Raseinių naujienų portalas

NaujienosVerslas

Skelbiama Raseinių hipodromo nuoma

Viešoji įstaiga Raseinių hipodromas (kodas 301674026, buveinė: Paraseinio g. 16, Dumšiškių k., LT-60110 Raseinių r.) skelbia Raseinių hipodromui nuosavybės teise priklausančių arklidės ir hipodromo pastatų ir statinių, esančių adresu: Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2 ir Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16 viešąjį nuomos konkursą.

Naudojimo paskirtis – žirginio ir kitų sporto šakų renginių organizavimas; jodinėjimas, žirgų laikymas, priežiūra ir ugdymas; paslaugos žirgų savininkams ir žokėjams; infrastruktūros išnaudojimas visuomeniniams (ne žirginio sporto) renginiams. Paskirtis negali būti keičiama, bet infrastruktūra galės būti panaudojama kitai teisės aktais nedraudžiamai veiklai vykdyti.

Pradinis nuompinigių dydis – 500,00 Eur su PVM  per mėnesį. Mokesčiai už vandenį, šildymą, elektros energiją, komunalines ir kitas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais. Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos terminas – 5 metai. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti pratęsta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje numatyta tvarka, bet bendra nuomos trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 10 metų.  

Konkurso dalyviai paraiškas pateikia Vytauto Didžiojo g. 17, Raseiniai, 1 aukšte, 2 kabinete, ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 9 d. 15.00 val. užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Raseinių hipodromo pastatų ir statinių nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: 1) Paraiška, kurioje nurodyta konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai ir raštiškas patvirtinimas, kad yra susipažinęs su Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektu; 2) Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti; 3) Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijos (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus); 4) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo. Paraiškos, kai pateikti ne visi nuomos konkurso sąlygose nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjamos.

Už dalyvių registravimą ir turto apžiūrą atsakingas viešosios įstaigos Raseinių hipodromas direktorius Arnas Zmitra, tel. +370 602 14 274, el. paštas hipodromas.raseiniai@gmail.com. Konkursas įvyks 2022 m. rugsėjo 12 d. 14.00 val. Raseinių r. savivaldybės administracijos pastate, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai. Asmenis, susidomėjusius nuoma, prašome kreiptis į viešosios įstaigos Raseinių hipodromas direktorių Arną Zmitrą.  

Pridedama: nuomos konkurso sąlygos.

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Raseinių hipodromas visuotiniame dalininkų susirinkime 2022 m. rugpjūčio 19 d. protokolas Nr. 4

Raseinių hipodromo pastatų ir statinių, esančių adresu: Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2 ir Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16 nuomos konkurso sąlygos

