Raseinių naujienų portalas

NaujienosPolitika

Paskutinis tarybos posėdis: greitis ir politinės aistros

2019-2023 m. kadencijos 9-ojo šaukimo tarybos nariai

Kovo 30 dieną įvyko jau paskutinis 9-ojo šaukimo tarybos posėdis. Apsvarstytas rekordinis skaičius tarybos sprendimų projektų (69), per rekordinį laiką (2,5 val.). Vidutiniškai 2 min.- tiek vidutiniškai truko vieno sprendimo projekto svarstymas, be kelių audringų išimčių.

Po rinkimų pasikeitė politinių jėgų pusiausvyra

Kad politinės jėgos, po neseniai įvykusių mero ir tarybos rinkimų persiskirsčiusios, buvo galima suprasti nuo pirmos posėdžio minutės. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, vicemeras Kęstutis Užemeckas tarybos posėdžio pradžioje paprašė išimti net 3 svarbius sprendimų projektus.

Pirmiausia politikas iš darbotvarkės pasiūlė išimti sprendimo projektą susijusį su Raseinių ligonine. Įstaigos vadovas Vidmantas Merkliopas kreipėsi į tarybą prašydamas leisti iškelti įstaigos buhalterijos skyrių į kitas patalpas (Žemaitės g. 4, Raseiniuose) motyvuodamas, kad iškėlus buhalterijos darbuotojas, dalis I aukšto patalpų būtų įrengtos į atskirą, demencija sergančių pacientų, slaugos skyrių. Vicemeras savo siūlymą motyvavo tuo, kad atsirado naujų aplinkybių, klausimas neišdiskutuotas ir pasiūlė sprendimo projektą iš darbotvarkė išimti.

Sekantys 2 iš darbotvarkės išimti sprendimų projektai susiję su savivaldybės finansinio turto (piniginių lėšų) perdavimo savivaldybės įmonėms – UAB „Raseinių autobusų parkas“ ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. „Raseinių autobusų parkas“ prašė skirti beveik 50 tūkst. eurų  naujų mokyklinių autobusų pirkimui.  Panašią sumą turto įsigijimui buvo numatęs ir „Raseinių komunalinės paslaugos“ vadovas. Įmonė planavo pirkti  šiuolaikinį traktorių su įvairiais padargais.

Vicemeras K. Užemeckas tokį pasiūlymą argumentavo tuo, kad „biudžetas įtemptas, o visi esame pasirašę sutartį dėl Raseinių rajono kultūros centro renovacijos ir lėšų skyrimo, tai siūlau klausimus išimti ir įvertinti galimybes ar galime investuoti, ir ar pakaks biudžeto lėšų mūsų įsipareigojimas vykdyti“.

Tad priimant paskutinę, besibaigiančios kadencijos tarybos, darbotvarkę, balsai skirstėsi nebe taip, kaip pastaruosius 4 metus.

(balsavimas už darbotvarkę)

Sprendimų priėmimo greitis – rekordinis

Nuo balandžio 1 d. įsigalioja nauja LR vietos savivaldos įstatymo redakcija, su tuo susiję daug pakitimų, kuriuos patvirtinti turėjo dar ši taryba. Pagal tai, kokiu tempu buvo pristatomi sprendimo projektai ir jie priimami, galima teigti, kad tarybos nariai labai išsamiai išstudijavę naują įstatymo redakciją ir jokių klausimų, kaip dirbs 2023-2027 m. kadencijos tarybos nariai, nekilo.

Tarybos posėdžio metu panaikintas Tarybos ir mero sekretoriatas. Su naujos kadencijos meru, tarybos nariais dirbs naujai išrinktas politinio-asmeninio pasitikėjimo Tarybos posėdžių sekretorius.

Priimti sprendimai dėl direktoriaus ir jo pavaduotojos atleidimo

Naujoji, 10-ojo šaukimo taryba, į pirmą posėdį rinksis balandžio 20 d. Nuo tos dienos savo užimamų pareigų neteks savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir jo pavaduotoja Irma Juknevičienė. Jiems paskutinę darbo dieną bus išmokėtas darbo užmokestis, kompensacija ir 1 mėnesio išeitinė išmoka.

Naują administracijos vadovybę skirs išrinktas meras Arvydas Nekrošius.

Ataskaitų metas

Posėdžio metu gan sparčiai pritarta Sveikatos priežiūros įstaigų, Kultūros įstaigų ir Švietimo įstaigų metinėms ataskaitoms. Įstaigų vadovai jas išsamiai pristatinėjo tarybos komitetų posėdžių metu.

Daugiausiai dėmesio ir replikų sulaukė dviejų sveikatos įstaigų vadovų ataskaitos.

Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorius Liudas Kavaliaukas, kaip visuomet nepraleido progos pašmaikštauti: „Šnekėsiu rimtai. Ligoninė kaip tokia egzistuoja“.

Papokštavęs, kad paskutinis tarybos posėdis ir jis labai jaudinasi, L. Kavaliauskas sulaukė klausimo iš valstiečio Zigmo Pranckaus: „Iš jūsų nuotaikos suprantu, kad jūsų reikalai klostosi gerai. Kokių patarimų galėtumėt duoti Raseinių ligoninės direktoriui?“. Ariogalos PSPC vadovas atsakė paprastai: „Reikia dirbti.“

Visiškai kitokia nuotaika įsivyravo atėjus ataskaitą už 2022 m. pristatyti Raseinių ligoninės vadovui Vidmantui Merkliopui.

