Raseinių naujienų portalas

Artėja Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų šventės. Tradiciškai jos visuomet sutinkamos ir palydimos gausybe įvairiausių renginių, kurių neatskiriama dalimi tapo pirotechnikos gaminių panaudojimas. Tačiau pirotechnika – tai visų pirmiausia tam tikras degančios ir sprogstančios medžiagos kiekis, kurio neatsargus panaudojimas, vietoje džiaugsmo, gali sukelti daug rūpesčių. Pagal panaudojimo tikslą pirotechniniai gaminiai skirstomi į pramoginius, naudojamus fejerverkams buityje ir techninius, naudojamus pramonėje. Šiuo metu jau pradedama prekyba šiais gaminiais, todėl norintiems prekiauti primename, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys prekiauti pirotechniniais gaminiais, privalo prekybos vietas suderinti su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais, pateikdami prekybos vietų planus, patvirtintus parduotuvės arba prekybos centro administracijos. Prekybinės paskirties pastatuose ir patalpose (išskyrus specializuotas parduotuves) galima prekiauti F1, F2 ir F3 kategorijų fejerverkais, T1 kategorijos teatrinėmis pirotechnikos priemonėmis ir P1 kategorijos kitomis pirotechnikos priemonėmis. Bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 50 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 10 kg., laikinose prekybos pirotechnikos priemonėmis vietose, bendras kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 30 kg, pirotechninio mišinio – ne didesnis kaip 6 kg. Draudžiama įrengti laikinas pirotechnikos priemonių prekybos vietas arčiau kaip 5 m iki evakuacijos išėjimų. Laikinoje pirotechnikos priemonių prekybos vietoje turi būti ne mažesnės kaip 4 kg talpos gesintuvas ir nedegus audeklas. Draudžiama prekiauti pirotechniniais gaminiais savitarnos būdu. Parduotuvių, ne darbo metu, nuolatinėse ir laikinose prekybos vietose pirotechnikos priemonės turi būti laikomos nedegiose spintose arba tam pritaikytose patalpose. Pirotechnikos priemonių sandėliuose, neatsižvelgiant į patalpos plotą, pagal norminių statybos techninių dokumentų reikalavimus turi būti sumontuota gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

Ant kiekvieno pirotechnikos gaminio turi būti informacija lietuvių kalba apie saugų jo panaudojimą. Kiekvienas pardavėjas privalo žinoti jo parduodamų gaminių saugaus panaudojimo taisykles. Pardavinėti gaminius su pažeista pakuote draudžiama. Norime priminti, kad pirotechnikos priemonės turi būti laikomos ne arčiau kaip 1 m nuo šildymo ir elektros prietaisų.

Pirotechnikos priemones ir atvirą ugnį masinių renginių metu patalpose (kai susirenka daugiau kaip 100 žmonių, o patalpose, esančiose rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, – daugiau kaip 50 žmonių) leidžiama naudoti tik rašytiniu įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos sutikimu. Masinio renginio organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš penkias dienas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, atliekamų darbų saugos instrukcijas).

Renginio organizatoriai privalo užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribas, neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribų.  Informaciją apie reikalavimus sandėliavimo, prekybos ir panaudojimo klausimais visuomet galima gauti Raseinių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, tel. 70510.

Tikimės, kad artėjančių švenčių gerų nuotaikų nesugadins lengvabūdiškų, neatsargių poelgių pasekmės.

Raseinių PGT vyriausiasis specialistas

Artūras Vilčinskas

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us