1. Turto valdytojo pavadinimas adresas, juridinio asmens kodasViešoji įstaiga Raseinių hipodromas, juridinio asmens kodas 301674026, Paraseinio g. 16, Dumšiškių k., LT-60110 Raseinių r.
                                  2. Informacija apie nuomojamą turtą:Viešosios įstaigos Raseinių hipodromas nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, kuris yra įtrauktas į viešosios įstaigos Raseinių hipodromas balansą: Pastatas – žokėjų persirengimo pastatas, unikalus Nr. 4400- 2768-0586, esantis adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Pastatas – tribūna, unikalus Nr. 4400-2768-0668, esantis adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – tualetas, unikalus Nr. 7298- 9022-1014, esantis adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – hipodromo bėgimo takai, unikalus Nr. 4400-2768-0690, esantys adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – lauko prekybos aikštelė, unikalus Nr. 4400-2768-0735, esanti adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – žirgų apžiūros aikštelė, unikalus Nr. 4400-2768-0768, esanti adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – aikštelė laikinai tribūnai, unikalus Nr. 4400-2768-0792, esanti adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – dalyvių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-2768-0802, esanti adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-2768-0813, esanti adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – įvažiavimas, unikalus Nr. 4400-2768-0835, esantis adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Kiti statiniai (inžineriniai) – teisėjo bokštelis, unikalus Nr. 4400-2842-3109, esantis adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Vandentiekio linija – vandentiekio tinklai, unikalus Nr. 4400-2768-0982, esantys adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;
 Nuotekų linija – Buitinių nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-2768-0979, esanti adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Nuotekų linija – Lietaus nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400- 2768-0894, esanti adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Nuotekų linija – Lietaus nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400- 2768-0902, esantys adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Nuotekų linija – Lietaus nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400- 2768-0957, esantys adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Nuotekų linija – Lietaus nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400- 2768-0968, esantys adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Nuotekų linija – Nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-2813- 9157,esantys adresu Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2;Pastatas – Arklidė, unikalus Nr. 7294-5006-9015, esanti adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16;Pastatas – Katilinė, unikalus Nr. 7294-5006-9026, esanti adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16;Kiti statiniai (inžineriniai) – Mėšlidė, unikalus Nr. 4400- 2600-7378, esanti adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16;Kiti statiniai (inžineriniai) – srutų rezervuaras, unikalus Nr. 4400-2600-7389, esantis adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16;Kiti statiniai (inžineriniai) – žirgų vaikštynė, unikalus Nr. 4400-2812-0596, esanti adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16;Kiti statiniai (inžineriniai) – įvažiavimas su aikštele, unikalus Nr. 4400-2812-0585, esantis adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16;Kiti statiniai (inžineriniai) – aikštelė, unikalus Nr. 7294- 5006-9037, esanti adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16;Nuotekų linija – Buitinių nuotekų išvadas, unikalus Nr. 4400-2768-1843, esantis adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16;Nuotekų linija – Buitinių nuotekų išvadas, unikalus Nr. 4400-2812-0563, esantis adresu Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g.;Freza Amazonė (inventorinis Nr. 122019);Starto mašina (inventorinis Nr. 122015);Svarstyklės (inventorinis Nr. 122014);Žirgas – simuliatorius (inventorinis Nr. 122013);Žirgų vaikštynė (inventorinis Nr. 122012);Elektrinė krosnelė FIGARO FG90 (inventorinis Nr. 122006);Fotofinišas, įgarsinimo ir vaizdo technika (inventorinis Nr. 124017);
 Vaizdo stebėjimo sistema (inventorinis Nr. 124022);Kilnojamos tribūnos su metaliniais suoliukais (inventorinis Nr. 126018);Laikinieji gardai (inventorinis Nr. 126016);Vandens tiekimo sistema (inventorinis Nr. 126026).
  3. Turto naudojimo paskirtis, ypatumai, specialios charakteristikos, galimybės keisti turto naudojimo paskirtįNaudojimo paskirtis: žirginio ir kitų sporto šakų renginių organizavimas;jodinėjimas, žirgų laikymas, priežiūra ir ugdymas;paslaugos žirgų savininkams ir žokėjams;infrastruktūros išnaudojimas visuomeniniams (ne žirginio sporto) renginiams ir kitoms veiklos. Paskirtis negali būti keičiama.
                                    3.1. Turto valdymo ir naudojimo reikalavimaiNuomininkas savo sąskaita visą Nuomos sutarties laikotarpį atliks Turto techninę priežiūrą (savo sąskaita organizuos ir atliks tiek kapitalinį, tiek paprastąjį Turto remontą). Turto techninė priežiūra ir remontas turi užtikrinti tinkamą Turto funkcionalumą, normalią būklę, maksimalią apsaugą nuo bet kokių kenksmingų veiksnių bei saugų jo eksploatavimą. Nuomininkas visiškai atsako už tai, kad kapitalinis ir/ar paprastasis (einamasis) remontas būtų atliktas iš karto, kai iškyla poreikis tokiam remontui atlikti.Nuomininkas įsipareigoja Turto techninei priežiūrai ir remontui naudoti tik efektyvias, saugias bei pagal Teisės aktų ir techninės bei kitos dokumentacijos reikalavimus leidžiamas priemones, medžiagas bei įrangą. Nuomininkas įsipareigoja, atlikdamas bet kokius Turto techninės priežiūros bei remonto darbus laikytis visų nustatytų aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos, higienos, darbuotojų saugos bei kitų teisės aktų reikalavimų bei įgyvendinti visas reikalingas saugos priemones. . 5. Nuomininkas, atlikdamas Turto techninės priežiūros ir/ar remonto darbus, deda visas pastangas, kad Hipodrome būtų kuo greičiau pradėtas Paslaugų teikimas, jeigu jų teikimas buvo nutrauktas dėl techninės priežiūros ir/ar remonto darbų. . 