Slogią nuotaiką prablaškyti norėjo buvęs kolega gydytojas Gediminas Kazys Galubaukas: „Buvo daug čia špagų pernai dėl ligoninės sukryžiuota, tai aš noriu paklausti ar gavot tos naujos aparatūros, vyksta darbas ar nevyksta?“

V. Merkliopas atsakė: „Čia pirkimus turite mintyje? Taip, keturi jau įvykę, penktas jau atkeliauja“. Ataskaitą Raseinių ligoninės direktorius pristatinėjo už 2022 m. Tarybos posėdžio metu paminėta įranga savo darbą pradės tik šiemet ir jos rodikliai atsispindės 2023 m. ataskaitoje. Tačiau socdemo G.K. Galubaukso ištiesta pagalbos ranka – gražus (?) kolegiškas gestas.

Principingojo Girkalnio pagrindinės mokyklos vadovo Vytauto Bulotos pergalė

Jau prieš keletą mėnesių Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius V. Bulotas kreipėsi į dabartinius tarybos narius, vietos žiniasklaidą klausdamas, kodėl jo vadovaujama mokykla yra išbraukta iš projekto „Įvairialypio švietimo plėtojimas, vykdant visos dienos mokyklų veiklą Raseinių rajono savivaldybėje“.

Švietimo įstaigos vadovas kaltino rajono merą vienašališkai, be realių, pagrįstų įrodymų, išbraukus Girkalnio mokyklą iš projektą vykdančių sąrašo. Vienas iš mero „argumentų“ planuojamas vaikų skaičiaus mažėjimas.

Tačiau V. Bulotas stojęs į tribūną prieš tarybos narius aiškino, kad artimiausių 5 metų prognozės šiai mokyklai yra palankios ir be politinio susidorojimo, kito argumento, kodėl mokykla išbraukta iš projekto, jis nematąs. „Baudžiamas ne direktorius už nepaklusnumą, o šio miestelio vaikai,“- sakė principingumu jau išgarsėjęs mokyklos vadovas.

„Praėjusių metų lapkričio mėnesį taryba jau buvo priėmusi sprendimą. Girkalnio mokykla buvo įtraukta į projektą vykdyti tinkančių mokyklų sąrašą, dabar kažkodėl nuspręsta kitaip,“- piktinosi tarybos narys Algirdas Gricius. Merui Andriui Bautroniui nutraukus politiką, pasigirdo A. Griciaus pikta replika: „Prašau nepertraukinėti. Nors jei per 4 metus neišmokote, tai neišmoksite. Todėl siūlau šį projektą atidėti ir išsiaiškinti, dėl kokių aplinkybių iš projekto vykdytojų sąrašo buvo išbraukta Girkalnio mokykla“.

Tarybos posėdyje užvirė arši diskusija. Tačiau faktas lieka faktu, Girkalnio pagrindinė mokykla buvo įtraukta į projektą vykdančių mokyklų sąrašą, o dabar nuspręsta ją išbraukti motyvuojant tuo, kad per artimiausius 5 metus (kol bus įgyvendinamas projektas) galimai sumažės šioje ugdymo įstaigoje vaikų. Šią teoriją griežtai paneigė mokyklos vadovas.

Apsvarstyti visi variantai. Girkalnio mokyklai nebekovoti už teisę būti projekte ir laukti papildomų pinigų iš savivaldybės biudžeto ateinančiais metais. Buvo siūlymas atidėti projekto priėmimą naujos kadencijos tarybai. Tačiau vicemerui K. Užemeckui užsiminus apie ambicijas ir „intrigėlę“, baigėsi Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus kantrybė: „Ačiū už klausimą apie „intrigėlę“. Štai būtent todėl aš ir keliu šį klausimą, kad jų nebūtų. Tai pateikite konkrečius reikalavimus, mes tada išanalizuosime ir nuspręsime. O dabar mes esame išmesti, diskriminuojami. Viena dieną mūsų mokykla atitinka kriterijus, kitą dieną – ne,“- piktinosi įstaigos vadovas.

Šios problemos sprendimui – tinkamas metas – balsavimo lentelė vėl, neįprastai, nusidažė įvairiomis spalvoms, taip tik patvirtindama politinių jėgų persiskirstymą Raseinių rajone. Sprendimo projektui nepritarta, tad Girkalnio pagrindinė mokykla vis dar turi galimybė dalyvauti „Įvairialypio švietimo plėtojimas, vykdant visos dienos mokyklų veiklą Raseinių rajono savivaldybėje“. Preliminari viso projekto vertė – apie 210 350 Eur, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos –  178 797,50 Eur, Savivaldybės 31 552,50 Eur. Jame dalyvauja Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, Viktoro Petkaus progimnazija, Ariogalos gimnazija, Raseinių Šaltinio progimnazija. Mokyklų norai įvairūs: įrengti lauko klases, atnaujinti mokyklos erdves, atnaujinti sporto užsiėmimas skirtas aikšteles ir t.t.

Kuklus atsisveikinimas

Paskutinis, 60-asis tarybos posėdis praėjo be didelių iškilmių. Kadenciją baigiantis rajono meras A. Bautronis kukliai padėkojęs už darbą taryboje, kolegoms išdalino atminimo dovanėles. Vicemeras apkabindamas buvusį kolegą įteikė gėlių puokštę.

Tarybos nariai buvo pakviesti paskutinei, bendrai nuotraukai.

Naujos, jau 10-osios, kadencijos tarybos nariai, naujai išrinktas meras Arvydas Nekrošius prisieks balandžio 20 d. 10 val.

Pirmąjį, 10-ojo šaukimo Raseinių rajono tarybos posėdį „Raseinių naujienos“ transliuos tiesiogiai.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus

Contact Us