Raseinių naujienų portalas

Politika

Svarbiausi Savivaldybės tarybos sprendimai

2023 m. lapkričio 23 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 10-ojo šaukimo 9-ame posėdyje buvo svarstyti 28 klausimai.

Siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp Raseinių rajono ir Kekavos savivaldybių (miesto partnerio) ir jų meno kolektyvų, Savivaldybės tarybos nariai pritarė sprendimo projektui (TP-307), kuriuo rajono meno kolektyvai dalyvaus tarptautiniame projekte „Baltijos šalių sceninio liaudies meno panašumai“ partnerio teisėmis su Latvijos Respublikos Kekavos savivaldybe. Šiuo projektu, tarp abiejų šalių meno kolektyvų, bus skatinamas tarpkultūriškumas, iš arčiau susipažįstama su kaimyninės šalies kultūra, tradicijomis, bus reprezentuojamas Raseinių kraštas kultūriniuose renginiuose. Vertinimo komisijai patvirtinus paraišką ir gavus finansavimą, projektas būtų įgyvendinamas 2024-2025 m., už paraiškos teikimą atsakinga Kekavos savivaldybė.

Įgyvendinant aukštesnius teisės aktus, norint gauti iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) finansavimą rajono kelių remontui ir priežiūrai, Tarybos nariai patvirtino vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą (TP-317). Tai vienas iš LAKD lėšų paskirstymo kriterijų – savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių duomenys. Inventorizavus kelius ir gatves, patvirtinus sąrašą, Savivaldybė tiksliau žinos lėšų poreikį jų remontui ir priežiūrai.

Tarybos nariai pritarė Savivaldybės gydytojos pristatytiems projektams, vienu jų (TP-325) nuspręsta steigti funkcinio bendradarbiavimo būdu veikiantį sveikatos centrą Raseinių rajono savivaldybėje, kurio veikloje dalyvaus ir teiks sveikatos centrui priskiriamas sveikatos priežiūros paslaugas: VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Raseinių ligoninė, VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, UAB Raseinių šeimos gydytojų centras, UAB InMedica, UAB Addere, UAB „B. Braun Avitum“. Šis bendradarbiavimas turės įtakos geresnei sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui, projekto finansavimui bus teikiamos paraiškos ES investicijoms gauti. Antruoju (TP-326) – nuspręsta teikti paraišką VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai kartu su partneriu –  VšĮ pirminės sveikatos priežiūros centru  dėl „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilų komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“. Iš projektinių lėšų bus įsigyti šie objektai, skirti mobiliajai komandai: elektromobilis, nešiojamieji kompiuteriai, elektrokardiografai. 

Vadovaujantis aukštesniais teisės aktais Raseinių rajono savivaldybėje, Tarybos sprendimu sudaroma Šeimos stiprinimo taryba (TP-331), kuri taps pilnaverčiu patariamuoju organu ir padės spręsti šeimoms iškilusias problemas, teiks pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai dėl pagalbos šeimoms.

Pritarta naujos redakcijos Raseinių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymui (TP-332), korekcija vykdyta pagal Valstybės tarnybos departamento pateiktas pastabas (išimtos specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai). Dėl šios priežasties netrukus bus atnaujintas konkursas šioms pareigoms užimti.

Tarybos nariai pritarė Raseinių miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijai (TP-336), kurią paruošė Raseinių miesto vietos veiklos grupė (VVG). Šiuo projektu bus siekiama mažinti socialiai pažeidžiamų ir socialinę riziką patiriančių asmenų skurdo ir (ar) atskirties problemas. Strateginis plėtros projektas parengtas orientuojantis į socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinės įtraukties didinimą, sudarant sąlygas įsitraukti į ilgalaikę, kompetencijas ugdančią savanorišką veiklą, palankių sąlygų neturinčių grupių įsidarbinamumo gerinimą, jauno verslo sustiprinimą ir socialinio verslo, padedančio vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas skatinimą, sutelkiant vietos bendruomenes, verslo ir vietos valdžios ryšius. Šios strategijos įgyvendinimui numatyta  Europos struktūrinių fondų bendrojo finansavimo ir  Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama, LR ir SB biudžeto lėšos.

Vienas paskutinių priimtų Tarybos sprendimo projektų (TP-337) Raseinių rajono savivaldybės, Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos bendradarbiavimo sutartis, dėl ąžuolų parko Lietuvos kariams Kryžkalnio memoriale priežiūros darbų pasiskirstymo. Ši trišalė sutartis bus pasirašoma lapkričio 27 d., pirmadienį, Lietuvos partizanų memorialo lankytojų centre. Šia sutartimi Raseinių rajono savivaldybė, Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos šaulių sąjunga pasidalina įsipareigojimais, nustatydamos, kad: Savivaldybė vykdo ąžuolyno parko teritorijos priežiūrą (žolės pjovimas, lapų grėbimas, šiukšlių rinkimas, esant būtinybei medžių laistymas); Lietuvos kariuomenė vykdo ąžuolyno parko želdynų priežiūrą (medžių apsaugos priemonės, tręšimas, genėjimas), LŠS vykdo parko infrastruktūros priežiūrą (parko takų, atminimo ženklų, informacinių stendų priežiūra).

Posėdžio pabaigoje pirmą kartą surengta Raseinių rajono savivaldybės tarybos mažumos valanda, kurios metu opozicijos atstovai domėjosi mero, vicemerų, administracijos direktoriaus ir komitetų pirmininkų veikla, kėlė pačių pastebėtas ir gyventojų perduotas problemas.

Su visais pateiktais sprendimo projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, o Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų įrašus stebėkite YouTube kanale.

Informacijos šaltinis: www.raseiniai.lt

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us