6. Nuomininkas, pasitelkdamas trečiuosius asmenis remonto darbams, ar Turto techninei priežiūrai atlikti, privalo užtikrinti, kad šie tretieji asmenys būtų patikimi, geros reputacijos ir finansiškai stabilūs. Nuomininkas užtikrina, kad Hipodrome esanti įranga ir įrengimai būtų patikimi, tinkami naudoti bei saugūs, atitiktų Teisės aktų reikalavimus, specialiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl statinio priežiūros, komunalinių ir inžinerinių tinklų įrengimų ir priežiūros. Nuomininkas, įsigaliojus naujiems Teisės aktų reikalavimams, kurie nustatys griežtesnius statybos, saugos ar techninės priežiūros reikalavimus nei yra nustatyti Nuomos sutarties sudarymo metu, savo sąskaita privalės užtikrinti Turto atitikimą naujai nustatytiems Teisės aktų reikalavimams. Nuomininkas įsipareigoja visą Nuomos sutarties terminą užtikrinti tvarką bei saugumą Hipodrome taip, kad jame jokie tretieji asmenys nepadarytų žalos Hipodromui ir jame esančiai
 įrangai ir įrengimams. 10. Savo lėšomis apdrausti išsinuomotą viešajai įstaigai Raseinių hipodromas nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą savininko naudai nuomos sutarties galiojimo laikotarpiui.
        3.2. Minimalūs nuomininko reikalavimai teikiamoms paslaugomsVisą Nuomos sutarties laikotarpį nuomininkas teikia šias Paslaugas: žirginio sporto šakų varžybų organizavimas;jojimo pamokos;žirgų laikymas, priežiūra ir ugdymas, paslaugos žirgų savininkams ir žokėjams;gali vykdyti kitą teisės aktais nedraudžiamą veiklą. Nuomininkas, esant poreikiui, vadovaujantis Teisės aktuose nustatytais reikalavimas, turės teisę organizuoti ir vykdyti Hipodrome totalizatorių, kitus azartinius lošimus arba pasitelkti trečiuosius asmenis totalizatoriaus ar kitų azartinių lošimų organizavimui ir vykdymui.
    4. Pradinis nuompinigių dydis su PVM ir be joPradinis nuompinigių dydis – 500,00 Eur su PVM per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, todėl paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, elektros energiją, komunalines ir kitas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais.
5. Nuompinigių mokėjimo tvarka ir lengvatosNuomininkas moka nuompinigius prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
  6. Informacija apie delspinigiusNuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,1 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
                7. Turto nuomos terminas ir jo pratęsimo sąlygos bei turto perdavimo priėmimo terminasNuomos terminas – 5 metai nuo sutarties pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas ir prieš du mėnesius iki sutarties galiojimo pabaigos raštu pranešusiam nuomotojui, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje numatyta tvarka, bet bendra nuomos trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.
 Turtas perduodamas nuomininkui per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo pagal perdavimo ir priėmimo aktą.
                                            8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas paraiškos ir kitų dokumentų pateikimo konkursui tvarkaKonkurso dalyviai paraiškas pateikia Vytauto Didžiojo g. 17, Raseiniai, 1 aukšte, 2 kabinete (pagal išankstinį susitarimą telefonu, elektroniniu paštu), ne vėliau kaip iki (2022.09.09. 15.00 val.). Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Raseinių hipodromo pastatų ir statinių nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: Paraiška, kurioje nurodyta konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai ir raštiškas patvirtinimas, kad yra susipažinęs su Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektu (rekomenduo jama paraiškos forma pridedama).Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti;Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijos (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus);Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo. Paraiškos, kai pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjamos. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų nuo perkančiosios organizacijos pareikalavimo išsiuntimo. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, jeigu
 nuomininkas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi yra registruotas užsienio šalyje – atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų nuo nuomotojo pareikalavimo išsiuntimo. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Už dalyvių registravimą atsakingas Arnas Zmitra, tel. +370 602 14 274, el. paštas hipodromas.raseiniai@gmail.com .
  9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas. rekvizitaiPradinis įnašas – 1500,00 Eur. Pradinis įnašas turi būti pervestas į viešosios įstaigos Raseinių hipodromas sąskaitą LT654010041400197995, AB Luminor bankas. Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas, įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.
  10. Turto apžiūros sąlygosUž turto apžiūrą atsakingas asmuo – viešosios įstaigos Raseinių hipodromas direktorius Arnas Zmitra. Dėl apžiūros laiko būtina iš anksto susitarti mob. tel. +370 602 14 274.
    11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikasKomisijos posėdis įvyks (2022-09-12 14.00 val.) Raseinių r. savivaldybės administracijos pastate, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai. Komisijos posėdį turi teisę stebėti konkurso dalyvių registracijos pažymoje įregistruoti konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
                      12. Kita informacija ir papildomi reikalavimai, kurie bus privalomi konkurso dalyviui ir laimėtojuiKonkurse negali dalyvauti dalyvis arba jo atsakingas asmuo, nuteistas už šią nusikalstamą veiklą: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;nusikalstamą bankrotą;teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose  kitų valstybių teisės aktuose. Taip pat negali dalyvauti neįvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus, kai įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur). Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti Ilgalaikio
 materialiojo turto nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius              nuomos                        sutarties,  konkurso   laimėtoju   bus pripažįstamas kitas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis.
13. PridedamaKonkurso dalyvio paraiška, nuomos sutarties projektas.

