Raseinių naujienų portalas

Kita

Iki sausio 15 dienos pratęstas egzaminų pasirinkimo laikas abiturientams

Iki sausio 15 dienos pratęstas laikas, kada abiturientams dar galima pasirinkti laikyti
brandos egzaminus. Iki sausio vidurio jie gali apsispręsti ir papildomai pasirinkti
valstybinius brandos egzaminus, kurių nebuvo pasirinkę laikyti 2024 metų sesijoje.
Leidžiama papildomai pasirinkti bet kokio dalyko egzaminą, išskyrus mokyklinius – menų ir technologijų – egzaminus.

Egzaminų pasirinkimo laikas pratęsiamas atsižvelgiant į tai, kad galbūt ne visi
abiturientai šiemet suspėjo pasirinkti reikalingus egzaminus ar norėtų keisti pirminį savo
sprendimą. Ypač aktualus matematikos brandos egzaminas. Skirtingai nuo ankstesnių
metų, 2024 m. matematikos brandos egzaminas būtinas tiek stojantiesiems į valstybės
finansuojamas vietas, tiek į nefinansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Tai įtvirtinta
2021 m. priimtose Mokslo ir studijų įstatymo pataisose, siekiant stiprinti aukštojo mokslo
kokybę ir studentų pasirengimą studijoms.

Iš viso kandidatai gali rinktis laikyti iki 7 brandos egzaminų. Nacionalinės švietimo
agentūros duomenimis, prašymus laikyti brandos egzaminus yra pateikę 27 716
kandidatų, panašiai kiek pernai. Kandidatų pasirinkimai panašūs, kaip ir pernai, tik 2023
m. kiek daugiau rinkosi laikyti valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos
egzaminus, taip pat daugiau abiturientų pasirinko chemijos egzaminą.

2024 metais norintiesiems studijuoti tiek valstybės finansuojamose, tiek
nefinansuojamose studijų vietose valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose
reikės būti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros,
matematikos (netaikoma stojantiems į menų studijas) ir stojančiojo laisvai pasirinktą
(baigusiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina).

Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų
aritmetinis vidurkis turės būti ne mažesnis nei pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis,
jeigu

bus stojama į universitetines studijas, ir ne mažesnis nei patenkinamas, jei bus stojama
į kolegines studijas.

Nuo kitų metų nebebus taikomas metinių pažymių vidurkio reikalavimas, tačiau visiems
stojantiesiems reikės pasiekti mažiausią stojamąjį konkursinį balą, nustatytą pačių
aukštųjų mokyklų.

Nuo 2024 m. taip pat atsiras papildoma konkursinė eilė stojantiesiems į valstybės
finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose. Ja galės naudotis jaunuoliai iš
labai mažas pajamas gaunančių šeimų, našlaičiai, turintieji neįgalumą, taip pat trumpųjų
studijų absolventai ir turintieji praktinės veiklos patirties. Jiems bus keliami tokie patys
akademinio pasirengimo reikalavimai kaip ir stojantiesiems per pirmąją konkursinę eilę.

Norėdamas gauti tik brandos atestatą, bet nesirengiantis stoti į aukštąją mokyklą, kaip ir
iki šiol, mokinys turės išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir
literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us