Raseinių naujienų portalas

NaujienosPramogosSveikata

Kaip dirbsime ir pramogausime nuo vasario 5 d., be galimybių paso?

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, Vyriausybei nuo šeštadienio sustabdžius galimybių paso naudojimą, nustatė ir paskelbė taisykles, kurių privaloma laikytis teikiant paslaugas kontaktiniu būdu ir prekybos vietose bei organizuojant renginius. Šie reikalavimai taip pat įsigalioja nuo šeštadienio, vasario 5 dienos.


Kontaktiniu būdu teikiamos paslaugos ir prekybos vietos

Kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų teikėjai, ūkinės veiklos ir prekybos parduotuvės, turgavietės ir kitose prekybos vietos, esančios uždarose erdvėse, privalės laikytis šių sąlygų: Uždarose paslaugų teikimo ir paslaugų teikėjų veiklos, vykdymo vietose neaptarnauti vyresnių nei 6 metų amžiaus lankytojų, paslaugų gavėjų, nedėvinčių medicininių veido kaukių arba respiratorių, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Užtikrinti, kad paslaugų gavėjai laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito arba atskirti paslaugų gavėjus vieną nuo kito pertvaromis. Vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių paslaugų gavėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi. Tarp prekiautojų, paslaugų teikėjų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus transporto priemonėse ir atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius paslaugų gavėjus. Užtikrinti, kad prekyba parduotuvėse, turgavietėse ir kitose prekybos vietose, esančiose uždarose erdvėse (toliau – prekybos vietos), būtų vykdoma laikantis Nutarimo Nr. 152 reikalavimų.

Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie būtinybę paslaugų gavėjui uždarose erdvėse dėvėti kaukę, paslaugų gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.), apie prekybos vietoje vienu metu aptarnaujamų pirkėjų skaičių. Jeigu yra techninės galimybės, periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius. Į paslaugų teikimo vietas neįleisti paslaugų gavėjų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Sudaryti galimybę paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į paslaugų teikimo patalpą arba paslaugų teikimo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Nuolat stebėti savo (savo darbuotojų) sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (-s) darbuotojų (- ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai. Kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų negali teikti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus teisės aktuose numatytais atvejais.

Užtikrinti, kad kontaktiniu būdu paslaugas teikiantis asmuo:

laikytųsi griežtos rankų higienos: kiekvieną kartą prieš teikiant paslaugą plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

Išvykose dirbantys paslaugų teikėjai (paslaugų teikėjo darbuotojai), kurių darbas susijęs su išvyka į kitus objektus, vengtų tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse dėvėtų kaukes; paslaugų teikėjai (paslaugų teikėjo darbuotojai) bendrose darbo uždarose patalpose (erdvėse), taip pat gyvai organizuojamų susirinkimų, posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu dėvėtų kaukes. Kaukės galima nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukės dėvėti negali ar jos dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo; skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką; užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose). Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Panaudotą laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo. Užtikrinti paslaugų teikėjų veiklos vykdymo patalpų (erdvių) maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.

Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf).

Užtikrinti, kad teikiant apgyvendinimo paslaugas būtų laikomasi šio sprendimo 1 punkte nustatytų reikalavimų. Jeigu apgyvendinimo įstaigoje teikiamos apgyvendinimo paslaugos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra taikoma izoliacija toje apgyvendinimo įstaigoje, jie negali gauti kitų kontaktinių paslaugų. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis (paslaugų gavėjus, paslaugų teikimo vietos lankytojus, paslaugų teikėjus, asmenis, kurie dėl savo darbo pobūdžio turi patekti į paslaugų teikimo vietą ir kt.) uždarose paslaugų teikėjų veiklos vykdymo erdvėse dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Rekomenduoti paslaugų gavėjams dėvėti kaukes atvirose paslaugų teikimo vietose, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).“

Reikalavimai renginių rengėjams

Renginių organizatoriai nuo vasario 5 d. taip pat privalės laikytis šių sveikatos apsaugos ministro nurodymų:

Bilietų tikrinimas, esant galimybei, turi būti vykdomas lauke; Prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad renginio metu privaloma dėvėti respiratorius, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje.


Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us