P A R A I Š K A

Raseinių hipodromo pastatų ir statinių, esančių adresu: Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2 ir Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16 nuomos konkursui

Data

Pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Pareiškėją atstovaujantis asmuo:

Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo pareiškėjo kontaktinių duomenų

Pareiškėjo siūlomas nuompinigių dydis eurais, pagal kurį bus nustatomas nugalėtojas:

ObjektasSiūlomi nuompinigiai (Eur per mėn. su PVM)*
Viešajai įstaigai Raseinių hipodromas nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, kurio sąrašas nurodytas nuomos konkurso sąlygų 2 punkte, skirtas šioms veikloms vykdyti: Naudojimo paskirtis: žirginio ir kitų sporto šakų renginių organizavimas;jodinėjimas, žirgų laikymas, priežiūra ir ugdymas;paslaugos žirgų savininkams ir žokėjams;infrastruktūros išnaudojimas visuomeniniams (ne žirginio sporto) renginiams ir kitoms veiklos. 

*Nuomos kaina, turi būti pateikiama dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Esame susipažinę su konkurso sąlygomis, žinome, kad laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Konkurso laimėtojui bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti objekto nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas sekantis gautų pasiūlymų eilėje pateiktas siūlymas.

Laimėtojui atsisakius pasirašyti nuomos sutartį, pradinis įnašas negrąžinamas.

Pareiškėją atstovaujančio asmens vardas, pavardė ir parašas

VŠĮ RASEINIŲ HIPODROMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES PROJEKTAS

20     m.        d. Nr.                 

(sudarymo vieta)

Nuomotojas viešoji įstaiga Raseinių hipodromas, kodas 301674026, Paraseinio g. 16, Dumšiškių  k., LT-60110 Raseinių r.

( įstaigos, įmonės, organizacijos (toliau – institucija) pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas (pagal įstatymą, įstaigos įstatus (nuostatus), įgaliojimą) _įstaigos direktoriaus

(atstovo vardas, pavardė,

Arno Zmitros, veikiančio pagal įstaigos nuostatus

įstatymo, įmonės įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris )

ir nuomininkas                                                                                                                                          

(nuomininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

                                                                                                                                          ,

nuomininko – įmonės pavadinimas, kodas, buveinė)

arba nuomininko atstovas (pagal įmonės įstatus (nuostatus), įgaliojimą) atstovaujamas                                                                                                                                          

                                                                                                                                         ,

(atstovo vardas, pavardė, pareigos)

vadovaudamiesi viešo konkurso, įvykusio           m.                                   d., komisijos sprendimu

                                                                                                                                       ,

(dokumento išnuomoti turtą pavadinimas, data, numeris)

sudarė šią viešosios įstaigos Raseinių hipodromas turto nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

 1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui ilgalaikį materialųjį turtą (toliau – turtas):

Hipodromo pastatus ir statinius esančių adresu: Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k.,

(nuomojamo objekto adresas ir

 Dumšiškių g. 2 ir Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16,

trumpas apibūdinimas – unikalus turto numeris iš registro pažymėjimo,

                         detalizuojama pagal sąlygų 2 punkto sąrašą                                     ,

kito turto – inventorizacijos numeris; statinio bendras plotas ar tūris,

įrenginių – pagrindinės charakteristikos statinio žymėjimas plane; turto įsigijimo

ir likutinė vertė, eurais, finansavimo šaltinis, buhalterinė sąskaita)

ir likutinė vertė, eurais, finansavimo šaltinis, buhalterinė sąskaita)

naudoti žirginio sporto organizavimo, jodinėjimo, žirgų laikymo,

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

 priežiūros ir ugdymo veiklai vykdyti: detalizuojama pagal sąlygų 3.2 punkto reikalavimus

 • Nuomininkas įsipareigoja perimti turtą ir mokėti nuompinigius –  

(įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais)

                                               Eur už kv. m per mėnesį.

