Raseinių naujienų portalas

Politika

Parlamentarai nesutiko atsisakyti dalies išeitinės kompensacijos

Parlamentarai nesutiko atsisakyti dalies išeitinės kompensacijos, kurią gauna neperrinkti į Seimą politikai.

Grupė konservatorių siekė panaikinti galimybę, kad į Seimą nepatekę asmenys gautų ir išeitinę kompensaciją, ir atlyginimą.

Tokios Seimo statuto pataisos grąžintos iniciatoriams tobulinti – už jas balsavo 45 parlamentarai, du buvo prieš ir 54 susilaikė. 

Siekta Seimo statute numatyti, kad pasibaigus Seimo nario kadencijai ir jo neišrinkus į naują parlamentą, jam priklausanti išeitinės suma būtų išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Šios išmokos mokėjimas būtų nutraukiamas, jeigu dar nebaigus jos mokėti buvęs Seimo narys vėl taptų parlamentaru arba įsidarbintų.

Tokią pataisą teikę parlamentarai tvirtino, kad tokia tvarka galioja valstybės tarnautojams.

Anot jų, šiuo atveju buvę Seimo nariai yra palankesnėje padėtyje nei valstybės tarnautojai, tarp jų – ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, nes jie gali gauti dvigubas pajamas – ir išeitinę išmoką, ir atlyginimą už darbą.

Pirmą kadenciją parlamente dirbantis konservatorius Audrius Petrošius šį projektą vadino per ankstyvu.

„Vis dėl­to kal­ba­me apie tei­sė­tus lū­kes­čius, tai yra apie šios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rius, ku­rie pra­dė­jo ei­ti sa­vo pa­rei­gas, ir tai yra dar­bo są­ly­gų kei­ti­mas. Ži­no­ma, kad yra ke­lių tai si­tu­a­ci­jai iš­spręs­ti, pa­vyz­džiui, įsi­ga­lio­ji­mas nuo ki­tos ka­den­ci­jos, kad mes to tei­sė­tų lū­kes­čių prin­ci­po ne­pa­žeis­tu­me, bet ke­lia klau­si­mų ir ki­ti as­pek­tai“, – sakė jis.

Tuo metu opozicijos atstovė, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ Laima Nagienė teigė, kad Seimo nariai nėra išskirtiniai, todėl jiems turėtų galioti tokios pačios taisyklės kaip kitiems valstybės tarnautojams.

„Jei­gu vie­niems yra tai­ko­mas vie­nas įsta­ty­mas, ko­dėl ne­tu­ri bū­ti tai­ko­mas ir mums toks pats įsta­ty­mas? Ir tei­sin­gai, jei­gu įsi­dar­bi­nai, tai to­kiu at­ve­ju iš­ei­ti­nės iš­mo­kos ne­tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mos“, – sakė ji.

Seimo kanceliarijos duomenimis, 2020 metais į Seimą nebuvo išrinkta 60 buvusių parlamentarų. Kiekvienam jų išmokėtos išeitinės išmokos siekė nuo 6,8 iki 23,6 tūkst. eurų, neatskaičius mokesčių.

Seimo narių išeitinėms išmokoms tuomet skirta apie 1,5 mln. eurų.

Išmokos dydis priklauso nuo to, kiek nepertraukiamų kadencijų dirbo parlamentaras.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us