarsi auksinio visrakčio į gausybės ragą ženklą, jie mus išduoda: pakeičia nuomonę, laužo pažadus, o kartais net pamirštai, kaip ir vardan ko, jie ten atsidūrė. O mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, turime turėti teisę atsiimti savo balsą. Nesenai, viešoje erdvėje pasigirdo, kad dalis tautos mielai atsiimtų balsus už valdančiąsias partijas, nes jų vykdoma veikla prasilenkia ir keliauja į kitą pusę nuo pradinės neštos žinios ir visuomenei pristatytos programos. Išties, gal pajutę, kad šilta kėdė, kurią mano užtikrinę 4 metams, garsiai braška, seimūnai nebūtų tokie ramūs meluodami, apgaudinėdami ir atstovaudami nežinia ką

Kas yra referendumas? Ir kokią teisę jis suteikia paprastiems piliečiams?

Lietuvos Respublikos konstitucijoje yra devintu numeriu pažymėtas straipsnis, kuriame rašoma: „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas. Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę. Referendumo skelbimo ir vykdymo teisę nustato įstatymas“.

Šiuose keturiuose sakiniuose ir slypi mūsų galimybė pagaliau priversti juos dirbti. Neapsikentę dabartinės situacijos atkurtos nepriklausomos Lietuvos tėvai, signatarai, Lietuvos Respublikos konstitucijos kūrėjai suprasdami, kad ne už tokią Lietuvą kovojo ir ne dėl tokios Lietuvos rizikavo savo laisve ir gyvybe, susitelkė ir pasakė STOP. Susikūrė iniciatyvinė grupė, kurioje aktyviai savo nuomonę reiškia signatarai Zigmas Vaišvila, Eimantas Grakauskas, Audrius Butkevičius ir Bronislovas Genzelis. Kartu į kovą kyla visuomenininkai ir Lietuvos patriotai Nendrė Černiauskienė, Tauras Jekelaitis, Valdemaras Valkiūnas. „Ne, mes ne plastilinas ir ne marionetės!“- sako jie, ir primena mums, lietuviams, kad reikia keltis ir eiti, nes už mus niekas nieko nepadarys. Mes turime savo balsą ir jis privalo būti išgirstas.

Ką mes privalome padaryti?

Šiandien referendumas gali būti šaukiamas, jei jo reikalauja 300 tūkstančių rinkėjų, nors Lietuvos gyventojų skaičius nuo 1992 metų sumažėjo beveik milijonu.

Kviečiame visus lietuvius susitelkti ir siekti, kad referendumui sušaukti reikiamų parašų skaičius būtų sumažintas iki 100 000 parašų.

Referendumu priimtus Tautos sprendimus turėtų būti galima keisti tik kitu referendumu.

Mūsų laukia daug darbų, bus laimėjimų ir neigiamų atsakymų, tačiau kviečiame visus sąmoningus ir šviesiai mąstančius žmones prisijungti prie mūsų komandos, gerbiančius pamatines vertybes, moralę, išlaikančius pusiausvyrą tarp turimų teisių ir pareigų, norinčius siekti teisingo gyvenimo, pokyčių vardan nesujaukto ir giedro visų mūsų rytojaus. Pradėkime jau dabar. Mes esame verti pagarbos, išklausymo ir neiškreiptos tiesos.

2022 sausio 21 d. bus paskutinė parašų rinkimo diena. Tą dieną, mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, suprasime ar sugebėjome sugrąžinti Lietuvą į Tautos rankas, ar ji bus palikta politinių grupuočių, globalistų ir kitų psiaudodemokratų gniaužtuose. Kurių pagrindinis tikslas užgniaužti bet kokį laisvą žodį ir mintį, jau nekalbant apie Tautos norą gyventi išpažįstant savo, o ne primestas vertybes.

Atėjo laikas, kai visi privalome atlikti du žingsnius:

Pasirašyti referendumo rinkimo lape arba elektroniniu būdu: https://ltreferendumas.lt/

Paskelbus referendumą, ateiti į rinkimo apylinkę ir išreikšti savo valią

To nepadarę mes ne tik negalėsime atleisti sau, bet mums neatleis ir ateities kartos!

Parašų rinkimų koordinatorė Raseinių rajone – Gerda Juškevičienė

Telf.:+37063690078

El.paštas: juskevicienė.gerda@gmail.com

fb: Juškevičienė.Gerda

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us