Jeigu nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, – su PVM

                                                                  .

(suma skaičiais ir žodžiais)

II                                                                                                          SKYRIUS

NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

 • Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito einamojo mėnesio 10 dienos.
 • Nuomininko lėšos, panaudotos darbams, nurodytiems šios Sutarties 8.2 punkte atlikti, į nuompinigius neįskaitomos, ir nuomininkas neturi teisės į šių išlaidų atlyginimą (nurodyti, jeigu šalys susitarė kitaip).
 • Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d., sumoka faktines išlaidas už komunalines paslaugas (elektrą, vandenį ir kt. paslaugas) pagal įmonės, įstaigos buhalterijos išrašytą sąskaitą faktūrą. Keičiantis tarifams, suma už komunalines paslaugas perskaičiuojama. Pastato dalies patalpų nuomininkai sudaro su paslaugų tiekėjais pirkimo ir pardavimo sutartis už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, elektros energiją ir moka pagal patalpose įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis. Patalpose, kuriose neįrengti atskiri apskaitos prietaisai, patalpų nuomininkai įrengia juos savo lėšomis, jeigu techniškai tai įmanoma. Patalpose, kuriose dėl techninių priežasčių neįmanoma įrengti atskirų apskaitos prietaisų, patalpų nuomininkai sudaro atsiskaitymo už centralizuotai teikiamas paslaugas sutartį su patalpų nuomotoju.
 • Nuomos terminas nustatomas nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki

              m.                   __ d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui ir ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

 • Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą.

III                                                                                                         SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 • Nuomotojas įsipareigoja:
  • per 5 darbo dienas po šios sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą, kuris yra šios sutarties priedas;
  • šios Sutarties galiojimo metu (esant reikalui) atlikti su nuomojamu turtu susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai (nurodyti, jeigu šalys susitarė kitaip) apie tai informuojant nuomininką ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios;
  • pasibaigus sutarties terminui arba sutartį nutraukus prieš terminą priimti iš nuomininko

turtą.

 • Nuomotojas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę tikrinti išnuomotą turtą, taip pat kitų

teisių ir pareigų, nustatytų sutartyje ir teisės aktuose.

 1. Nuomininkas įsipareigoja:

10.1 per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo priimti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

 1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre ir sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius, o pasibaigus sutarčiai ją išregistruoti;
 1. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1 punkte, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo;
  1. organizuojant veiklą išnuomotame turte ir jam priklausančioje infrastruktūroje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
  1. nuomojamuose objektuose sudaryti sąlygas kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams atlikti patikrinimus teisės aktų nustatyta tvarka;
  1. nuomojamų objektų pastatus, patalpas ir statinius tinkamai prižiūrėti, palaikyti tvarkingus, estetiškus, atitinkančius higienos reikalavimus;
  1. per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo apdrausti savininko naudai visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuomojamą turtą nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių ir draudimo liudijimo kopiją pateikti nuomotojui;
  1. savo lėšomis parengti turtą pasikeičiantiems metų sezonams ir esant poreikiui atlikti nuomojamo turto einamąjį remontą;
  1. laiku apmokėti išlaidas už komunalines paslaugas (elektrą, vandenį ir kt. paslaugas), pagal pateiktas sąskaitas, susijusias su išnuomotu turtu;
  1. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas nuomininkui, atsižvelgiant į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti nepadarant žalos turtui; nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą;
  1. sudaryti su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas;
  1. sudaryti nuomotojo įgaliotam atstovui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę bei pasibaigus kalendoriniams metams pateikti ataskaitą apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
 2. Nuomininkui draudžiama:
  1. subnuomoti nuomojamą turtą (ar jo dalį) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis turtu (ar jo dalimi); perleisti savo teises ir pareigas, įgytas pagal nuomos sutartį, įkeisti nuomos teisę, perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti;
  1. be nuomotojo (tais atvejais, kai sprendimą dėl turto nuomos priima steigėjas – be steigėjo arba jo įgalioto asmens) rašytinio sutikimo atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą). Nuomininkas turi teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo savo lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1 punkte, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
 3. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose. Sutartis nesuteikia nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.

IV  SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Nuomininkas, šioje Sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius – 0,1 procento nuo visos nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos sutartyje už kiekvieną pavėluotą dieną.
 1. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.
 2. Už nuomojamo turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka ir atlygina nuostolius, atsiradusius dėl jo kaltės.
 3. Nuomotojas neatsako už vandens tiekimo ir nuotekų, elektros tinklų sutrikimus, jei šie sutrikimai įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės.

V                                                                                                           SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

 1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Ši sutartis pasibaigia:
  1. jei nuomininkas naudojasi turtu ne pagal sutartį ar turto paskirtį, nurodytą sutarties 1 punkte;
  1. jei nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina daikto būklę;
  1. jei nuomininkas nemoka nuomos mokesčio ilgiau kaip 2 mėnesius;

17.4. jei nuomininkas nedaro remonto tais atvejais, kai jis pagal įstatymus ar sutartį privalo jį daryti;

 1. pasibaigus nuomos terminui;
  1. Sutarties šalių susitarimu;
  1. nuomotojo reikalavimu, kai viešosios įstaigos Raseinių hipodromas dalininkai priima sprendimą dėl išnuomoto turto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo;
  1. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

VI                                                                                                                        SKYRIUS

SUTARTIES ATNAUJINIMAS IR PAKEITIMAS

 1. Tuo atveju, kai Sutartis sudaryta trumpesniam nei 10 metų terminui, pasibaigus jos terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu savo įsipareigojimus pagal Sutartį, gali būti sudaryta nauja sutartis papildomam terminui, neviršijant bendros nuomos trukmės – nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.
 2. Nuomininkas neturi teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties papildomam terminui, jeigu nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs nuomininkui bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus turto nuomos terminui, nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti nuomininkui išsinuomoti turtą tokiomis pat ar naujomis nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais.
 3. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso

6.212   straipsniu   ir   Atleidimo   nuo   atsakomybės   esant   nenugalimos   jėgos   (force  majeure)

aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

 • Visi Sutartis pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių.
 • Papildomos sąlygos:
  • Nuomininkas, pasirašydamas šią sutartį pripažįsta, kad jis sutinka su išnuomoto turto būkle.
 • Šią Sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.
 • Ši Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
 • Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
 • Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Prie šios Sutarties pridedama:
  • viešosios įstaigos Raseinių hipodromas ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;
  • kiti nuomojamo turto dokumentai ir priedai, būtini šiam turtui naudoti.
 • Šalių juridiniai adresai ir banko rekvizitai:

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

Nuomotojo atstovasNuomininko atstovas
VšĮ Raseinių hipodromas Kodas 301674026, Adresas: Paraseinio g. 16, Dumšiškių k. LT-60110 Raseinių r. Tel.:  ……………………………….. El. paštas: ………………………….    Kodas
Banko rekvizitai a. s. …………………………………. Luminor Bank banko kodas ………..Banko rekvizitai
Viešosios įstaigos Raseinių hipodromas direktorius Arnas Zmitra 
(vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)
(parašas)(parašas)
A. V.A. V.

VŠĮ RASEINIŲ HIPODROMO TURTO, PERDUODAMO PAGAL NUOMOS SUTARTĮ, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

20     m.        d. Nr.                 

(sudarymo vieta)

Nuomotojas viešoji įstaiga Raseinių hipodromas, kodas 301674026                                                                                                                                        ,

(institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos (toliau – įmonė) pavadinimas, kodas)

atstovaujamas (pagal įstatymą, įstaigos įstatus (nuostatus), įgaliojimą) įstaigos direktoriaus_

(atstovo vardas, pavardė,

Arno Zmitros, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

įstatymo, įmonės įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris )

ir nuomininkas                                                                                                                                         ,

(teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo, arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios

                                                                                                                                         ,

vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo arba nuomininko atstovas (pagal įmonės įstatus (nuostatus), įgaliojimą)

atstovaujamas                                                                                                                                         ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

remdamiesi sutartimi Nr.       , sudaryta 20     m. _                         d., perdavė ir priėmė turtą:

(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas – unikalus turto numeris iš registro pažymėjimo, kito turto – inventorizacijos numeris;

                                                                                                                                         .

statinio bendras plotas ar tūris, įsigijo vertė; likutinė vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos; statinio žymėjimas plane; būklė)

Perdavė

Viešosios įstaigos Raseinių hipodromas direktorius                          Arnas Zmitra

(nuomotojo atstovo (-ų) pareigų pavadinimas)                                                          Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

A.V.

Priėmė

(nuomininkas ar jo atstovas)                                                                (Parašas)                                                                          (Vardas ir pavardė)

A.V.

Viešosios įstaigos Raseinių hipodromas informacija

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us